logo Ræder Advokatfirma

Artikler

Offentlige anskaffelser

Både leverandører til det offentlige og det offentlige selv må forholde seg til et omfattende og dels komplisert anbudsregelverk.

Ræder bistår ulike leverandører på jevnlig basis. Vår erfaring er at det kan være effektivt å involvere advokaten tidlig i innkjøpsfasen, da dette kan redusere behovet for ressurskrevende klageprosesser i etterkant. Ræder bistår således på alle trinn av anskaffelsesprosessen;

  • bistand i forbindelse med utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kontrakt (oppdragsgiversiden)
  • avklaring av uklarheter i konkurransegrunnlag før tilbudsinngivelse
  • utarbeidelse av tilbud, særlig ifm ivaretakelse av formalkrav mv.
  • bistand i forhandlinger
  • bistand i klageprosesser (både til oppdragsgiver selv og til Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA)
  • bistand ved midlertidige forføyninger, erstatningssøksmål mv. for de ordinære domstoler
  • kvalitetssikring og utarbeidelse av interne anskaffelsesrutiner mv.

Ræders anskaffelsesrettslige team ledes av senioradvokat Catherine Sandvig, som har arbeidet med offentlige anskaffelser i en årrekke. Teamet har også omfattende kompetanse innenfor tilgrensende rettsområder som konkurranserett, kontraktsrett, erstatningsrett mv.

Ræder bistår klienter innenfor en rekke ulike næringsområder. Videre har gruppen erfaring fra de spesielle anbudsreglene som gjelder forsyningssektoren og for tjenestekonsesjonskontrakter. I tillegg til omfattende erfaring fra leverandørsiden, har vi også bistått oppdragsgiversiden, og har dermed opparbeidet oss god kjennskap til anskaffelsesprosessen sett med innkjøpers øyne.    

Ræder er også godt oppdatert på det nye regelverket som forventes å tre i kraft i løpet av 2016.