logo Ræder Advokatfirma

Estate: Ræder satser hardt på eiendom  |   Artikler

Næringseiendom

Vi har godt kvalifiserte advokater med mange års erfaring innen fagområdet fast eiendom og tilknyttede rettsområder. Vi bistår blant annet i forbindelse med:

Transaksjoner

 • Kjøp og salg av fast eiendom – direkte eller indirekte gjennom selskaper
 • Due diligence, selskapsgjennomgang og gjennomgang av plikter og rettigheter knyttet til fast eiendom
 • Oppgjørsansvarlig
 • Forhandlinger med banker
 • Finansiering
 • Strukturering av eiendomsprosjekter
 • Generasjonsskifte/arv av fast eiendom

En bedrifts spørsmål om fast eiendom

 • Inngåelse av leiekontrakter
 • Utbyggingskontrakter
 • Oppfyllelse av universell utforming
 • Tolkning av leiekontrakter
 • Fraflytting av leieforhold

Andre spørsmål knyttet til fast eiendom

 • Spørsmål relatert til tomtefestekontrakter
 • Hevd
 • Servitutter og rettigheter over annen manns eiendom
 • Konsesjonsspørsmål
 • Miljøspørsmål - forurensningsspørsmål
 • Opprettelse av boligsameier og borettslag
 • Salg og overføring av fast eiendom

Tvisteløsning

 • Tvister vedrørende leiekontrakter
 • Tvister i tilknytning til kjøp og salg av fast eiendom
 • Tvister vedrørende miljøspørsmål
 • Generelle tvister vedrørende fast eiendom