logo Ræder Advokatfirma

Artikler

Personvern og personopplysnings- loven

Ræder har lang erfaring med å sørge for at bedriftene opprer i tråd med GDPR (EUs nye regler for personopplysninger), personopplysningsloven og personvernet for øvrig. Regler om behandling av personopplysninger er særlig aktuelt ved innhenting, lagring og bruk av kundeopplysninger, ved direkte markedsføring gjennom digitale kanaler, og ved utvikling av nye forretningsmetoder, internettjenester og app’er. Reglene har betydning for utlevering av personopplysninger til utlandet og for arbeidsgivers lagring og tilgang til opplysninger om ansatte. Kameraovervåkning, adgangskontroll og sikkerhetstiltak er også omfattet.

Våre advokater har bred erfaring med saker som behandles av Datatilsynet samt klagebehandling for Personvernnemnda. Advokatene holder ofte foredrag knyttet til fagområdet.

Vi bistår blant annet med:

 • Utarbeidelse av samtykkeerklæringer for digital markedsføring
 • Brukervilkår for fordelsprogrammer, internettsider, programvare, og apper , samt for markedsføringstiltak som konkurranser og utlodninger
 • Bistand i forbindelse med saker under Datatilsynet og Personvernnemnda
 • Overføring av kunderegistre eller andre databaser med personopplysninger til andre, herunder til utlandet
 • Databehandleravtaler
 • Internkontrolldokumentasjon
 • Vurdering av behandling hvor Datatilsynet må konsulteres
 • Arbeidsgivers bruk av personopplysninger herunder kontrolltiltak i arbeidslivet
 • Kameraovervåkning
 • Bruk av personfotografier
 • Veiledning om GDPR og personopplysningsloven