Sammen om det

Velkommen til Advokatfirmaet Ræder. Her finner du ekspertise på alle sentrale forretningsjuridiske områder. Kommer du til Ræder, står vi sammen om det. Sammen om utfordringene, mulighetene og seierne!

Hva kan vi hjelpe deg med?

articleCreated with Sketch.11. mai 2021

Skatte- og avgiftsnyheter i revidert nasjonalbudsjett 2021

Bilde av stortinget 2020.jpg

Solberg-regjeringen la i dag frem revidert nasjonalbudsjett for 2021. Her er de viktigste endringene på skatte- og avgiftsområdet.

articleCreated with Sketch.6. mai 2021

Høyesteretts dom av 4. mai 2021 med krav til rekkefølgebestemmelser ved vedtakelse av reguleringsplaner.

Bilde av construction site.jpg

Høyesterett avsa den 4. mai 2021 en dom i tvist mellom Selvaag Bolig og Boligprodusentenes forening på den ene side og Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet på den andre , som kan få stor betydning for kommunenes adgang til og praksis med å beslutte rekkefølgebestemmelser ved vedtak av reguleringsplaner. Dommen antas å få en begrensende effekt på kommunenes appetitt på å stille krav til en utbyggers investeringer i kommunal infrastruktur som ikke har direkte betydning for et konkret utbyggingsprosjekt

articleCreated with Sketch.28. april 2021

Forslag til nye regler om hjemmearbeid – viktige presiseringer, men fortsatt uavklarte spørsmål

bilde av teams meeting.jpg

Det siste året har hjemmekontor blitt den nyte normalen for mange arbeidstakere. Det har vært mye usikkerhet knyttet til hvilke regler som gjelder når man jobber hjemmefra og det er bred enighet om at regelverket fra 2002 er utdatert. Regjeringen har derfor foreslått nye regler på feltet, og sendte i slutten av april ut forslaget på høring. Forslaget gir svar på noen av problemstillingene arbeidslivet har møtt på det siste året, men det gjenstår fortsatt flere spørsmål som må avklares i praksis dersom reglene vedtas som foreslått.

articleCreated with Sketch.28. april 2021

Forenkling ble innstramming

Bilde av Jøran Kallmyr

Den 21. april sendte Kommunaldepartementet ut pressemelding om at nå skulle dispensasjonsreglene forenkles. Men det kan likevel bli vanskeligere å få dispensasjon.

articleCreated with Sketch.25. april 2021

Skattfritt boligsalg kan likevel bli skattepliktig

Bilder av byggninger Trondheim.jpg

De fleste vet at man kan selge boligen sin skattefritt hvis de har eiet og bodd i den i ett år, forutsatt at man selger innen ett år etter at man har flyttet ut. Men i skatteretten er det ingen regel uten unntak. Dette kan komme som en ubehagelig overraskelse for noen.

articleCreated with Sketch.24. mars 2021

Ny aksjelovs § 8-10 og oppgjør i eiendomstransaksjoner

Bilde av bjørvika.jpg

Erfaringer og oppsummering etter vel ett år med nye regler om pantsettelse av målselskapets eiendom som sikkerhet for oppkjøpslån

Rangeringer i Chambers og Legal 500

Chambers 2019.jpg

Flere av Ræders advokater er gjengangere når det lages rangeringer og overbringes utmerkelser i advokatbransjen. Se våre siste rangeringer

Kunde i Ræder

Anne_gro_enger.jpg

Hos Ræder har vi fokus på deg og din sak. Vi etablerer partnerskap gjennom tett oppfølging, og tillit gjennom veloverveide strategiske råd som tjener dine interesser. Sammen med deg er vi kloke, kreative og konstruktive.

Her finner du siste oppdaterte informasjon om hvordan Advokatfirmaet Ræder AS håndterer personopplysninger.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....