Sammen om det

Velkommen til Advokatfirmaet Ræder. Her finner du ekspertise på alle sentrale forretningsjuridiske områder. Kommer du til Ræder, står vi sammen om det. Sammen om utfordringene, mulighetene og seierne!

Hva kan vi hjelpe deg med?

articleCreated with Sketch.6. september 2021

Oppdragstaker eller arbeidstaker?

Bilde av lyspære og spørsmålstegn.jpg

Hva skal egentlig til for å bli vurdert som arbeidstaker etter arbeidsmiljøloven, og hvor går skillet mot å være en oppdragstaker?

articleCreated with Sketch.6. september 2021

Frister for gjennomføring av fisjoner, fusjoner mv. i 2021

Bilde av thumbtack.jpg

Foretaksregisteret har fastsatt fristene for innsending av beslutnings- og gjennomføringsmeldinger for å være sikret registrering innen utgangen av 2021.

articleCreated with Sketch.25. juni 2021

Endring i opsjonsskatteordningen for oppstartsselskaper

Bilde av rakett.jpg

I 2018 ble det innført en ny opsjonsskatteordning for små oppstartsselskaper. Ordningen var ment å støtte opp under oppstartsselskapers bruk av opsjoner som avlønning for å bidra til at selskapene kan sikre seg nøkkelkompetanse. Ordningen har ikke fungert etter sin hensikt og Finansdepartementet har nå sendt ut forslag om endring i reglene på høring.

articleCreated with Sketch.23. juni 2021

Midlertidig lov om rekonstruksjon

Bilde av børsutvikling.jpg

Ny midlertidig lov om rekonstruksjon ble i begynnelsen av Covid-19 utbruddet vedtatt for å unngå unødvendige konkurser. Loven skal sikre at selskaper kan få ryddet opp i sine gjeldsproblemer og skal redusere risikoen for konkurser i levedyktige virksomheter som har blitt rammet av akutt svikt i inntektene. Regjeringen har fredag 18. juni 2021 lagt ut et forsalg til høring om å forlenge den midlertidige rekonstruksjonsloven med ett år, frem til 1. januar 2023

articleCreated with Sketch.7. juni 2021

Tilbake til hverdagen – hvem bestemmer hvor arbeidet skal utføres, og hva må arbeidsgivere passe på ved fortsatt bruk av hjemmekontor?

Iconer hjemmekontor.jpg

Koronapandemien har ført til at mange arbeidstakere over lang tid har hatt eget hjem som arbeidssted. Flere har erfart fordeler med å arbeide hjemmefra. Mange ansatte ønsker nå å fortsatt arbeide helt eller delvis hjemmefra også etter pandemien. Arbeidsgivere møter argumenter om økt fleksibilitet, spart reisetid og muligheter for å kutte kostnader til kontorlokaler. Kan arbeidstaker kreve å fortsatt kunne arbeide hjemmefra – og hva må arbeidsgivere i så fall hensynta?

articleCreated with Sketch.1. juni 2021

Høringsnotat - forslag til nye regler om stiftelser

Bilde av mennesker i bybildet.jpg

Nærings- og fiskeridepartementet sendte den 21. mai 2021 ut et høringsnotat med forslag om nye regler for stiftelser som driver næringsvirksomhet. Ett av forslagene er at stiftelser ikke lenger skal kunne drive næringsvirksomhet direkte i stiftelsen, men at slik virksomhet må drives gjennom datterselskaper. Det er også foreslått at stiftelser kan opprettes elektronisk og at stiftelsers foretaksnavn skal inneholde ordet stiftelser eller STI.

Rangeringer i Chambers og Legal 500

Chambers 2019.jpg

Flere av Ræders advokater er gjengangere når det lages rangeringer og overbringes utmerkelser i advokatbransjen. Se våre siste rangeringer

Kunde i Ræder

Anne_gro_enger.jpg

Hos Ræder har vi fokus på deg og din sak. Vi etablerer partnerskap gjennom tett oppfølging, og tillit gjennom veloverveide strategiske råd som tjener dine interesser. Sammen med deg er vi kloke, kreative og konstruktive.

Her finner du siste oppdaterte informasjon om hvordan Advokatfirmaet Ræder AS håndterer personopplysninger.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....