Sammen om det

Velkommen til Advokatfirmaet Ræder. Her finner du ekspertise på alle sentrale forretningsjuridiske områder. Kommer du til Ræder, står vi sammen om det. Sammen om utfordringene, mulighetene og seierne!

Hva kan vi hjelpe deg med?

articleCreated with Sketch.7. juni 2021

Tilbake til hverdagen – hvem bestemmer hvor arbeidet skal utføres, og hva må arbeidsgivere passe på ved fortsatt bruk av hjemmekontor?

Iconer hjemmekontor.jpg

Koronapandemien har ført til at mange arbeidstakere over lang tid har hatt eget hjem som arbeidssted. Flere har erfart fordeler med å arbeide hjemmefra. Mange ansatte ønsker nå å fortsatt arbeide helt eller delvis hjemmefra også etter pandemien. Arbeidsgivere møter argumenter om økt fleksibilitet, spart reisetid og muligheter for å kutte kostnader til kontorlokaler. Kan arbeidstaker kreve å fortsatt kunne arbeide hjemmefra – og hva må arbeidsgivere i så fall hensynta?

articleCreated with Sketch.1. juni 2021

Høringsnotat - forslag til nye regler om stiftelser

Bilde av mennesker i bybildet.jpg

Nærings- og fiskeridepartementet sendte den 21. mai 2021 ut et høringsnotat med forslag om nye regler for stiftelser som driver næringsvirksomhet. Ett av forslagene er at stiftelser ikke lenger skal kunne drive næringsvirksomhet direkte i stiftelsen, men at slik virksomhet må drives gjennom datterselskaper. Det er også foreslått at stiftelser kan opprettes elektronisk og at stiftelsers foretaksnavn skal inneholde ordet stiftelser eller STI.

articleCreated with Sketch.28. mai 2021

Lønnstilskuddsordning og avlyst arbeidsgiverperiode II ved fortsatt permittering

Bilde av mennesker som går.jpg

Samfunnet er i ferd med å åpne opp og i disse dager er det mange permitterte arbeidstakere som tas tilbake på jobb. Mange arbeidsgivere vil i den forbindelse ha rett til å søke om støtte til lønnstilskudd.

articleCreated with Sketch.20. mai 2021

Hva kan vi vente oss av ny stiftelseslov?

Bilde av microfon .jpg

Stiftelseslovutvalget leverte sin utredning i oktober 2016. Umiddelbart etterpå ble forslag om ny stiftelseslov sendt på høring. Etter dette har det vært stille om ny stiftelseslov. Ifølge Nærings- og fiskeridepartementet er det ikke klart når forslag til ny lov vil bli fremmet eller når den kan forventes å tre i kraft. Hva kan vi vente oss av endringer når ny lov kommer?

articleCreated with Sketch.19. mai 2021

Kjøpe elbil nå?

Bilde av bil som lader.jpg

Ja, dersom du går svanger med planer om å kjøpe deg elbil, bør du gjøre det nå. Fra nyttår kommer det nesten helt sikkert avgifter.

articleCreated with Sketch.18. mai 2021

Nytt krav om merking av retusjert reklame

Bilde av dame som viser mobil.jpg

Daglig eksponeres vi for reklame som viser vakre, tynne og vellykkede mennesker, med perfekt hud og hår, samt kropper helt uoppnåelig for de fleste av oss. Slik reklame påvirker oss alle, men særlig ungdom. Folkehelseinstituttet har lenge vært bekymret for øking i psykiske lidelser blant ungdom, og det kroppspress ungdommen opplever gjennom reklame.

articleCreated with Sketch.6. mai 2021

Høyesteretts dom av 4. mai 2021 med krav til rekkefølgebestemmelser ved vedtakelse av reguleringsplaner.

Bilde av construction site.jpg

Høyesterett avsa den 4. mai 2021 en dom i tvist mellom Selvaag Bolig og Boligprodusentenes forening på den ene side og Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet på den andre , som kan få stor betydning for kommunenes adgang til og praksis med å beslutte rekkefølgebestemmelser ved vedtak av reguleringsplaner. Dommen antas å få en begrensende effekt på kommunenes appetitt på å stille krav til en utbyggers investeringer i kommunal infrastruktur som ikke har direkte betydning for et konkret utbyggingsprosjekt

Rangeringer i Chambers og Legal 500

Chambers 2019.jpg

Flere av Ræders advokater er gjengangere når det lages rangeringer og overbringes utmerkelser i advokatbransjen. Se våre siste rangeringer

Kunde i Ræder

Anne_gro_enger.jpg

Hos Ræder har vi fokus på deg og din sak. Vi etablerer partnerskap gjennom tett oppfølging, og tillit gjennom veloverveide strategiske råd som tjener dine interesser. Sammen med deg er vi kloke, kreative og konstruktive.

Her finner du siste oppdaterte informasjon om hvordan Advokatfirmaet Ræder AS håndterer personopplysninger.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....