Sammen om det

Velkommen til Advokatfirmaet Ræder. Her finner du ekspertise på alle sentrale forretningsjuridiske områder. Kommer du til Ræder, står vi sammen om det. Sammen om utfordringene, mulighetene og seierne!

Hva kan vi hjelpe deg med?

articleCreated with Sketch.30. november 2022

Budsjettforliket: innstramming i utflyttingsskatten

Bilde av stortinget 2020.jpg

Regjeringen og SV er nå enige om budsjettet for 2023. De nøyer seg ikke med å vedta det fremlagte forslaget til statsbudsjett, men foreslår ytterligere skatteøkninger. De strammer inn utflyttingsskatten med umiddelbar virkning og legger også opp til økt formuesskatt på «dyre» primærboliger.

articleCreated with Sketch.29. november 2022

Nye lovforslag på arbeidsrettsområdet: klargjøring av arbeidstakerbegrepet og styrking av ansattes rettigheter i konsernforhold

m%C3%A5ngfalds-och-inklusionskoncept-silhuetter-av-m%C3%A4nniskor-p%C3%A5-f%C3%A4rgglada-lakan.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=Nk8uCk4HYK7Hebqu24IyvdJB-60by2PTVNDhXUgs9NM=.jpg

Regjeringen la den 18. november 2022, frem nok et forslag om endringer i arbeidsmiljøloven. Lovforslagene berører ulike rettigheter og plikter innenfor arbeidslivet, men har et felles mål om å styrke arbeidstakernes rettigheter og vern.

articleCreated with Sketch.31. oktober 2022

Kryptobanken Celcius konkurs - betydningen for norske kryptoinvestorer

Bilde av blockchain og tokenøkonomi.jpg

Samtlige 600 000 kunder er offentliggjort– blant disse, flere nordmenn. Norske skattemyndigheter vil trolig benytte de publiserte dataene for å identifisere nordmenn som har unnlatt å oppgi kryptovaluta i skattemeldingen.

articleCreated with Sketch.28. oktober 2022

Nye statlige planretningslinjer skal gi kommunene større handlefrihet til å bestemme hvor det skal bygges boliger

aerial-view-of-oslo-city-hall-in-winter-time-norway-picture-id1217032912.jpg

De statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging gir i dag stramme føringer for hvordan lokalsamfunn skal utvikles rundt omkring i landet. De statlige retningslinjene har i liten grad lagt til rette for at det skal tillates spredt boligbygging og utvikling av mindre lokalsamfunn.

Podkast 🎧 Råd om rett

Rangeringer og anerkjennelse

CHAMBERS_generell_dark.jpg

Flere av Ræders advokater er gjengangere når det lages rangeringer og overbringes utmerkelser i advokatbransjen. Se våre siste rangeringer

Kunde i Ræder

Anne_gro_enger.jpg

Hos Ræder har vi fokus på deg og din sak. Vi etablerer partnerskap gjennom tett oppfølging, og tillit gjennom veloverveide strategiske råd som tjener dine interesser. Sammen med deg er vi kloke, kreative og konstruktive.

Her finner du siste oppdaterte informasjon om hvordan Advokatfirmaet Ræder AS håndterer personopplysninger.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....