logo Ræder Advokatfirma

Skatt og avgift i Statsbudsjettet 2017  |   Arveavgiften gjeninnføres - tenk på generasjonsskifte nå  |   Marianne Røed blir advokatfullmektig i Advokatfirma Ræder  |   Tre nye partnere i Ræder  |   Eksperter på entrepriserett  |   Ræders advokater anerkjennes i Finansavisen sin advokatundersøkelse  |   Ræder i DN: Veldedig stiftelse tømt for penger  |   Ræder anerkjennes i Chambers og Legal 500  |   Einar Heiberg blir partner i Ræder  |   Ræder i Finansavisen: Begrensninger i bemanningsbransjen  |   Høyesterett skaper uforutsigbarhet for arbeidsgivere  |   Aksjesparekonto - regjeringen har ønsket...  |   Jan Morten Evertsen blir partner i Ræder  |   Statsbudsjettet legges frem torsdag 12. oktober - vi holder deg oppdatert  |   Kommentarer til statsbudsjettet 2018  |   Første store advokatfirma til Bjørvika  |   Utbytte nå?  |   Ny Høyesterettsdom om avskjæring av underskudd  |   Ræder bidrar i publikasjonen "Ship Arrests in Practice" 11/2018  |   Ræder styrker laget med Anne Gro Enger som ny partner  |   Advokatundersøkelsen 2018  |   Aksjonær i selskap? Sjekk om fortaket er fritatt for utbytte med fritaksmetoden  |   Veletablerte merkevarer får være selektive på salgskanaler  |   Estate: Ræder satser hardt på eiendom  |   Chambers 2018  |   Fritaksmetoden  |   Den vanskelige oppsigelsen  |   Adgang til å endre arbeidsvilkår etter virksomhetsoverdragelse

Den vanskelige oppsigelsen

– Som arbeidsgiver må man være tydelig og konsekvent på hva en oppsigelse skyldes, sier partner Ole André Oftebro. I siste utgave av Regnskap & Økonomi forteller Oftebro om noen av de vanligste fellene ved oppsigelser.

Oftebro forklarer at det i hovedsak er to «spor», eller bakenforliggende forhold, som definerer prosessen arbeidsgiver må følge: Arbeidstakers forhold eller arbeidsgivers forhold.

Førstnevnte handler for eksempel om saker hvor en ansatt har levert svake arbeidsprestasjoner, gjort seg skyldig i pliktbrudd av mer eller mindre alvorlig grad, eller det er gjentagende, mindre forhold som ikke bedrer seg. Det kan også handle om ubehagelig oppførsel av ulike slag.

Sistnevnte gjelder tilfeller hvor det er forhold ved driften som gjør det nødvendig eller ønskelig å omorganisere. Da snakker vi om tiltak som rasjonalisering og nedbemanninger, eller automatisering av arbeidsoppgaver som kan gjøre driften mer effektiv.

– Prestasjoner over tid er ofte det vanskeligste. Bedriften må dokumentere at en ansatt har fått beskjed om at prestasjonene ikke er tilfredsstillende, og deretter må den ansatte ha hatt reell anledning til å forbedre seg, sier Oftebro.

Les hele intervjuet i bransjemagasinet Regnskap & Økonomi på nettsiden til Regnskap Norge.

Har du spørsmål om arbeidstakers rettigheter, arbeidsmiljøloven eller nedbemanning? Ta kontakt med vår arbeidsrett-advokat Ole André Oftebro.