logo Ræder Advokatfirma

Arbeidsliv  |   Bank/finans  |   Distribusjon og franchise  |   Eiendomsutvikling, forvaltningsrett og samfunnskontakt  |   Entreprise  |   Forsikring og erstatning  |   Insolvens og restrukturering  |   Internasjonal skatt  |   Internprising  |   IT og internett  |   Konkurranserett  |   Luftfart  |   M&A og kapitalmarkeder  |   Media og underholdning  |   Næringseiendom  |   Offentlige anskaffelser  |   Personvern og personopplysnings- loven  |   Plan- og bygningsrett  |   Produktansvar  |   Prosess- og tvisteløsning  |   Restrukturering shipping, offshore og oilservice  |   Selskapsrett  |   Shipping, Marine og Transport  |   Skatt  |   Stiftelser og legater  |   Varemerke, patent, design og foretaksnavn

M&A og kapitalmarkeder

Ræder er sentral som juridisk og strategisk rådgiver i et vidt spekter av transaksjoner innenfor M&A og Corporate Finance.

Vi bistår små og store selskaper innenfor en rekke bransjer, samt verdipapirforetak, bedriftsmeglere og transaksjonsrådgivere.

Vår praksis innenfor dette området har et sterkt internasjonalt innslag. Transaksjoner går ofte på tvers av landegrenser og flere av våre advokater innen området har opparbeidet en stor del av sin ekspertise utenlands.

Ræder er jevnlig involvert i transaksjoner på børs; både noteringer og når noterte selskaper utsteder aksjer eller andre verdipapirer.

Vi yter også løpende rådgivning til utstedere, investorer og andre aktører i markedet i forhold til børsregler og andre regulatoriske forhold.