logo Ræder Advokatfirma

Artikler

Plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsretten er spesiell i juridisk sammenheng. Sammenhengen mellom juss og politikk er svært tett på dette området. Det er lokale politikere som vedtar rammevilkårene, men de må likevel følge de nasjonale bestemmelsene.
Prosessene innenfor plan- og bygningsretten kan ofte virke svært tunge og trege. Mange ganger blir prosessene utsatt eller stoppet som følge av følelsladde debatter, utspill fra både politikere, byråkrater eller naboer, eller at andre planer må avklares først.
For å få ha god forståelse for hvordan man skal lykkes med plan- og bygningsrettslige problemstillinger, er det en stor fordel å ha politisk og administrativ erfaring fra innsiden av systemet. Ræder har advokater som har erfaring med å jobbe med plan- og bygningsretten både som advokat, lokalpolitiker og offentlige etater.
Advokatfirma Ræder legger strategier for hvordan kundene best kan lykkes med sine målsetninger og bistår i gjennomføringen av prosjektet. Ræder har erfaring fra de fleste områdene innen plan- og bygningsretten, enten det er større eller mindre reguleringsplaner, utbyggingsavtaler, dispensasjoner, refusjonskrav, ekspropriasjon eller byggetillatelse som er utfordringen.