Sammen om det

Velkommen til Advokatfirmaet Ræder. Her finner du ekspertise på alle sentrale forretningsjuridiske områder. Kommer du til Ræder, står vi sammen om det. Sammen om utfordringene, mulighetene og seierne!

Hva kan vi hjelpe deg med?

articleCreated with Sketch.29. september 2022

Elektrisk kraft og fritak for el-avgift fra fornybar energi

Hus med solpanel på taket.jpg

Det foreslås endringer i særavgifts-forskriften for gjennomføring av et fritak for kraft fra fornybare energikilder. Forslaget innebærer at det gis fritak for elavgift på fornybar kraft som blir brukt på den samme eiendommen som produksjonsanlegget befinner seg på.

articleCreated with Sketch.29. september 2022

Dramatisk skatteøkning på havbruk, vann- og vindkraft

hydropower.jpg

Regjeringen foreslår å innføre grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft fra 1. januar 2023. I tillegg foreslås økt grunnrenteskatt på vannkraft og en ekstra avgift i form av et høyprisbidrag, på vind- og vannkraft, med virkning fra 28. september 2022.

Page 1Created with Sketch.18. oktober 2022

Ny rettspraksis innen profesjonsansvar

nærbilde_av_klubbe_750.jpg

De siste årene er det avsagt flere interessante dommer fra Høyesterett og lagmannsrettene i ulike saker om profesjonsansvar. Vi oppsummerer siste rettspraksis på området, slik at du er ajourført på hva som er gjeldende rett.

Page 1Created with Sketch.25. oktober 2022

Turbulent eiendomsmarked. Hva er status?

leiligheter.jpg

Store byggeprosjekter kanselleres, byggekostnadene øker, rentehevinger på rekke og rad, råvaremangel som følge av krigen i Ukraina… Hva er egentlig status i eiendomsmarkedet nå og hva vil skje med boligbransjen på sikt? 

articleCreated with Sketch.30. august 2022

Regjeringen foreslår fastpris på bøker

Bilde av bøker.jpg

Kultur- og likestillingsdepartementet har i høst sendt på høring et forslag til ny lov om omsetning av bøker. "Det skal være like muligheter og tilgang til litteratur, uavhengig av hvor du bor", sier kulturminister Anette Trettebergstuen.

articleCreated with Sketch.28. juni 2022

Endringer i forsikringsavtaleloven

bilde_av_sakspapirer_750.jpg

Den 1. juli 2022 trer endringer i forsikringsavtaleloven i kraft. Bakgrunnen for endringene er del av en gjennomføring av EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv 2016/97.

articleCreated with Sketch.28. juni 2022

Innstramming av innleiereglene, styrking av retten til heltid og opphevelse av den generelle adgangen til midlertidig ansettelse

bilde_av_menneske_i_stillas_750.jpg

Regjeringen har fulgt opp flere av de varslede arbeidsrettslige punktene fra Hurdalsplattformen. Hensynene bak de varslede endringene er å få flere hele og faste hele stillinger i arbeidslivet og å sikre direkte ansettelser fremfor å innleie. Endringene vil samtidig ha store konsekvenser for arbeidsgivere som har svingninger i behovet for arbeidskraft.

Podkast 🎧 Råd om rett

Rangeringer og anerkjennelse

CHAMBERS_generell_dark.jpg

Flere av Ræders advokater er gjengangere når det lages rangeringer og overbringes utmerkelser i advokatbransjen. Se våre siste rangeringer

Kunde i Ræder

Anne_gro_enger.jpg

Hos Ræder har vi fokus på deg og din sak. Vi etablerer partnerskap gjennom tett oppfølging, og tillit gjennom veloverveide strategiske råd som tjener dine interesser. Sammen med deg er vi kloke, kreative og konstruktive.

Her finner du siste oppdaterte informasjon om hvordan Advokatfirmaet Ræder AS håndterer personopplysninger.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....