logo Ræder Advokatfirma

Alle  |   Partnere  |   Senioradvokater  |   Advokater  |   Advokatfullmektiger  |   Administrasjon
Profilbilde Anders Utne - stort
« Tilbake til oversikten Effektivitet og gjennomføringsevne

Anders Utne har lang erfaring med næringseiendom, og har opparbeidet en inngående kjennskap til og forståelse for de kommersielle aspekter ved eiendomsinvesteringer og hva som er verdidriverne for næringseiendom.  Før Anders tiltrådte som partner i Ræder i 2013, arbeidet han i ca. 7 år som advokat i Colliers International, med fokus på gjennomføring av eiendomstransaksjoner. Anders har således særlig spisskompetanse innen de kommersielle og juridiske aspekter i forbindelse med kjøp og salg av eiendom, herunder budprosesser, due diligence prosesser, strukturering, finansiering, avtaleforhandlinger/-utforming og oppgjør. Anders har også arbeidet mye med leiekontrakter, oppfølgning av eiendomsinvesteringer, selskapsrett og kontraktsrett. Fra tidligere har Anders bred generell juridisk erfaring, herunder som advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo (1996-2000) og som advokat i Seland & Co (2000-2006).  

Kompetanseområder
Næringseiendom

Utdanning/År
Advokatbevilling 1998
Cand.jur., Universitetet i Oslo, 1995

Arbeidserfaring
Advokat Advokatfirma Ræder 2013-
Konsernadvokat Colliers International AS 2006-2013
Advokat i Advokatfirmaet Seland & C0. 2000-2006
Advokatfullmektig/advokat Kommuneadvokaten i Oslo 1996-2000

Språk
Norsk, engelsk

Medlemskap og verv
Den norske advokatforening

Anders Utne

Partner

Tlf: +47 23 27 51 39

Mobil: +47 92 43 60 16

E-post: aut@raeder.no

Visittkort: Utne.vcf

Sekretær

Elisabeth Linchausen

Advokatsekretær

Tlf: +47 23 27 27 88

Mobil: +47 41 23 62 82

E-post: eli@raeder.no

Profilbilde Andreas Frislid - stort
« Tilbake til oversikten Med lange relasjoner til ledende aktører i bransjen har vi opparbeidet en solid kompetanse

Andreas Frislid har lang erfaring med næringseiendom, med særlig fokus på transaksjoner, leiekontrakter og prosjektutvikling. Andreas arbeider i tillegg med plan- og bygningsrett og selskapsrett. Etter å ha samarbeidet tett med sentrale aktører i bransjen over lang tid, har Andreas også opparbeidet en solid kompetanse i forhold til forhandlinger og de kommersiell aspektene ved næringseiendom. 

Kompetanseområder
Næringseiendom

Arbeidserfaring
2015 - Advokatfirma Ræder
2007-2014 Advokatfirma Selmer
2005-2006 Advokatfirma Hjorth
2001-2005 Advokatfirma BAHR
2000-2001 General- og Krigsadvokatene i Oslo

Andreas Frislid

Partner

Tlf: +47 23 27 27 93

Mobil: +47 92 88 13 83

E-post: afr@raeder.no

Visittkort: Frislid.vcf

Sekretær

Marit Juliussen

Advokatsekretær

Tlf: +47 23 27 27 42

Mobil: +47 930 02 479

E-post: mju@raeder.no

Profilbilde Anne Christine Wettre - stort
« Tilbake til oversikten Jeg er god på alt som har med betaling å gjøre – eller mangel på sådan.

