Sammen om det

Velkommen til Advokatfirmaet Ræder. Her finner du ekspertise på alle sentrale forretningsjuridiske områder. Kommer du til Ræder, står vi sammen om det. Sammen om utfordringene, mulighetene og seierne!

Hva kan vi hjelpe deg med?

Bilde av coronavirus.jpg
KORONAVIRUS - har du behov for juridisk bistand? Vårt EKSPERTTEAM er alltid tilgjengelig og oppdaterer deg på siste nytt!
articleCreated with Sketch.12. mai 2020

Revidert nasjonalbudsjett

Bilde av stortinget.jpg

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram i dag, den 12. mai 2020. Som forventet er det ingen store endringer fra regjeringen, men dagens situasjon har gjort det nødvendig å følge opp enkelte corona-relaterte tiltak. Ellers er det enkelte endringer på mer allment nivå. Det mest overraskende er at regjeringen i en omtalesak skjerper tolkningen av omgåelsesregelen.

articleCreated with Sketch.11. mai 2020

Nye regler om rekonstruksjon vedtatt

Bilde av bekymret person .jpg

Ny midlertidig lov om rekonstruksjon er nå vedtatt for å unngå unødvendige konkurser under Covid-19 utbruddet. Den nye loven skal sikre at selskaper kan få ryddet opp i sine gjeldsproblemer og skal redusere risikoen for konkurser i levedyktige virksomheter som nå er rammet av akutt svikt i inntektene.

articleCreated with Sketch.21. april 2020

Markedsføring i koronaens tid

Bilde av coronavirus på billboard.jpg

I den siste tiden har man sett eksempler på aktører som utnytter forbrukeres usikkerhet og frykt for korona-viruset i sin markedsføring. Aktørene bruker assosiasjoner eller kommer med utsagn som er egnet til å oppfatte at varen eller tjenesten aktøren markedsfører kan beskytte forbrukeren mot eller kurere korona-viruset når dette ikke er tilfelle. Slik markedsføring er ulovlig, og kan medføre store gebyrer fra Forbrukertilsynet og påvirke omdømmet til markedsføreren.

articleCreated with Sketch.18. april 2020

Kontantstøtte til næringslivet

Bilde av koronavirus.jpg

Den 7. april 2020 behandlet Stortinget forslaget til en ny krisepakke til næringslivet på kr 20 milliarder per måned, og detaljene i ordningen ble fastsatt ved lov og forskrift 17. april 2020. Pakken går ut på en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som på grunn av koronaviruset og iverksatte smitteverntiltak har vesentlig nedgang i omsetningen.

articleCreated with Sketch.18. april 2020

Offentlige støtteordninger i krisetider

bilde av børstavle.jpg

Mange bedrifter rammes av nedstengingen av samfunnet i kjølvannet av koronaviruset. Uavhengig av om bedriften pålegges stans, om produksjonskapasiteten går ned grunnet smitte eller karantene, eller kundene rett og slett avbestiller eller uteblir, så forsvinner inntektene og likviditeten rammes hardt. Vi ser nærmere på de vedtatte og foreslåtte tiltakspakkene

articleCreated with Sketch.20. april 2020

Korona – regjeringens skatte og avgiftsmessige tiltak

Bildeavstortinget.jpg

Regjeringen har i flere omganger kommet med tiltak for å avbøte på de økonomiske konsekvenser korona-krisen får for bedriftene. Foreløpig er det ikkelagt frem store skattetiltak for bedriftene. Så langt er det først og fremst lagt frem tiltak som utsetter betalingen av skatter og avgifter. Det vil i og for seg kunne hjelpe på likviditeten til bedriftene. Vi antar at det vil fremlegges ytterligere tiltak etter hvert og at det løpende kommer endringer og presiseringer i det som foreslås.

articleCreated with Sketch.18. mai 2020

Viktige vurderinger ved korona-leiereduksjoner

Bilde av barcode.jpg

I det korona-kaos som hersker i disse dager er det mange leieforhold som diskuteres. Særlig leietakere i utsatte bransjer sliter med likviditeten og har utfordringer med å betale hele det avtalte leievederlag ved neste forfall. Gårdeiere har på sin side egne forpliktelser som skal ivaretas. Vi anbefaler at partene snakker sammen om hvordan leieforholdet fremover skal håndteres, gitt at myndighetenes inngripende korona-tiltak fortsetter.

articleCreated with Sketch.23. mars 2020

Permittering og pensjon

bilder av norske kroner.jpg

Den massive permitteringsbølgen som følge av Korona-viruset, gir opphav til en rekke arbeidsrettslige spørsmål av stor betydning for både bedriftene og arbeidstakerne. Vi har sett nærmere på hvilke konsekvenser en permittering har for arbeidstakernes pensjon i privat sektor.

articleCreated with Sketch.26. mars 2020

Koronavirus - arbeidsrettslige problemstillinger

corona_2.jpg

Koronaviruset har allerede skapt en rekke problemer for norske virksomheter, og stadig flere arbeidsrettslige problemstillinger blir aktualisert. Her tar vi for oss noen av de mest praktiske arbeidsrettslige problemstillingene som oppstår i kjølvannet av COVID-19-pandemien.

articleCreated with Sketch.2. april 2020

Juridiske spørsmål og svar i kjølvannet av korona-viruset

bilde av spørsmålstegn.jpg

I kjølvannet av korona-utbruddet oppstår en lang rekke juridiske spørsmål. Nedenfor har vi samlet et utvalg spørsmål og svar som vi håper kan være til nytte for flere av våre klienter.

Rangeringer i Chambers og Legal 500

Chambers 2019.jpg

Flere av Ræders advokater er gjengangere når det lages rangeringer og overbringes utmerkelser i advokatbransjen. Se våre siste rangeringer

Kunde i Ræder

Anne_gro_enger.jpg

Hos Ræder har vi fokus på deg og din sak. Vi etablerer partnerskap gjennom tett oppfølging, og tillit gjennom veloverveide strategiske råd som tjener dine interesser. Sammen med deg er vi kloke, kreative og konstruktive.

Her finner du siste oppdaterte informasjon om hvordan Advokatfirmaet Ræder AS håndterer personopplysninger.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....