logo Ræder Advokatfirma

Arbeidsliv  |   Bank/finans  |   Distribusjon og franchise  |   Eiendomsutvikling, forvaltningsrett og samfunnskontakt  |   Entreprise  |   Forsikring og erstatning  |   Insolvens og restrukturering  |   Internasjonal skatt  |   Internprising  |   IT og internett  |   Konkurranserett  |   Luftfart  |   M&A og kapitalmarkeder  |   Media og underholdning  |   Næringseiendom  |   Offentlige anskaffelser  |   Personvern og personopplysnings- loven  |   Plan- og bygningsrett  |   Produktansvar  |   Prosess- og tvisteløsning  |   Restrukturering shipping, offshore og oilservice  |   Selskapsrett  |   Shipping, Marine og Transport  |   Skatt  |   Stiftelser og legater  |   Varemerke, patent, design og foretaksnavn

Forsikring og erstatning

Faggruppen for forsikring- og erstatningsrett bistår forsikringsselskap, bedrifter og privatkunder enten som skadevoldere eller skadelidte. Ræder har lang erfaring i å bistå forsikringsselskap i forsikringsrelaterte saker, eksempelvis; ansvarsskader innenfor profesjonsansvar, generelt bedriftsansvar og større tingskader. Videre bistår vi også bedrifter med å melde forsikringskrav (på riktig måte og i riktig tid), og i tvister mot forsikringsselskapet.

Vi har omfattende prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser, bistår med regresskrav, forsikringsmessige spørsmål, virksomhetsetablering og generell løpende rådgivning. Faggruppen samarbeider tett med faggruppen for shipping, marine og transport og kan tilby et bredt spekter av forsikringsjuridiske tjenester.

Våre advokater har solid erfaring med blant annet:

  • Ansvarsskader (bedriftsansvar, profesjonsansvar, styreansvar, produktansvar, forurensningsansvar)
  • Storskadehåndtering
  • Regresskrav
  • Avbruddstap
  • Forsikringsjuridisk «due diligence» ved kjøp eller salg av virksomhet
  • Etablering av forsikringsvirksomhet / «captive» i Norge
  • Vilkårsutforming
  • Skaderevisjon