Anne ChristineWettre har lang og bred erfaring innenfor insolvens, konkurs og restrukturering. Hun har som sine spesialfelt pengekravsrett, panterett, tvangsfullbyrdelse, dynamisk tingsrett og merverdiavgift. Hennes inngående kjennskap til disse feltene har vært god å ha når hun skal ta stilling til vanskelige og kompliserte problemstillinger i de konkursboene som våre bostyrere har ansvar for. Gjennom sitt arbeid med konkursbehandling har Anne Christine opparbeidet seg en unik evne til å ikke bare gi svar på de rene juridiske problemstillinger, men også finne praktiske løsninger som er særlig tilpasset kundens virksomhet sammenholdt med de juridiske problemene de står overfor. Med sin erfaring fra konkursbehandling, har Anne Christine utviklet svært god kompetanse på å granske og vurdere regnskap, regnskaps- og annen selskapsdokumentasjon, og bistår også våre kunder ved bokettersyn fra skattemyndighetenes side. Anne Christine har tidligere arbeidet som jurist i Euler Hermes Kredittforsikring og har gjennom sin sentrale rolle i dette firmaet arbeidet med compliance og kontraktsrett, og har meget god erfaring med alle sider med driften av inkassovirksomhet.

Kompetanseområder
Insolvens og restrukturering
Skatt

Utdanning/År 
Cand.jur., Universitetet i Oslo, 2000 

Arbeidserfaring
Partner Advokatfirma Ræder, 2016 -
Advokat Advokatfirma Ræder, 2010-2015
Advokatfullmektig Advokatfirma Ræder, 2007-2010
Jurist og inkassosjef, Euler Hermes Kredittforsikring, 2001-2007 

Språk 
Norsk, engelsk

Medlemskap og verv 
Norges Juristforbund

Anne Christine Wettre

Partner

Tlf: +47 23 27 27 59

Mobil: +47 90 04 16 25

E-post: acw@raeder.no

Visittkort: Wettre.vcf

Sekretær

Evy Helene Pedersen

Advokatsekretær

Tlf: +47 23 27 51 43

Mobil: +47 950 27 642

E-post: ehp@raeder.no

Profilbilde Audun Ludvig Bollerud - stort
« Tilbake til oversikten Juridisk kunnskap kombinert med kommersiell forståelse skaper verdier for våre kunder

Audun Ludvig Bollerud leder vår avdeling for Næringseiendom. Han er i tillegg tilknyttet vår avdeling for offshore og shipping. Audun arbeider nå hovedsakelig med spørsmål knyttet til bygge- og entreprisekontrakter, herunder strategisk rådgivning og prosedyre for ordinære domstoler og voldgift. Han er styreleder i et rederi og har flere andre styreverv, herunder i Advokatfirma Ræder DA.   

Kompetanseområder
Entreprise
Næringseiendom
Restrukturering shipping, offshore og oilservice
Shipping, Marine og Transport

Utdanning/År 
1998 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo  
1997  Sjørett spesialfag ved Nordisk Institutt for Sjørett 
1997 Spesialfag i sjørett fra University of Southhampton
1990 Agronom, Akershus landbruksskole
Arbeidserfaring
2013 Partner i Advokatfirma Ræder DA
2009 - 2013 Partner i Kluge Advokatfirma DA
2006 - 2008 Fast advokat i Kluge Advokatfirma DA 
2002 - 2006 Partner i Nordbø Bollerud Advokatfirma AS
2000 - 2002 Egen advokatpraksis i Oslo
1999 - 2000 Dommerfullmektig ved Vinger og Odal sorenskriverembete
1998 - 1999 Advokatfullmektig i shippingavdelingen til advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund AS  
1997 Trainee opphold i advokatfirmaet Evensen & Co (spesialisert mot sjørett)
1993 - 1997 Trainee opphold i advokatfirmaet Nicolaisen (spesialisert mot insolvensrett)

Audun Ludvig Bollerud

Partner

Tlf: +47 23 27 27 14

Mobil: +47 95 15 41 11

E-post: alb@raeder.no

Visittkort: Bollerud.vcf

Sekretær

Veronique Jaquesson

Advokatsekretær

Tlf: +47 23 27 27 43

Mobil: +47 97 73 36 82

E-post: vja@raeder.no

Profilbilde Carl Arthur Christiansen - stort
« Tilbake til oversikten JEG ØNSKER Å VÆRE KLAR OG TYDELIG I DET JEG GJØR

