logo Ræder Advokatfirma

Artikler  |   Ræder styrker laget med Anne Gro Enger som ny partner

Skatt

Skatter og avgifter påvirker i betydelig grad alle som driver virksomhet i Norge og innebærer ofte økonomiske og arbeidsmessige utfordringer. Regelbrudd kan føre til betydelige økonomiske konsekvenser. Skatt må planlegges og dokumenteres innenfor lovens rammer slik at man reduserer problemstillinger ved Skatteetatens henvendelser. Erfaring tilsier at løpende rådgivning innenfor skatt og avgift fører til betydelige kostnadsmessige besparelser for våre kunder i motsetning til etterfølgende bistand for å avhjelpe uheldige konsekvenser av Skatteetatens henvendelser og bokettersyn.

Ræders skattegruppe består av erfarne advokater med bakgrunn fra Finansdepartementet, Skatteetaten, revisjonsselskaper og advokatvirksomhet. Våre advokater har omfattende kunnskap også innenfor relevante rettsområder som selskapsrett, regnskap og revisjon. Vi holder skreddersydde kurs for regnskapsførere og revisorer. Skattegruppen samarbeider tett med de andre faggruppene i firmaet, særlig Corporate og fast eiendom.

Vi bistår våre nasjonale og internasjonale kunder innenfor følgende områder:

 • Virksomhetsoverdragelser
 • Omstruktureringer og omorganiseringer av virksomheter
 • Fusjoner og fisjoner
 • Egenkapitaltransaksjoner
 • Internasjonale skatteforhold
 • Internprising
 • Merverdiavgift, arveavgift, toll og andre særavgifter
 • Generasjonsskifte
 • Bokettersyn
 • Ligningsklager
 • Prosessoppdrag
 • Skatt- og avgiftsrelaterte problemstillinger vedrørende fast eiendom
 • Eiendomsskatt
 • Personbeskatning

Våre kunder omfatter:

 • Selskaper, investorer og forsikringsinstitusjoner
 • Finansieringsinstitusjoner
 • Norske foretak med virksomhet og investeringer i utlandet
 • Utenlandske foretak med virksomhet og investeringer i Norge
 • Stiftelser
 • Offentlige og allmennyttige institusjoner og virksomheter
 • Utenlandske arbeidstakere
 • Privatpersoner for øvrig