Sammen om det

Velkommen til Advokatfirmaet Ræder. Her finner du ekspertise på alle sentrale forretningsjuridiske områder. Kommer du til Ræder, står vi sammen om det. Sammen om utfordringene, mulighetene og seierne!

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vinterlandskap bilde.jpg
KORONAVIRUS - har du behov for juridisk bistand? Vårt EKSPERTTEAM er alltid tilgjengelig og oppdaterer deg på siste nytt!
articleCreated with Sketch.29. november 2020

Brexit: Søk dispensasjon fra bostedskrav for daglig leder og styremedlemmer med tilknytning til Storbritannia

Brexit .jpg

Fra og med 1. januar 2021 skal Storbritannia ikke lenger behandles som et EU-medlemsland og part i EØS-avtalen. Norske selskaper, foretak og stiftelser risikerer å ikke lenger oppfylle bosteds- og tilknytningskrav dersom ledelsen (daglig leder og styret) bor i Storbritannia eller er britiske statsborgere.

articleCreated with Sketch.30. november 2020

Skattefunnordningen

Bilde av vekst .jpg

Årlig søker ca 4 500 bedrifter om godkjenning i SkatteFunn- ordningen. Ordningen innebærer en rett for skattyter til å søke om fradrag i skatt for kostnader til forskning- og utviklingsprosjekter. Det er oppstilt en rekke vilkår for at et prosjekt skal anses som et SkatteFunn-prosjekt. Forskningsrådet behandler og godkjenner søknader. Finansdepartementet har kommet med en klargjørende uttalelse om Skattefunnordningen og hvordan bestemmelsen om «foretak i vanskeligheter» skal forstås der selskapet inngår i et konsern.

articleCreated with Sketch.12. november 2020

Regjeringen foreslår nye økonomiske koronatiltak

bilde av norske seddler støtte.jpg

Regjeringen foreslår en ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall på grunn av pandemien. Den forrige ordningen løp ut i august 2020. Formålet er fremdeles å avhjelpe ellers lønnsomme og omstillingsdyktige bedrifter gjennom koronakrisen.

articleCreated with Sketch.11. november 2020

Fersk Høyesterettsdom om innleides rett til bonus

Bilde av bonus.jpg

Høyesterett har i en fersk avgjørelse (HR-2020-2109-A) behandlet spørsmålet om innleide arbeidstakere fra bemanningsbyråer har krav på bonus. Dommen slår fast at innleide har rett til resultatbasert selskapsbonus på lik linje med de faste ansatte i innleiebedriften. Dommen har stor betydning for rettighetene til utleide arbeidstakere og for hvordan avtalevilkårene mellom bemanningsforetaket og innleiebedriften bør formuleres.

articleCreated with Sketch.30. oktober 2020

Skatterettslig gjennomskjæring – hvor er vi nå?

Bilde av diagonale.jpg

Fra 2020 har vi fått en lovfestet regel om gjennomskjæring. Her har det vært både kamp og omkamp mellom Finansdepartementet og Stortinget om hvordan regelen skal forstås og praktiseres. Vi er inne i den mest hektiske del av sesongen for omorganiseringer. I dag gjør vi en oppsummering av hvor vi er når det gjelder omorganisering før salg, der gjennomskjæring kan spøke i bakgrunnen.

articleCreated with Sketch.25. september 2020

Ræder US Corporate Desk: Åpner opp for «fast track»-notering av norske børs-selskaper i USA

Erik Salbu Aasland og Carl Garmann Clausen, Ræder - liggende format 1.jpg

En notering på det amerikanske OTC-markedet er en rask, effektiv og rimelig modell for norske børsnoterte selskaper som ønsker tilgang til det amerikanske aksjemarkedet. Som første advokatfirma i Norden har Ræder inngått et samarbeid med OTC Markets og bistår selskaper med OTC listing.

Rangeringer i Chambers og Legal 500

Chambers 2019.jpg

Flere av Ræders advokater er gjengangere når det lages rangeringer og overbringes utmerkelser i advokatbransjen. Se våre siste rangeringer

Kunde i Ræder

Anne_gro_enger.jpg

Hos Ræder har vi fokus på deg og din sak. Vi etablerer partnerskap gjennom tett oppfølging, og tillit gjennom veloverveide strategiske råd som tjener dine interesser. Sammen med deg er vi kloke, kreative og konstruktive.

Her finner du siste oppdaterte informasjon om hvordan Advokatfirmaet Ræder AS håndterer personopplysninger.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....