logo Ræder Advokatfirma

Artikler

Personvern og personopplysnings- loven

Ræder har lang erfaring med å sørge for at næringsdrivendes virksomhet er i tråd med personopplysningsloven og personvernet for øvrig. Regler om personvern er særlig aktuelt ved innhenting, lagring og bruk av kundeopplysninger, ved direkte markedsføring gjennom digitale kanaler, ved utlevering av personopplysninger til utlandet og for arbeidsgivers lagring og tilgang til ansattes personopplysninger.

Våre advokater har erfaring med meldinger og konsesjonssøknader til Datatilsynet samt klagebehandling for Personvernnemnda. 

Vi bistår blant annet med:

  • Tiltak for lovlig å kunne lagre opplysninger om privatkunder
  • Hva kundeopplysninger kan brukes til, herunder om markedsføring kan rettes direkte mot privatpersoner
  • Utlevering av opplysninger om kunder eller ansatte på tvers av landegrenser
  • Overføring av kunderegistre eller andre databaser med personopplysninger til andre
  • Brukervilkår for fordelsprogrammer, internettsider, programvare, og for markedsføringstiltak som konkurranser, utlodninger og reklameutsendelse
  • Vurdering av konsesjons- og meldeplikt til Datatilsynet for tiltak som er betinget av dette
  • Arbeidsgivers bruk av personopplysninger
  • Bruk av personfotografier