logo Ræder Advokatfirma

Artikler

Luftfart

Advokatene i vår luftfartsgruppe er kjent for sin raske og kommersielle tilnærming, og drar nytte av bred erfaring fra luftfart, shipping og andre transportsektorer. Vi bistår jevnlig norske og internasjonale aktører innen luftfartsindustrien, slik som flyselskaper, flyplasser, banker og finansinstitusjoner og forsikringsselskaper. Våre luftfartsadvokater kan blant annet bistå med:

  • Finansiering og andre transaksjoner
  • Skatt og selskapsrettslige spørsmål
  • Leasing avtaler
  • Kjøp/salg av luftfartøy
  • Registrering/avregistrering av luftfartøy
  • Regulatoriske spørsmål
  • Tvisteløsning
  • Regresskrav og andre forsikringsrelaterte spørsmål

Ræder er det norske medlemmet av L2B Aviation, et ledende nettverk av luftfartsadvokater som gir våre klienter tilgang til topp rangerte luftfartsadvokater verden over.