logo Ræder Advokatfirma

Artikler  |   Estate: Ræder satser hardt på eiendom

Eiendomsutvikling, forvaltningsrett og samfunnskontakt

For svært mange bedrifter er myndighetenes rammevilkår viktig. Norge er et samfunn som er preget av reguleringer på de fleste forretningsmessige områder. For å forstå hvordan rammevilkårene skapes og endres, er det nødvendig med både forståelse for de politiske og offentlige prosessene i tillegg til juridisk forståelse.

Skjæringspunktet mellom juss og politikk har alltid vært flytende. Alle juridiske bestemmelser har hjemmel i politiske vedtak, men jussen spiller også en stor rolle i de politiske vedtakene. For å forstå hvordan vedtakene blir fattet er det stor fordel å ha både juridisk og politisk erfaring.

Advokatfirma Ræder kan bistå bedrifter, organisasjoner og privatpersoner som ønsker å endre på rammevilkårene for å lykkes bedre. Dette kan være alt fra å arbeide for lovendring til å søke tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Advokatfirma Ræder har et advokatteam med erfaring både fra regjeringsarbeid og fra lokalpolitikken. Dette er personer som har arbeidet med å endre rammevilkårene både som advokater og fra innsiden av systemet. De har også lang erfaring med media noe som er svært viktig for å legge en god strategi for å lykkes.