Carl A. Christiansen begynte i Ræder i 1986 og har vært partner siden 1990. Carl jobbet før dette som dommerfullmektig og i Justisdepartementet. Carl arbeider først og fremst med kontrakter og forhandlinger, samt generell rådgivning og «ledelsesstøtte».  Han har også lang erfaring med rådgivning for oppkjøp, finansiering og forskjellige former for forretningsmessig samarbeid.  Carl har særlig erfaring fra entreprenørvirksomhet, IT og oljeservice, samt handels- og servicenæringen. Carl leder firmaets avdeling for konkurranserett

Kompetanseområder
Distribusjon og franchise
Konkurranserett
Entreprise
Insolvens og restrukturering
Selskapsrett

Utdanning/År
Advokatbevilling, 1987
Cand.jur., Universitetet i Oslo, 1984 

Arbeidserfaring 
Advokat hos Advokatfirma Ræder fra 1987. Partner hos samme firma fra 1990
Dommerfullmektig ved Sør Hedemark sorenskriverembete fra 1985 til 1987
Ansatt i Justisdepartementet 1984
 

Språk 
Norsk, engelsk
 

Medlemskap og verv 
Den norske advokatforening
 

Carl Arthur Christiansen

Partner

Tlf: +47 23 27 27 18

Mobil: +47 90 07 63 00

E-post: cac@raeder.no

Visittkort: Christiansen.vcf

Sekretær

Åse Naustvik

Advokatsekretær

Tlf: +47 23 27 27 75

Mobil: +47 48 28 39 34

E-post: ana@raeder.no

Profilbilde Carl Garmann Clausen - stort
« Tilbake til oversikten MIN SPESIALITET ER INTERNASJONALE KONTRAKTER.

Carl Garmann Clausen startet som advokat i Ræder i 1997 etter å ha praktisert som advokat ved et advokatfirma i New York i seks år. Carl ble partner i Ræder i 2001. En betydelig del av arbeidet til Carl er internasjonalt rettet. Dette gjelder både kompliserte kontrakter etter engelsk/amerikansk standard, men også oppgaver for internasjonale klienter knyttet til M&A, børs og verdipapir og bank/finans. Carl har i tillegg til norsk advokatbevilling også advokatbevilling i New York. Carl er leder for faggruppen Corporate.

Kompetanseområder
Selskapsrett
M&A og kapitalmarkeder
Bank/finans
IT og internett

Utdanning/År 
Advokatbevilling, 1999
Advokatbevilling i New York, USA, 1995
LL.M i internasjonal rett fra University of Notre Dame, London Law Centre, 1992
Cand.jur., Universitetet i Oslo, 1991

Arbeidserfaring 
Ansatt advokat i Advokatfirma Ræder, 1997. Partner i samme firma 2001.
Law Office of John Sebastian Vaneria, New York City, 1991-1996

Språk 
Norsk, engelsk

Medlemskap og verv 
Styremedlem i British-Norwegian Chamber of Commerce
Den norske advokatforening
The Association of the Bar of the City of New York
American Chamber of Commerce

Carl Garmann Clausen

Partner

Tlf: +47 23 27 27 29

Mobil: +47 95 87 50 90

E-post: cgc@raeder.no

Visittkort: Clausen.vcf

Sekretær

Kristin Bolstad

Advokatsekretær

Tlf: +47 23 27 27 41

E-post: kbo@raeder.no

Einar Heiberg har bred forretningsjuridisk erfaring, særlig innen skatte- og selskapsrettslige spørsmål, samt næringseiendom og generelle kontraktsrettslige spørsmål. Han har møterett for Høyesterett og prosederer jevnlig for de alminnelige domstoler og voldgiftsrett.

