logo Ræder Advokatfirma

Artikler

Distribusjon og franchise

Mellommannsforhold som agentur, distribusjon og franchising reiser mange og vanskelig spørsmål både av nasjonal og internasjonal karakter. Rådgivning i mellommannsforhold krever også god kommersiell forståelse. Vi har i en årrekke bistått store og små handelsbedrifter, samt flere av handelens organisasjoner med rådgivning i alle typer mellommannsforhold. Typiske spørsmål er rådgivning i forbindelse med etablering og avvikling av franchise og mellommannsforhold, utarbeidelse av kontrakter og tvisteløsning.

Fagfeltet forutsetter også god kompetanse innen alminnelig kontraktsrett, reglene for markedsføring, beskyttelse og lisensiering av immaterielle rettigheter mv. I franchise, men også i mange forhandleravtaler, er rettigheter knyttet til design, varemerke, patent og know-how en sentral del av avtaleforholdet.
Konkurransereglene setter viktige begrensninger for denne type avtaler. Dette gjelder bla. regler om prisfastsettelse, eksklusivitet, kjøpsforpliktelser og konkurranseforbud.