logo Ræder Advokatfirma

Artikler

Shipping, Marine og Transport

Fagområdene Shipping, Marine og Transport er sentrale for våre kunder, som i hovedsak består av forsikringsselskaper, rederier, speditører og leverandører innen maritim sektor, norske og internasjonale banker, tilretteleggere av sale/leaseback prosjekter og norske og internasjonale skipsredere.

Vi bistår kundene med tvisteløsning, regresskrav, arrester, forsikringsmessige spørsmål, transaksjoner og forhandlinger, herunder kjøp og salg av skip og nybyggingskontrakter, låneavtaler og pantedokumenter, samt løpende rådgivning.

Våre advokater har solid erfaring med blant annet:

  • Regresskrav og ansvarsspørsmål ved vegfrakt (CMR), sjørett og luftfart; samt godstransport på jernbane
  • Transportforsikring
  • Spedisjons- og godsansvar
  • Felleshavari, bergning, kollisjoner/sammenstøt og grunnstøtinger
  • Arrest av skip og midlertidig sikring
  • Sjøforsikring
  • Certepartispørsmål
  • Havbruk
  • Skipsfinansiering