logo Ræder Advokatfirma

Ræder styrker laget med Anne Gro Enger som ny partner  |   Artikler

Insolvens og restrukturering

Det er et utall fallgruver å gå i dersom man forsøker å påbegynne en restrukturering av en virksomhet eller et konsern uten kyndig juridisk bistand. Det samme gjelder om det er behov for å vurdere eller følge opp gjeldsforhandlinger med sine kreditorer, nedbemanninger eller om hele eller deler av virksomheten ønskes avhendet.

Ræder bistår i alle faser av restrukturering av virksomheter og vi har betydelig erfaring med å rådgi og følge opp virksomheter med økonomiske problemer. Vi bistår de ulike parter i slike saker fra selskapets ledelse, kreditorer, låntakere, långivere til ansatte. Vi er rådgivere for styret og vurderer mulig økonomisk og/eller strafferettslig ansvar for styremedlemmer.

Erfaring fra oppdrag som bostyrer i konkursboer og gjeldsnemndsleder i gjeldsforhandlinger bidrar også til at vi i større grad ser helheten i omstruktureringsprosesser og muligheten for fortsatt drift.

Vi bistår bl.a. innen følgende forhold:

 • Selskapsgjennomgang og vurdering av handlingsalternativer
 • Gjeldsforhandlinger og underhåndsakkord
 • Vurdering av styrets ansvar og plikter
 • Egenkapitalspørsmål og lånetransaksjoner
 • Sikring av kreditorinteresser
 • Panterettslige spørsmål
 • Pengekrav og inkasso
 • Granskningsoppdrag
 • Selskapsrettslige, konkursrettslige og skatte- og avgiftsrettslige rammer for restruktureringer
 • Prosessoppdrag ved tvister om styreansvar, revisoransvar og omstøtelse
 • Bostyreroppdrag i konkursboer
 • Arbeidstakers stilling ved virksomhetsoverdragelse, konkursbehandling, lønnsgaranti m.v.

Her finner du en oversikt over boene vi har til bobehandling. Informasjonen blir liggende på våre sider også en periode etter at bobehandlingen er avsluttet. Har du spørsmål om boene som du ikke finner svar på her, eller informasjon av betydning for bobehandlingen, ber vi deg kontakte oss.