logo Ræder Advokatfirma

Arbeidsliv  |   Bank/finans  |   Distribusjon og franchise  |   Eiendomsutvikling, forvaltningsrett og samfunnskontakt  |   Entreprise  |   Forsikring og erstatning  |   Insolvens og restrukturering  |   Internasjonal skatt  |   Internprising  |   IT og internett  |   Konkurranserett  |   Luftfart  |   M&A og kapitalmarkeder  |   Media og underholdning  |   Næringseiendom  |   Offentlige anskaffelser  |   Personvern og personopplysnings- loven  |   Plan- og bygningsrett  |   Produktansvar  |   Prosess- og tvisteløsning  |   Restrukturering shipping, offshore og oilservice  |   Selskapsrett  |   Shipping, Marine og Transport  |   Skatt  |   Stiftelser og legater  |   Varemerke, patent, design og foretaksnavn

Stiftelser og legater

Ræder er rådgiver og forretningsfører for en rekke stiftelser og legater, herunder Eckbos legater som er en av Norges største allmennyttige pengeutdelende stiftelser.

Vi har omfattende erfaring med bistand knyttet til etablering, drift og forvaltning av stiftelser og legater. Vi tilbyr bistand bl.a. til:

  • Etablering av stiftelser, utarbeidelse av vedtekter og formål
  • Endring og justering av vedtekter
  • Omdanning, sammenslåing og avvikling av stiftelser
  • Corporate Governance / Internkontroll for stiftelser
  • Tilrettelegging av forsvarlig formuesforvaltning
  • Tilrettelegging av utdelinger og utdelingspraksis
  • Bistand i stiftelsesrettslige problemstillinger og forholdet til offentlige myndigheter
  • Særlige skatte- og avgiftsspørsmål knyttet til stiftelser
  • Forretningsførsel
Kontakt

 

Ressurser