logo Ræder Advokatfirma

Artikler

Media og underholdning

Ræder bistår med håndtering av opphavsrettslige spørsmål av alle typer.

Opphavsretten har betydning for nær sagt alle forretningsområder, som for eksempel internett- og forlagsvirksomhet, medier, underholdning, programvare, kunst og brukskunst og utdanning. Særlig ved innspilling av tv, film, musikk og teater, samt publisering og bruk av materiale på internett og elektroniske nettverk, er det viktig å kjenne opphavsrettens begrensinger og muligheter. Våre advokater har omfattende kompetanse på alle disse områdene.

Vi kan blant annet bistå med råd om;

  • klarering av rettigheter i forbindelse med kopiering og tilgjengeliggjøring av åndsverk
  • bruk og publisering av materiale på internett
  • kontrakter om lisensiering og overdragelse av opphavsrett
  • kontrakter om innspilling og distribusjon av tv-programmer, film, musikk og opptak av utøvende kunstneres fremføringer for øvrig
  • opphavsrett og programvareutvikling og –lisensiering
  • håndheving av opphavsrettigheter og tvisteløsning for domstolene