logo Ræder Advokatfirma

Skatt og avgift i Statsbudsjettet 2017  |   Arveavgiften gjeninnføres - tenk på generasjonsskifte nå  |   Marianne Røed blir advokatfullmektig i Advokatfirma Ræder  |   Tre nye partnere i Ræder  |   Eksperter på entrepriserett  |   Ræders advokater anerkjennes i Finansavisen sin advokatundersøkelse  |   Ræder i DN: Veldedig stiftelse tømt for penger  |   Ræder anerkjennes i Chambers og Legal 500  |   Einar Heiberg blir partner i Ræder  |   Ræder i Finansavisen: Begrensninger i bemanningsbransjen  |   Høyesterett skaper uforutsigbarhet for arbeidsgivere  |   Aksjesparekonto - regjeringen har ønsket...  |   Jan Morten Evertsen blir partner i Ræder  |   Statsbudsjettet legges frem torsdag 12. oktober - vi holder deg oppdatert  |   Kommentarer til statsbudsjettet 2018  |   Første store advokatfirma til Bjørvika  |   Utbytte nå?  |   Ny Høyesterettsdom om avskjæring av underskudd  |   Ræder bidrar i publikasjonen "Ship Arrests in Practice" 11/2018  |   Ræder styrker laget med Anne Gro Enger som ny partner  |   Advokatundersøkelsen 2018  |   Aksjonær i selskap? Sjekk om fortaket er fritatt for utbytte med fritaksmetoden  |   Veletablerte merkevarer får være selektive på salgskanaler  |   Estate: Ræder satser hardt på eiendom  |   Chambers 2018  |   Fritaksmetoden  |   Den vanskelige oppsigelsen  |   Adgang til å endre arbeidsvilkår etter virksomhetsoverdragelse

Ræder bidrar i publikasjonen "Ship Arrests in Practice" 11/2018

Av Audun Ludvig Bollerud
Av Kyrre W. Kielland
ship arrests in practice 11_18

Partnere Audun Ludvig Bollerud og Kyrre W. Kielland er forfattere av kapitlet om Norge i den 11. utgaven av "Ship Arrests in Practice".

Kapitlet gir en grundig innføring i praksis rundt arrest av skip i Norge. Bollerud og Kielland går inn i spørsmål om blant annet saisie conservatoire, konsekvenser for søsterskip, framgangsmåte for løslatelse og krav om dokumentasjon.

"In order to arrest a vessel, several conditions for arrest must be proven upon a balance of probability. Most importantly, the claimant has to prove that it has a maritime claim against the shipowner as debtor. Norwegian law does not acknowledge actions against the vessel “in rem”, and the arrest will not succeed unless the shipowner is also the debtor.

Another peculiarity of Norwegian arrest law is that the claimant has to prove upon a balance of probability that it has a “reason for arrest”. Pursuant to the Norwegian Dispute Act the court may only award arrest if the behavior of the debtor gives reason to fear that the enforcement of a claim would otherwise be made impossible or substantially more difficult, or if enforcement has to take place outside Norway.

Consequently, the court has discretionary power to deny an arrest petition if there is no “reason for arrest”. The courts will usually consider the arrest petition on the basis the claimant’s writ of claims without a defence reply or a hearing, as time will often be of major importance. If the application succeeds, the courts will notify the local enforcement authorities, which will secure that the ship does not leave the harbor, and that the arrest is reported to the ship register. The shipowner may subsequently request a hearing to dispute the claim or the “reason for arrest”, and in case of wrongful arrest, claim damages from the other party."

(utdrag fra introduksjonen til kapitlet om Norge i "Ship Arrests in Practice", s. 303)

Ræders fagområde for Shipping, Marine og Transport har til enhver tid sentrale aktører innen maritim sektor på klientlisten. Vi rådgir forsikringsselskaper, rederier, speditører og leverandører og norske og internasjonale banker. Vi bistår med tvisteløsning, regresskrav, arrester, forsikringsmessige spørsmål, transaksjoner og forhandlinger, herunder kjøp og salg av skip og nybyggingskontrakter, låneavtaler og pantedokumenter, samt løpende rådgivning. 

Våre advokater har solid erfaring med regresskrav, sjørett og luftfart; samt godstransport på jernbane, transportforsikring, spedisjons- og godsansvar, felleshavari, bergning, kollisjoner/sammenstøt og grunnstøtinger, arrest av skip og midlertidig sikring, sjøforsikring, certepartispørsmål og skipsfinansiering.

Oppslagsverket "Ship Arrests in Practice" leses av interessenter innen shipping og transport over hele verden: av eiere, forsikringsholdere og advokater, samt juridiske og finansielle representanter. Et bredt utvalg av land bidrar med kapitler over nasjonal praksis.

Publikasjonene skrives av medlemmer av Shiparrested.com sitt medlemsnettverk. Nettverket sitt mål er å knytte sammen og holde den juridiske kompetansen på skipsarrest og løslatelse oppdatert på et globalt nivå. Over 100 land inngår i nettverket, hver representert med sine respektive topp-rangerte advokatfirma. 

Les den digitale utgaven her. Passord 'Edition11'.