logo Ræder Advokatfirma

Skatt og avgift i Statsbudsjettet 2017  |   Arveavgiften gjeninnføres - tenk på generasjonsskifte nå  |   Marianne Røed blir advokatfullmektig i Advokatfirma Ræder  |   Tre nye partnere i Ræder  |   Eksperter på entrepriserett  |   Ræders advokater anerkjennes i Finansavisen sin advokatundersøkelse  |   Ræder i DN: Veldedig stiftelse tømt for penger  |   Ræder anerkjennes i Chambers og Legal 500  |   Einar Heiberg blir partner i Ræder  |   Ræder i Finansavisen: Begrensninger i bemanningsbransjen  |   Høyesterett skaper uforutsigbarhet for arbeidsgivere  |   Aksjesparekonto - regjeringen har ønsket...  |   Jan Morten Evertsen blir partner i Ræder  |   Statsbudsjettet legges frem torsdag 12. oktober - vi holder deg oppdatert  |   Kommentarer til statsbudsjettet 2018  |   Første store advokatfirma til Bjørvika  |   Utbytte nå?  |   Ny Høyesterettsdom om avskjæring av underskudd  |   Ræder bidrar i publikasjonen "Ship Arrests in Practice" 11/2018  |   Ræder styrker laget med Anne Gro Enger som ny partner  |   Advokatundersøkelsen 2018  |   Aksjonær i selskap? Sjekk om fortaket er fritatt for utbytte med fritaksmetoden  |   Veletablerte merkevarer får være selektive på salgskanaler  |   Estate: Ræder satser hardt på eiendom  |   Chambers 2018  |   Fritaksmetoden  |   Den vanskelige oppsigelsen  |   Adgang til å endre arbeidsvilkår etter virksomhetsoverdragelse

Aksjonær i selskap? Sjekk om fortaket er fritatt for utbytte med fritaksmetoden

Av Hans Olav Hemnes

15. februar 2018

Fritaksmetoden innebærer at aksjonærer som har selskaper, som hovedregel er fritatt for utbytte og gevinstbeskatning på aksjer og andeler. På tilsvarende måte gis det ikke fradrag for eventuelle tap.

Tre unntak for fritaksmetoden

Det er tre viktige unntak for fritaksmetoden:

1. Aksjeinvesteringer faller i høyskatteland utenfor EØS, dersom det norske selskapet eier under 10 % i mindre enn 2 år. Om disse vilkårene er oppfylt er det normalt enkelt å konstatere.
2. Investeringer i aksjer i selskap i lavskatteland utenfor EØS omfattes ikke av fritaksmetoden.
3. Lavskatteland innenfor EØS, der selskapet ikke er reelt etablert og driver reell virksomhet, faller derimot innenfor fritaksmetoden.

Hva hvis et norsk selskap investerer i et utenlandsk "fond"?

De to siste tilfellene kan være mer problematisk å bedømme i forhold til fritaksmetoden. En variasjon av dette er de tilfellene der det norske selskapet har investert i et utenlandsk "fond" eller "limited partnership" (LP), og en ikke kjenner den underliggende selskapsstrukturen til "fondet" i detalj.
Det er altså ikke alltid så lett å vurdere om selskapet det er investert i, omfattes av unntakene fra fritaksmetoden. Skattemyndighetene gir ingen veiledning, men om en tar feil, ligger en an til en tilleggsskatt.

Som investor må du vurdere selv

Vi har laget en oversikt over noen utenlandske selskaper som er notert på Oslo børs, og som kan gi veiledning for å vurdere om selskapet en investerer i, er i eller utenfor fritaksmetoden. Listen bør kunne gi nyttig hjelp, men er du investor må du selv foreta en grundig vurdering av de enkelte investeringene. Er du i tvil, bør det komme til uttrykk i merknadsrubrikken til skattemelding på en slik måte at du unngår risiko for tilleggsskatt. Se vår veiledning til Fritaksmetoden under.

2018_Fritaksmetoden