Sammen om det

Velkommen til Advokatfirmaet Ræder. Her finner du ekspertise på alle sentrale forretningsjuridiske områder. Kommer du til Ræder, står vi sammen om det. Sammen om utfordringene, mulighetene og seierne!

Hva kan vi hjelpe deg med?

articleCreated with Sketch.28. juni 2022

Endringer i forsikringsavtaleloven

bilde_av_sakspapirer_750.jpg

Den 1. juli 2022 trer endringer i forsikringsavtaleloven i kraft. Bakgrunnen for endringene er del av en gjennomføring av EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv 2016/97.

articleCreated with Sketch.28. juni 2022

Innstramming av innleiereglene, styrking av retten til heltid og opphevelse av den generelle adgangen til midlertidig ansettelse

bilde_av_menneske_i_stillas_750.jpg

Regjeringen har fulgt opp flere av de varslede arbeidsrettslige punktene fra Hurdalsplattformen. Hensynene bak de varslede endringene er å få flere hele og faste hele stillinger i arbeidslivet og å sikre direkte ansettelser fremfor å innleie. Endringene vil samtidig ha store konsekvenser for arbeidsgivere som har svingninger i behovet for arbeidskraft.

articleCreated with Sketch.27. juni 2022

Åpenhetsloven trer i kraft - dette må du gjøre nå!

nærbilde_alarmlys.jpg

Fredag 1. juli trer den mye omtalte åpenhetsloven i kraft. I loven er det nedfelt en rekke forpliktelser, som i sum skal bidra til at større virksomheter forebygger brudd på menneskerettigheter og bidrar til anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjede. I denne artikkelen redegjør vi kort for de viktigste forpliktelsene og hvordan virksomheter som omfattes av loven bør forberede seg internt frem til loven trer i kraft.

articleCreated with Sketch.30. mai 2022

Europakommisjonen med nye regler for leverandør- og distribusjonsavtaler (vertikale avtaler)

online-shopping-credit-card-and-cardboard-box-with-a-shopping-cart-picture-id1352735407.jpg

Etter en lang lovgivningsprosess, vedtok EU-kommisjonen den 10. mai et nytt gruppefritak for vertikale avtaler, til erstatning for det tidligere gruppefritaket fra 2010. De viktigste endringene er innstramming av reglene for «dual distribution» - dvs. der hvor leverandøren selv selger til sluttbruker i konkurranse med sine distributører, og forbud mot bestevilkårsklausuler ved salg over plattform (hittil særlig praktisk ved salg av hotellrom på steder som hotels.com osv.). Mest kontroversielt – og overraskende – er at det nå – langt på vei – er fritt frem for «dual pricing». I praksis betyr dette at en leverandør kan ta en annen (høyere) pris for varer som distributøren akter å selge på nett, enn for varer som skal selges i en fysisk butikk.

articleCreated with Sketch.5. april 2022

Endringer i hjemmekontorforskriften

bilde av hjemmekontor.jpg

Regjeringen har vedtatt endringer i hjemmekontorforskriften som trer i kraft 1. juli 2022. For hjemmearbeid som omfattes av forskriften er det krav om at det inngås skriftlig avtale om hjemmearbeidet. Forskriften angir minstekrav til hvilke forhold avtalen skal inneholde, men med unntak av grensene for arbeidstid i arbeidsmiljøloven står partene relativt fritt til å avtale det nærmere materielle innholdet av hjemmearbeidet

Podkast 🎧 Råd om rett

Rangeringer og anerkjennelse

CHAMBERS_generell_dark.jpg

Flere av Ræders advokater er gjengangere når det lages rangeringer og overbringes utmerkelser i advokatbransjen. Se våre siste rangeringer

Kunde i Ræder

Anne_gro_enger.jpg

Hos Ræder har vi fokus på deg og din sak. Vi etablerer partnerskap gjennom tett oppfølging, og tillit gjennom veloverveide strategiske råd som tjener dine interesser. Sammen med deg er vi kloke, kreative og konstruktive.

Her finner du siste oppdaterte informasjon om hvordan Advokatfirmaet Ræder AS håndterer personopplysninger.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....