logo Ræder Advokatfirma

Artikler

Arbeidsliv

Det arbeidsrettslige regelverket er etterhvert blitt svært omfattende og komplekst. Dette, og hyppige endringer i regelverket, gjør at virksomheter av alle størrelser har behov for rådgivning og veiledning fra spesialister, både for å holde seg à jour med utviklingen, og for å håndtere situasjoner som måtte oppstå.

Arbeidsrettsadvokatene i Ræder kan regelverket. Vi har mange års erfaring med arbeidsrettslig rådgivning og forstår derfor godt kundens behov og interesser, og ut fra det ser vi etter de muligheter som kan gi den beste individuelle løsningen.

Å jobbe med arbeidsrett er å jobbe med mennesker. Ræders arbeidsrettsgruppe har unik kompetanse i forhold til de menneskelige aspekter og utfordringer som kan oppstå i arbeidsrettslige saker, og hvordan disse bør håndteres. Vi er en strategisk rådgiver og sparringpartner for den personalansvarlige.

Vår rådgivning og bistand omfatter:

  • Alle aspekter i et ansettelsesforhold, herunder også trygderettslige spørsmål som sykdom, permisjoner m.v.
  • Ansettelseskontrakter, arbeidsreglement, personalhåndbok, konkurranseklausuler, datainstruks
  • Nedbemanningsprosesser, virksomhetsoverdragelse, herunder bistand med forhandlinger med arbeidstakerorganisasjoner
  • Pensjonsordninger
  • Transaksjoner i forbindelse med virksomhetsoverdragelse, fusjoner og oppkjøp

Tvister

  • Oppsigelse og avskjed
  • Erstatningskrav i forbindelse med kontraktsbrudd
  • Brudd på konkurranseklausuler
  • Diskriminering 

Vi holder kurs og foredrag om spesielle temaer innen arbeidsrett, og skreddersyr gjerne disse i forhold til kundens behov og ønske.