Sammen om det

Velkommen til Advokatfirmaet Ræder. Her finner du ekspertise på alle sentrale forretningsjuridiske områder. Kommer du til Ræder, står vi sammen om det. Sammen om utfordringene, mulighetene og seierne!

Hva kan vi hjelpe deg med?

articleCreated with Sketch.26. januar 2022

Nytt år, nye lovendringer og to viktige arbeidsrettsavklaringer fra Høyesterett

bilde av folk som går i Oslo .jpg

I møte med det nye året bør norske arbeidsgivere være klar over flere sentrale endringer og rettsavklaringer. Vi gir deg en oversikt over hovedpunktene.

articleCreated with Sketch.23. januar 2022

Skatteetaten innskjerper kjente incentivordninger for ansattes aksjekjøp

Bilde concept .jpg

Skattedirektoratet kom overraskende med to nye prinsipputtalelser helt i begynnelsen av det nye året. Det sies i prinsipputtalelsene at de er avgitt for å klargjøre rettstilstanden. Etter vårt syn strammer myndighetene grepet og avskjærer velkjente og tidligere aksepterte incentivmodeller. Vi mener skattemyndighetene går for langt i sin iver etter å klargjøre rettstilstanden og at allerede inngåtte incentivavtaler må «fredes».

articleCreated with Sketch.19. januar 2022

Geir Even Asplin ny partner i Ræder!

Bilde av Geir Even Asplin.jpg

Vi har gleden av å ønske Geir Even Asplin velkommen som ny partner. Geir Even er utnevnt til partner i Advokatfirmaet Ræder fra 1. januar 2022 og styrker vår posisjon innenfor skatt og corporate.

articleCreated with Sketch.19. januar 2022

Har du staket kryptovaluta eller mottatt airdrops?

Bilde av bitcoin crypto currency blockchain.jpg

Eier du kryptovaluta, tokens eller Non Fungible Tokens (NFT-er) kan du ha fått avkastning på investeringen din utover selve verdistigningen. Avkastningen kan for eksempel komme fra «yield farming», herunder fra «staking», eller kanskje du også har mottatt «airdrops». Slik avkastning er i så fall skattepliktig inntekt.

articleCreated with Sketch.7. desember 2021

Nye regler om eierskapskontroll

Bilde av fingeravtrykk på tastatur.jpg

I november trådte nye regler om reelle rettighetshavere i kraft. Det nye regelverket har til hensikt å forenkle kontrollen med hvem som er de egentlige eierne av selskaper og andre juridiske personer, for å hindre hvitvasking, terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet. Virksomheter vil etter hvert få plikt til å innhente og registrere opplysninger om sine eiere.

articleCreated with Sketch.2. desember 2021

Ny dom fra Høyesterett - Entreprenørens erstatningsansvar overfor tredjeparter

Bilde av byggeplass Tromsø.jpg

I en ny dom fra Høyesterett (HR-2021-2201-A), slås det fast at entreprenøren kan holdes ansvarlig selv om fristene etter kontrakten er utløpt.

Rangeringer i Chambers og Legal 500

Chambers 2019.jpg

Flere av Ræders advokater er gjengangere når det lages rangeringer og overbringes utmerkelser i advokatbransjen. Se våre siste rangeringer

Kunde i Ræder

Anne_gro_enger.jpg

Hos Ræder har vi fokus på deg og din sak. Vi etablerer partnerskap gjennom tett oppfølging, og tillit gjennom veloverveide strategiske råd som tjener dine interesser. Sammen med deg er vi kloke, kreative og konstruktive.

Her finner du siste oppdaterte informasjon om hvordan Advokatfirmaet Ræder AS håndterer personopplysninger.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....