logo Ræder Advokatfirma

Artikler

Produktansvar

Skader voldt av produkter er mangeartede og skadefølgene kan bli svært store. Produksjon, distribusjon og omsetning av produkter er derfor underlagt et omfattende nasjonalt og internasjonalt regelverk. I Norge har vi en rekke lover og forskrifter som regulerer krav til produktsikkerhet og kontroll, og de fleste bygger på tilsvarende regelverk fra EU. Deler av regelverket gjelder alle typer produkter (slik som produktansvarsloven og produktkontrolloven med forskrifter), mens andre deler gjelder spesifikke produktkategorier (slik som næringsmiddelforskriften, legemiddelforskriften, leketøyforskriften og forskrift om elektrisk utstyr).

Våre advokater er eksperter innenfor produktkontroll, produktansvar og legemiddelansvar, og tilbyr kvalifisert juridisk bistand innenfor blant annet følgende områder:                                                                                                                                                                                          

  • Compliance: Sikre at virksomhetens rutiner er i tråd med regelverket
  • Kontraktsforhandlinger: Sikre at ansvaret for eventuelle skader er tydelig plassert i leveransekontraktene
  • Tvisteløsning: Sikre at det blir gjennomført et riktig oppgjør ved skade
  • Kursing: Sikre at virksomhetens ansatte er kjent med regelverket

 Ræders produktansvarsgruppe bistår store nasjonale og multinasjonale aktører, blant annet innenfor elektronikk-, forsikrings- og dagligvarebransjen.