logo Ræder Advokatfirma

Arbeidsliv  |   Bank/finans  |   Distribusjon og franchise  |   Eiendomsutvikling, forvaltningsrett og samfunnskontakt  |   Entreprise  |   Forsikring og erstatning  |   Insolvens og restrukturering  |   Internasjonal skatt  |   Internprising  |   IT og internett  |   Konkurranserett  |   Luftfart  |   M&A og kapitalmarkeder  |   Media og underholdning  |   Næringseiendom  |   Offentlige anskaffelser  |   Personvern og personopplysnings- loven  |   Plan- og bygningsrett  |   Produktansvar  |   Prosess- og tvisteløsning  |   Restrukturering shipping, offshore og oilservice  |   Selskapsrett  |   Shipping, Marine og Transport  |   Skatt  |   Stiftelser og legater  |   Varemerke, patent, design og foretaksnavn

Prosess- og tvisteløsning

Tvister og konflikter er en del av næringslivet og reiser krevende problemstillinger. Ræder har betydelig erfaring fra prosesser for domstolene og ulike klageorganer. Denne erfaringen bruker vi både i vår kunderådgivning i forhold tvister som kan oppstå og i våre prosedyreoppdrag.

Håndteringen for å sikre et vellykket utfall innebærer et nært samarbeid med våre kunder, og i Ræder har vi advokater som forstår din virksomhet og kommersielle stilling i slike situasjoner.

Rettslige tvister omfatter ofte kompliserte spørsmål, store verdier og fordrer bruk av tid og krefter som våre kunder gjerne bedre kunne benyttet til andre formål. I våre løpende vurderinger ser vi derfor alltid etter alternative løsninger og muligheter for løse en sak uten rettsak. I mange tilfelle blir det likevel nødvendig.

Ræder har erfarne prosessadvokater som fører et betydelig antall saker for domstolene hvert år, inkl. Høyesterett. Ræders oppdrag omfatter alle typer saker innen det forretningsjuridiske område for norske domstoler og klageorganer samt i voldgift. Flere av våre advokater utfører også oppdrag som voldgiftsdommere.

Foretaksstraff
I tillegg til håndtering av sivile tvister innen det forretningsjuridiske området, har Ræder erfaring med å bistå våre kunder i forbindelse med spørsmål om foretaksstraff.

Spørsmål om foretaksstraff kan oppstå ved påståtte brudd på vernelovgivning, arbeidsmiljøloven og i forbindelse med problemstillinger knyttet til brudd på verdipapirlovgivning, konkurranserett og miljøkriminalitet.