logo Ræder Advokatfirma

Arbeidsliv  |   Bank/finans  |   Distribusjon og franchise  |   Eiendomsutvikling, forvaltningsrett og samfunnskontakt  |   Entreprise  |   Forsikring og erstatning  |   Insolvens og restrukturering  |   Internasjonal skatt  |   Internprising  |   IT og internett  |   Konkurranserett  |   Luftfart  |   M&A og kapitalmarkeder  |   Media og underholdning  |   Næringseiendom  |   Offentlige anskaffelser  |   Personvern og personopplysnings- loven  |   Plan- og bygningsrett  |   Produktansvar  |   Prosess- og tvisteløsning  |   Restrukturering shipping, offshore og oilservice  |   Selskapsrett  |   Shipping, Marine og Transport  |   Skatt  |   Stiftelser og legater  |   Varemerke, patent, design og foretaksnavn

Luftfart

Advokatene i vår luftfartsgruppe er kjent for sin raske og kommersielle tilnærming, og drar nytte av bred erfaring fra luftfart, shipping og andre transportsektorer. Vi bistår jevnlig norske og internasjonale aktører innen luftfartsindustrien, slik som flyselskaper, flyplasser, banker og finansinstitusjoner og forsikringsselskaper. Våre luftfartsadvokater kan blant annet bistå med:

  • Finansiering og andre transaksjoner
  • Skatt og selskapsrettslige spørsmål
  • Leasing avtaler
  • Kjøp/salg av luftfartøy
  • Registrering/avregistrering av luftfartøy
  • Regulatoriske spørsmål
  • Tvisteløsning
  • Regresskrav og andre forsikringsrelaterte spørsmål

Ræder er det norske medlemmet av L2B Aviation, et ledende nettverk av luftfartsadvokater som gir våre klienter tilgang til topp rangerte luftfartsadvokater verden over.