logo Ræder Advokatfirma

Artikler

Selskapsrett

Selskapsrett er et sentralt område for våre kunder. Vi bistår med transaksjoner, løpende rådgivning og tvisteløsning.

Ved oppstart og restrukturering tilbyr vi selskapsrettslig spisskompetanse for å få den optimale strukturen. Ellers yter vi løpende rådgivning i forbindelse med drift og forvaltning, både til ledelse, styrende organer og aksjonærer.

Våre advokater har solid erfaring med blant annet:

  • Selskapsetableringer
  • Fusjoner og fisjoner
  • Egenkapitaltransaksjoner
  • Aksjonæravtaler
  • Corporate Governance
  • Granskning
  • Aksjonærtvister og aksjonærrettigheter
  • Styreansvar
  • Styresekretærfunksjoner