Einar håndterer omfattende og komplekse saker innen sine fagfelt, og har samtidig klart fokus på gode løsninger. Han har erfaring fra flere styreverv innen ulike bransjer, og er regelmessig foredragsholder innen skatterett og kontraktsrett.

Kompetanseområder
Næringseiendom
Prosess- og tvisteløsning
Selskapsrett
Skatt

Utdanning/År
Utdannet voldgiftsdommer, 2006
Møterett for Høyesterett, 2001
Advokatbevilling, 1990
Cand. jur., Universitet i Oslo, 1988

Arbeidserfaring

• Partner, Advokatfirma Ræder DA, 2017-
• Partner, Advokatfirmaet Seland Orwall DA, tidligere Seland DA, 1992-2017
• Advokatfullmektig og advokat, Advokatfirmaet Schjødt ANS, 1989-1992
• Finansdepartementet, skattelovavdelingen, 1988-1989

Språk
Norsk, engelsk

Medlemskap og verv
Den Norske Advokatforening
International Fiscal Association

Publikasjoner
Flere fagartikler innen skatte- og selskapsrettslige forhold

Einar Heiberg

Partner / Møterett for Høyesterett

Tlf: +47 23 27 27 58

Mobil: +47 932 23 602

E-post: eihe@raeder.no

Visittkort: Heiberg.vcf

Sekretær

Margrete Tangen

Advokatassistent DNA

Tlf: +47 23 27 51 34

Mobil: +47 95 04 28 95

E-post: mta@raeder.no

Profilbilde Erik Salbu Aasland - stort
« Tilbake til oversikten Å forstå økonomien er en forutsetning for å finne de gode løsninger

Erik Salbu Aasland arbeider hovedsakelig med børs-, verdipapir- og selskapsrett, samt norsk og internasjonal kontraktsrett. Han har ledet og bidratt i en rekke større fusjoner, oppkjøp, virksomhetsoverdragelser og andre egenkapitaltransaksjoner (M&A), herunder også større eiendomstransaksjoner. Erik har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, en amerikansk mastergrad i jus (LLM) fra Chicago, og fordypning i finans (Corporate Finance) ved Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH – Executive). Erik har advokatbevilling både i Norge og i staten New York, USA. Før han kom til Ræder i 2008, praktiserte han som advokat på Manhattan, New York City. 

Kompetanseområder
Bank/finans
Distribusjon og franchise
M&A og kapitalmarkeder
Næringseiendom
Selskapsrett

Utdanning 
Handelshøyskolen i Bergen - Executive program - fordypning i Corporate Finance, november 2012
New York State Bar Exam, februar 2008
Chicago-Kent College of Law, Chicago, Illinois, LL.M., mai 2007
Universitetet i Oslo, Master i Rettsvitenskap, august 2000 – desember 2005
Befalsskolen for Feltartilleriet, juli 1999 – juli 2000 

Arbeidserfaring 
Advokatfirma Ræder DA, Partner, januar 2013
Advokatfirma Ræder DA, Advokat og Advokatfullmektig, juni 2008 - desember 2012
Vaneria & Spanos, New York City, New York, Associate, september 2007 – mai 2008 
TimeTemp AS, Oslo, Norge, Konsulent/forretningsutvikler, november 2005 - juli 2006
Oslo Skifterett og Byskriverembete, Kreditorutvalgsmedlem, juni 2003 - juli 2006
Den Norske Advokatforening, Disiplinærutvalget, Saksbehandler, januar 2003 - januar 2004
Advokatfirma Ræder DA, Diverse sommerjobb / trainee, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007. 

Språk 
Norsk, dansk, svensk og engelsk.

