logo Ræder Advokatfirma

Artikler  |   Estate: Ræder satser hardt på eiendom

Entreprise

Både utvikling, utbygging, og leveranse inn i byggeprosjekter er områder som er godt regulert. Mange prosjekter forsinkes, forringes eller blir mindre lønnsomme fordi partene i prosjektet ikke har nødvendig juridisk kompetanse.

Advokatfirma Ræder er en naturlig partner i alle typer prosjekter. Vårt eiendomsteam har omfattende kompetanse på det entrepriserettslige området. Advokatene har lang erfaring med å bistå private og offentlige byggherrer, samt norske og utenlandske entreprenører/underentreprenører.

Vår kompetanse og erfaring inkluderer landbaserte byggeprosjekter og offshoreprosjekter. Ræder yter løpende bistand til faste klienter i store og kompliserte byggeprosjekter, så vel som i mindre prosjekter. Uavhengig av prosjektets størrelse er det viktig å ha kompetent bistand tidlig i prosessen. Dette for å minimere problemer i prosjektets utførelsesfase. Dersom uenigheter likevel oppstår, har vi lang erfaring fra ulike tvisteløsningsprosesser.

Vi bistår blant annet i forbindelse med:

 • Løpende rådgivning
 • Utarbeidelse av standard kontraktsvilkår for bedriften
 • Utforming av anbud
 • Vurdering av tilbud/tilbudsbetingelser
 • Kontraktsforhandlinger
 • Kontraktsutforming
 • Eiendomsutvikling, forvaltningsrett og samfunnskontakt
 • Løpende bistand i byggeprosjekter
  • Nybygg
  • Rehabilitering
  • Samferdselsprosjekter
  • Andre byggeoppdrag
 • Bistand i sluttoppgjør
 • Bistand i tvister for de ordinære domstolene og i voldgift

Ræders entrepriseadvokater arbeider tett sammen med Ræders eksperter på næringseiendom og eiendomsutvikling. Sammen sørger vi for at Ræders eiendomsavdeling dekker det fulle spekter innenfor eiendomsfaget.