logo Ræder Advokatfirma

Artikler

Internprising

Norske og utenlandske skattemyndigheter har et stadig økende fokus på transaksjoner over landegrensene. Mange krav til rapportering og dokumentasjon gjelder også for helnorske konserner. OECD-landene introduserer også en rekke nye regler som gjør at eksisterende strukturer, konserninternt avtaleverk, rapporteringsrutiner og internprisingsrapporter må gjennomgås på ny. Overholdes ikke regelverket i det enkelte land risikerer en skjønnsfastsettelse av inntekten, økt risiko for tilleggsskatt og i noen tilfeller tap av klagerett.

I Ræder har vi advokater med solid erfaring med alle former for internprisingsspørsmål. Vi samarbeider med anerkjent skattekompetanse i de fleste aktuelle land. Hos oss kan du få uavhengig råd og gjennomgang av konsernets utfordringer på området.
Vi bistår våre nasjonale og internasjonale kunder bl. a. på følgende områder:

  • Utarbeidelse og vurdering av konsernets internprisingspolicy
  • Kartlegging av kravene til internprisingsrapportering og dokumentasjon
  • Utarbeiding av internprisingsdokumentasjon
  • Bistand overfor skattemyndighetene i Norge og utlandet
  • Klagebehandling og prosedyre for domstolene
  • Inngåelse av avtaler (Advanced Pricing Agreements, «APA») med skattemyndighetene og bistand i forbindelse med gjensidige avtaler (Mutual Agreement Procedure; «MAP»)
Kontakt

 

Ressurser