logo Ræder Advokatfirma

Skatt og avgift i Statsbudsjettet 2017  |   Arveavgiften gjeninnføres - tenk på generasjonsskifte nå  |   Marianne Røed blir advokatfullmektig i Advokatfirma Ræder  |   Tre nye partnere i Ræder  |   Eksperter på entrepriserett  |   Fritaksmetoden  |   Ræders advokater anerkjennes i Finansavisen sin advokatundersøkelse  |   Ræder i DN: Veldedig stiftelse tømt for penger  |   Ræder anerkjennes i Chambers og Legal 500  |   Einar Heiberg blir partner i Ræder  |   Ræder i Finansavisen: Begrensninger i bemanningsbransjen  |   Høyesterett skaper uforutsigbarhet for arbeidsgivere  |   Aksjesparekonto - regjeringen har ønsket...  |   Jan Morten Evertsen blir partner i Ræder  |   Statsbudsjettet legges frem torsdag 12. oktober - vi holder deg oppdatert  |   Kommentarer til statsbudsjettet 2018  |   Første store advokatfirma til Bjørvika  |   Utbytte nå?  |   Ny Høyesterettsdom om avskjæring av underskudd  |   Ræder bidrar i publikasjonen "Ship Arrests in Practice" 11/2018  |   Ræder styrker laget med Anne Gro Enger som ny partner  |   Advokatundersøkelsen 2018  |   Aksjonær i selskap? Sjekk om du er fritatt for utbytte med fritaksmetoden

Statsbudsjettet legges frem torsdag 12. oktober - vi holder deg oppdatert

Torsdag 12. oktober legger regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2018. Hva som kan ventes av endringer i skatte- og avgiftsreglene er ikke kjent. Noen temaer som kan være aktuelle er:

Rentebegrensningsregelen
Regjeringen har lagt opp til at rentebegrensningsreglene skal endres og utvides f.o.m. 2018. Det er stor sannsynlighet for at budsjettet inneholder nærmere regler om dette.

Hvor selskaper er hjemmehørende
Vi tror det også kan komme nye regler for hvor selskaper skal ansees skattemessig hjemmehørende. Til nå er det i stor grad hvor man utøver selskapets ledelse på styrenivå som har vært avgjørende. Det forventes at reglene endres slik at alle selskaper som er stiftet i Norge  i utgangspunktet blir globalskattepliktig hit.

Formuesskatten
Formuesskatten er fortsatt en het potet for regjeringen. Fremleggelse av budsjettet er et godt utgangspunkt for å legge frem endringer f.eks. når det gjelder fritak for arbeidende kapital.

Endringer av NOKUS–reglene?
Departementet har tidligere varslet at de vil se nærmere på NOKUS-reglene, og bl a vil vurdere dagens skille mellom aktive og passive inntekter. Slike endringer kan føre til at norske eiere av selskaper i utlandet i større grad blir løpende beskattet for det utenlandske selskapets inntekter.

I tillegg kan det være aktuelt med utvidede regler som skal forhindre bruk av hybrider (fradrag i ett land og skattefritt i et annet).
• Mer kildeskatt?
I dag har Norge bare kildeskatt på utbytte til utlendinger, og det er mange unntak. I forbindelse med skattereformen 2016 ble det også foreslått kildeskatt på renter, royalty og leiebetalinger. For å sikre at reglene er i tråd med EØS-avtalen kan kildeskatt bli innført også for betaling til norske personer. Dette vil kunne få store konsekvenser for innenlandske selskaper.

Om det kommer endringer på disse eller andre områder kan du lese om i vårt nyhetsbrev i neste uke om statsbudsjettet. Følg med!