Sammen om det

Velkommen til Advokatfirmaet Ræder. Her finner du ekspertise på alle sentrale forretningsjuridiske områder. Kommer du til Ræder, står vi sammen om det. Sammen om utfordringene, mulighetene og seierne!

Hva kan vi hjelpe deg med?

articleCreated with Sketch.2. desember 2021

Ny dom fra Høyesterett - Entreprenørens erstatningsansvar overfor tredjeparter

Bilde av byggeplass Tromsø.jpg

I en ny dom fra Høyesterett (HR-2021-2201-A), slås det fast at entreprenøren kan holdes ansvarlig selv om fristene etter kontrakten er utløpt.

articleCreated with Sketch.30. november 2021

Kommunene forfølger flere ulovlighetssaker

Bilde av Oslo arial.jpg

Vi får stadig bedre flyfoto og kartløsninger via nettet. Men også kommunens folk følger nøye med og sjekker om det som er bygget på din eiendom faktisk er i tråd med tillatelser gitt av kommunen.

articleCreated with Sketch.3. desember 2021

Statsbudsjettet 2022

Bilde av stortinget løve.jpg

I budsjettforliket mellom AP, SP og SV er det vedtatt endringer som får betydning på skatteområdet. På inntektsskatteområdet er det særlig endringene i trinnskatten som får betydning. Bunnfradraget økes riktignok for formuesskatten, men samtidig økes formuesskattesatsen og verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler reduseres.

articleCreated with Sketch.22. november 2021

Borgarting lagmannsrett bekrefter at terskelen for avskjed er høy

Bilde av buss.jpg

Avgjørelse i Borgarting lagmannsrett viser at en enkeltstående hendelse – selv hvor det er tale om sterkt klanderverdig adferd fra arbeidstakers side – ikke nødvendigvis gir arbeidsgiver et tilstrekkelig grunnlag for avskjed.

Podkast: OTC - Tilgang til det amerikanske kapitalmarkedet

Raeder_pocast_special_1440x750_Norsk.jpg

I denne spesial episoden av podkasten Råd om Rett snakker partner i Ræder Erik Aasland med Joe Coveney (VP Corporate Services i OTC Markets) om OTC noteringer. En OTC notering gir tilgang til de amerikanske kapitalmarkedene og gir selskaper muligheten til å bygge større handelsvolum, en diversifisert aksjonærbase og forbedret likviditet i aksjen – uten arbeidsbelastningen og kostnadene knyttet til en amerikansk børsnotering.

articleCreated with Sketch.30. september 2021

Krav til aktsomhetsvurderinger i ny åpenhetslov: er virksomheten din forberedt?

Bilde av figurer.jpg

Den 9. juni 2021 vedtok Stortinget ny lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). I loven er det nedfelt bestemmelser som pålegger større virksomheter å gjennomføre såkalte «aktsomhetsvurderinger», hvor negative konsekvenser av egen virksomhet og leverandørkjede skal kartlegges. Loven er tett knyttet til gjennomføringen av FNs bærekraftsmål, og føyer seg med dette inn i rekken av regelverk som har til formål er å sikre etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Rangeringer i Chambers og Legal 500

Chambers 2019.jpg

Flere av Ræders advokater er gjengangere når det lages rangeringer og overbringes utmerkelser i advokatbransjen. Se våre siste rangeringer

Kunde i Ræder

Anne_gro_enger.jpg

Hos Ræder har vi fokus på deg og din sak. Vi etablerer partnerskap gjennom tett oppfølging, og tillit gjennom veloverveide strategiske råd som tjener dine interesser. Sammen med deg er vi kloke, kreative og konstruktive.

Her finner du siste oppdaterte informasjon om hvordan Advokatfirmaet Ræder AS håndterer personopplysninger.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....