logo Ræder Advokatfirma

Arbeidsliv  |   Bank/finans  |   Distribusjon og franchise  |   Eiendomsutvikling, forvaltningsrett og samfunnskontakt  |   Entreprise  |   Forsikring og erstatning  |   Insolvens og restrukturering  |   Internasjonal skatt  |   Internprising  |   IT og internett  |   Konkurranserett  |   Luftfart  |   M&A og kapitalmarkeder  |   Media og underholdning  |   Næringseiendom  |   Offentlige anskaffelser  |   Personvern og personopplysnings- loven  |   Plan- og bygningsrett  |   Produktansvar  |   Prosess- og tvisteløsning  |   Restrukturering shipping, offshore og oilservice  |   Selskapsrett  |   Shipping, Marine og Transport  |   Skatt  |   Stiftelser og legater  |   Varemerke, patent, design og foretaksnavn

Eiendomsutvikling, forvaltningsrett og samfunnskontakt

For svært mange bedrifter er myndighetenes rammevilkår viktig. Norge er et samfunn som er preget av reguleringer på de fleste forretningsmessige områder. For å forstå hvordan rammevilkårene skapes og endres, er det nødvendig med både forståelse for de politiske og offentlige prosessene i tillegg til juridisk forståelse.

Skjæringspunktet mellom juss og politikk har alltid vært flytende. Alle juridiske bestemmelser har hjemmel i politiske vedtak, men jussen spiller også en stor rolle i de politiske vedtakene. For å forstå hvordan vedtakene blir fattet er det stor fordel å ha både juridisk og politisk erfaring.

Advokatfirma Ræder kan bistå bedrifter, organisasjoner og privatpersoner som ønsker å endre på rammevilkårene for å lykkes bedre. Dette kan være alt fra å arbeide for lovendring til å søke tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Advokatfirma Ræder har et advokatteam med erfaring både fra regjeringsarbeid og fra lokalpolitikken. Dette er personer som har arbeidet med å endre rammevilkårene både som advokater og fra innsiden av systemet. De har også lang erfaring med media noe som er svært viktig for å legge en god strategi for å lykkes.