logo Ræder Advokatfirma

Artikler

Restrukturering shipping, offshore og oilservice

Offshore/oil service og shipping bransjen står overfor store utfordringer som følge av et betydelig fall i oljeprisen som medfører redusert etterspørsel, kombinert med at de i de senere årene har vært foretatt betydelige investeringer på tilbudssiden. Dette forsterkes også av andre forhold som f.eks. usikkerhet tilknyttet Brasil og de investeringene som opprinnelig var planlagt av Petrobras. En rekke aktører innenfor disse bransjene vil som følge av disse forholdene være avhengig av refinansiering og restrukturering for å kunne klare seg gjennom konjunkturnedgangen.

Ræders advokater har lang erfaring i å bistå norske og utenlandske eiere, verft og finansinstitusjoner innen skipsfinansiering, skipsbygging, kontraktsutforming generelt innfor disse bransjene og sjørett. Vi har også betydelig erfaring innen restrukturering og konkurs og er ett av advokatfirmaene i landet med flest bostyreroppdrag. For å kunne bistå aktører som har behov for refinansiering og refinansiering på best mulig måte har vi satt sammen et team bestående av våre advokater med bransjeerfaring innenfor shipping offshore, oilservice og finansiering med advokater med betydelig erfaring fra restrukturering og konkurs. Vårt team er faglig sterkt, har lang erfaring og bistår både selskaper og kreditorer med å finne gode kommersielle løsninger i et vanskelig farvann.

Kontakt

 

Ressurser