logo Ræder Advokatfirma

Artikler

Bank/finans

Våre bank/finans-advokater bistår norske og internasjonale selskaper, banker og finansinstitusjoner innenfor alle typer lånetransaksjoner. Ræders advokater har særlig kompetanse innenfor oppkjøps- og prosjektfinansiering, finansiering av skip, eiendom og luftfartøyer, obligasjonslån, samt leasingfinansiering.

Ræder bidrar i alle faser av en transaksjon, fra utarbeidelse og forhandling av lånedokumentasjonen og etablering av sikkerheter, til refinansiering eller realisasjon av sikkerheter ved mislighold. Vi er også rådgiver for flere store aktører i forbindelse med det regulatoriske rammeverket for finansinstitusjoner og kan tilby ekspertise i forbindelse med etablering og løpende drift av finansieringsvirksomhet, herunder compliance.