Sammen om det

Velkommen til Advokatfirmaet Ræder. Her finner du ekspertise på alle sentrale forretningsjuridiske områder. Kommer du til Ræder, står vi sammen om det. Sammen om utfordringene, mulighetene og seierne!

Hva kan vi hjelpe deg med?

articleCreated with Sketch.19. september 2023

Frister for gjennomføring av fisjoner, fusjoner og kapitalnedsettelser

embroidered-pins-on-a-calendar.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=2AR9yWie2HMdM7F5uYCR5BIRfDSbr6P5hkLBic_KYgQ=.jpg

Mange ønsker å være sikret registrering av blant annet fusjon, fisjon og kapitalnedsettelser innen utgangen av 2023, slik at disposisjonen kan legges til grunn med virkning for 2023. Foretaksregisteret har fastsatt fristene for innsending av beslutnings- og gjennomføringsmeldinger for å være sikret registrering innen utgangen av 2023.

articleCreated with Sketch.25. august 2023

Bedrifter kan få bøter om de koordinerer lønn og arbeidsvilkår

Bilde av mennesker som diskuterer.jpg

Stor konkurranse mellom selskaper om å tiltrekke seg og beholde talenter og nødvendig kompetanse, kan gjøre det fristende for to eller flere arbeidsgivere å søke å begrense arbeidstagernes muligheter og/eller incentiver til å ta ansettelse i hverandres virksomheter. Disse avtalene kalles «no poaching»-avtaler - og kan i visse tilfeller bryte med både konkurranseloven og arbeidsmiljøloven.

articleCreated with Sketch.15. august 2023

ESA fastholder at de norske innleiereglene bryter med EØS-retten – åpner tilsynssak.

surveyors-at-the-construction-site.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=rurn4Ul17cpReLG8ZgQ47mSPP0w0vHOX61C9BVxsETQ= (1).jpg

ESA lar seg ikke overbevise av norske myndigheters begrunnelse for å gjøre innstramminger i innleieregelverket. I et brev til arbeids- og inkluderingsdepartementet forklarer tilsynsorganet at de nå åpner sak mot Norge.

articleCreated with Sketch.28. juni 2023

Ræder og Bing Hodneland slår seg sammen

Bilde av Tone Kaarbø og Alf Kåre Knudsen.jpg

Advokatfirmaene Ræder og Bing Hodneland slår seg sammen og får en omsetning på godt over 250 millioner. Det nye selskapet vil hete Ræder Bing, skal fortsette sin drift i Ræders lokaler i Bjørvika og får rundt 110 medarbeidere.

Podkast 🎧 Råd om rett

Rangeringer og anerkjennelse

CHAMBERS_generell_dark.jpg

Flere av Ræders advokater er gjengangere når det lages rangeringer og overbringes utmerkelser i advokatbransjen. Se våre siste rangeringer

Kunde i Ræder

Anne_gro_enger.jpg

Hos Ræder har vi fokus på deg og din sak. Vi etablerer partnerskap gjennom tett oppfølging, og tillit gjennom veloverveide strategiske råd som tjener dine interesser. Sammen med deg er vi kloke, kreative og konstruktive.

Her finner du siste oppdaterte informasjon om hvordan Advokatfirmaet Ræder AS håndterer personopplysninger.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....