logo Ræder Advokatfirma

Skatt og avgift i Statsbudsjettet 2017  |   Arveavgiften gjeninnføres - tenk på generasjonsskifte nå  |   Marianne Røed blir advokatfullmektig i Advokatfirma Ræder  |   Tre nye partnere i Ræder  |   Eksperter på entrepriserett  |   Fritaksmetoden  |   Ræders advokater anerkjennes i Finansavisen sin advokatundersøkelse  |   Ræder i DN: Veldedig stiftelse tømt for penger  |   Ræder anerkjennes i Chambers og Legal 500  |   Einar Heiberg blir partner i Ræder  |   Ræder i Finansavisen: Begrensninger i bemanningsbransjen  |   Høyesterett skaper uforutsigbarhet for arbeidsgivere  |   Aksjesparekonto - regjeringen har ønsket...  |   Jan Morten Evertsen blir partner i Ræder  |   Statsbudsjettet legges frem torsdag 12. oktober - vi holder deg oppdatert  |   Kommentarer til statsbudsjettet 2018  |   Første store advokatfirma til Bjørvika  |   Utbytte nå?  |   Ny Høyesterettsdom om avskjæring av underskudd  |   Ræder bidrar i publikasjonen "Ship Arrests in Practice" 11/2018  |   Ræder styrker laget med Anne Gro Enger som ny partner  |   Advokatundersøkelsen 2018  |   Aksjonær i selskap? Sjekk om du er fritatt for utbytte med fritaksmetoden

Aksjesparekonto - regjeringen har ønsket...

Regjeringen har ønsket å gjøre det mer fleksibelt for privatpersoner å investere i aksjer og aksjefond. Det har derfor blitt innført nye regler om aksjesparekonto med virkning fra 1. september 2017.

Reglene innebærer at man kan selge aksjer og andeler i aksjefond uten å betale skatt av gevinsten før den tas ut av kontoen.

Den nye ordningen legger til rette for at privatpersoner (personlige skattytere) kan opprette en investeringskonto. Midler på kontoen kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefond (med en aksjeandel på minimum 80 %) innenfor EØS. Gevinst ved salg av verdipapirer på kontoen skattlegges ikke i forbindelse med salget. Hele gevinsten kan derfor reinvesteres i andre aksjer eller aksjefond som nevnt. Tilsvarende vil tap ved salg ikke være fradragsberettiget. Fradrag for eventuelt tap kan først kreves ved opphør av kontoen.

Man kan skattefritt ta ut verdier fra aksjesparekontoen som tilsvarer beløpet man har skutt inn. Uttak ut over tilbakebetaling av innskudd på kontoen er imidlertid skattepliktig. Sparing på aksjesparekonto gir rett til skjermingsfradrag. Det kan ikke opptjenes renter på aksjesparekontoen. Man kan bytte aksjesparekonto mellom tilbydere uten å skatte av gevinsten.

Personlige aksjonærer kan innen utgangen av 2017 velge å overføre aksjer og andeler i aksjefond til aksjesparekontoen uten beskatning. Dersom man allerede har aksjer eller andeler i aksjefond og ønsker å flytte disse over på en aksjesparekonto bør det altså gjøres før nyttår.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Celine Scheel eller Einar Heiberg.