logo Ræder Advokatfirma

Artikler

Varemerke, patent, design og foretaksnavn

Beskyttelse av rettigheter er et sentralt virkemiddel for norske virksomheter for å sikre egne verdier og stå sterkere i konkurransen med andre aktører. Ræder har en av landets største og mest erfarne avdelinger innen rettighetsjuss og vi bistår kunder i alle bransjer med å etablere, sikre og håndheve rettigheter av alle slag.

Vi bistår blant annet med;

  • Registrering av varemerker, design, domener og foretaksnavn
  • Administrasjon av varemerke og designporteføljer
  • Vurderinger og råd i forbindelse med helhetlige strategier knyttet til virksomhetens rettigheter.
  • Kontraktsforhandlinger vedrørende utnyttelse og/eller overføring av rettigheter
  • Rettighetsklarering for rettighetshavere og mottakere
  • Klage- og domstolsbehandling av alle typer rettighetsspørsmål

Ræder benytter det anerkjente registerings- og administrasjonssystemet PATRICIA, og tilbyr enkel og trygg behandling av våre kunders rettighetsporteføljer.

Vi legger stor vekt på å tilegne oss kunnskap om våre kunders virksomhet for å ivareta deres interesser i dag og i fremtiden.