Sammen om det

Velkommen til Advokatfirmaet Ræder. Her finner du ekspertise på alle sentrale forretningsjuridiske områder. Kommer du til Ræder, står vi sammen om det. Sammen om utfordringene, mulighetene og seierne!

Hva kan vi hjelpe deg med?

articleCreated with Sketch.23. mai 2022

Innføring av generell merverdiavgiftsplikt ved omsetning av fjernleverbare tjenester over landegrensene

global-communication-network-picture-id1332002332.jpg

Finansdepartementet har sendt ut høringsnotat som gjelder omsetning av fjernleverbare tjenester over landegrensene.

articleCreated with Sketch.12. mai 2022

Revidert nasjonalbudsjett 2022

Bilde av stortinget 2020.jpg

Lite nytt i revidert budsjett som ble fremlagt i dag 12. mai. Den største overraskelsen er at regjeringen foreslår å endre merverdiavgiftsfritaket for elbiler fra og med 1. januar 2023, og erstatte fritaket med en tilskuddsordning. Ut over dette er det lite overraskelser.

articleCreated with Sketch.21. april 2022

Når granskning virker mot sin hensikt

Bilde av magnifying glass.jpg

En granskning, hvor det skal fordeles skyld, er ofte en umulig øvelse. En gransker er ikke bedre egnet enn andre til å vurdere hvem sin opplevelse av situasjonen som er riktig.

articleCreated with Sketch.7. april 2022

Riktig eiendomsskatt?

Oslo gater.jpg

Flere kommuner har foretatt retaksering av eiendommer for eiendomskatteformål og mange innbyggere har reagert med overraskelse på nye og høye takster. Eiendomsskatteloven slår fast at verdien ikke kan være høyere enn alminnelig omsetningsverdi på takseringstidspunktet. Dette gjelder uansett hvilken modell kommunen velger for å fastsette verdien. Et grunnleggende prinsipp er også at like eiendommer skal verdsettes likt. Dersom dette ikke er tilfelle for din eiendom kan det være at du bør klage. Fristen er i så fall på 6 uker fra utskriving av skatten og utløper for mange den 15. april.

articleCreated with Sketch.6. april 2022

Kun de rikeste får kjøpe hus i Oslo

Bilde av Olso .jpg

Byrådet foreslår å redusere utnyttelsen i småhusområdene med opptil 46%. Mange utbyggere har allerede kjøpt dyre tomter for å bygge etter de gamle bestemmelsene. Både tomteselger og tomtekjøper risikerer store tap, med mindre byggesøknaden allerede har vært til behandling i minst 12 uker.

articleCreated with Sketch.5. april 2022

Endringer i hjemmekontorforskriften

bilde av hjemmekontor.jpg

Regjeringen har vedtatt endringer i hjemmekontorforskriften som trer i kraft 1. juli 2022. For hjemmearbeid som omfattes av forskriften er det krav om at det inngås skriftlig avtale om hjemmearbeidet. Forskriften angir minstekrav til hvilke forhold avtalen skal inneholde, men med unntak av grensene for arbeidstid i arbeidsmiljøloven står partene relativt fritt til å avtale det nærmere materielle innholdet av hjemmearbeidet

Podkast 🎧 Råd om rett

Rangeringer og anerkjennelse

CHAMBERS_generell_dark.jpg

Flere av Ræders advokater er gjengangere når det lages rangeringer og overbringes utmerkelser i advokatbransjen. Se våre siste rangeringer

Kunde i Ræder

Anne_gro_enger.jpg

Hos Ræder har vi fokus på deg og din sak. Vi etablerer partnerskap gjennom tett oppfølging, og tillit gjennom veloverveide strategiske råd som tjener dine interesser. Sammen med deg er vi kloke, kreative og konstruktive.

Her finner du siste oppdaterte informasjon om hvordan Advokatfirmaet Ræder AS håndterer personopplysninger.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....