Medlemskap og verv
Medlem av den norske advokatforeningen
Medlem av Amercian Bar Association
Medlem av New York State Bar Association
 

Erik Salbu Aasland

Partner

Tlf: +47 23 27 27 15

Mobil: +47 48 23 03 74

E-post: eaa@raeder.no

Visittkort: Aasland.vcf

Sekretær

Åse Naustvik

Advokatsekretær

Tlf: +47 23 27 27 75

Mobil: +47 48 28 39 34

E-post: ana@raeder.no

Profilbilde Erling Opdal - stort
« Tilbake til oversikten Et kick å finne de gode løsningene

Erling har økonomiutdannelse i tillegg til advokatbevilling og Møterett for Høyesterett. Han har en omfattende erfaring innen rådgivning for både store og små bedrifter i en rekke forretningsjuridiske og strategiske spørsmål. Han deltar blant annet i forhandlinger, vurdering og endring av selskapsstruktur, og bistår med utforming av kontrakter. Han benyttes ofte i restrukturering av virksomheter. I tillegg oppnevnes han jevnlig som bostyrer ved Oslo byfogdembete og er en av Norges mest erfarne bostyrere med ansvar for et betydelig antall konkursbo opp gjennom årene. Erling har også en rekke ganger ledet gjeldsforhandlinger på vegne av oppdragsgivere, så vel norske som utenlandske.

Kompetanseområder
Insolvens og restrukturering
Restrukturering shipping, offshore og oilservice
Selskapsrett

Utdanning/År 
1981 Cand. jur Universitetet i Oslo
1986  Bedriftsøkonom (BI)
2001 Møterett for Høyesterett
Arbeidserfaring
1982-1984 Advokatfullmektig
1984-1994  Egen advokatpraksis
1994-2000 Partner Advokatfirma Ottesen & Co DA, Oslo
2000
             
Partner Advokatfirma Ræder DA
Annet
1998-2000  Styremedlem i Eurojuris Norge (www.eurojuris.no)
2000-2002  President i Eurojuris Norge
2002-2007  Styremedlem i Eurojuris International (www.eurojuris.net)
2000-2003  Styremedlem i Advokatfirma Ræder Wisløff Aasland Ottesen DA (www.raeder.no)
2002- Vestheim Rotaryklubb: President 2014/15. Styreverv og komitéleder i ulike komiteer. Diverse styreverv samt styresekretær i aksjeselskaper. Deltatt i utvalg i Markedsføringsforeningen i Oslo
2005-  Redaktør Gyldendal Rettsdata’s (www.rettsdata.no) produkt for ”Konkurs og inndrivelse”)
Språk
Norsk: Muntlig og skriftlig
Engelsk: Muntlig og skriftlig
Tysk: Noe

 
Medlemskap og verv
Medlem av Den norske Advokatforening
Styremedlem i Eurojuris International
Diverse styreverv

Publikasjoner 
Artikler i diverse tidsskrift

Erling Opdal

Partner / Møterett for Høyesterett

Tlf:

Mobil: +47 95 20 54 17

E-post: eop@raeder.no

Visittkort: Opdal.vcf

Sekretær

Eva Adelsten

Advokatassistent DNA

Tlf: +47 23 27 27 92

Mobil: +47 40 84 87 43

E-post: ead@raeder.no

Profilbilde Fredrik Ottesen - stort
« Tilbake til oversikten Det viser seg forbausende ofte at den enkleste veien til målet også er den beste veien.

Fredrik Ottesen har jobbet med et utall varianter av konkurranserettslige problemstillinger.  Han har vært saksbehandler i Konkurransetilsynet, EU-kommisjonens Merger Task Force og  Moderniseringsdepartementet, deretter ble han advokatfullmektig og senere senioradvokat i advokatfirmaet BAHR. Våren 2011 begynte han i Ræder, der han i stor grad gir konkurranserettslig bistand i forbindelse med fusjoner og oppkjøp, brukes som rådgiver i prosesser mot konkurransemyndighetene i forbindelse med kartellsaker og ved misbruk av dominerende stilling eller hjelper til med å etablere og følge opp compliance-programmer for bedrifter. Fra tiden i Moderniseringsdepartementet har Fredrik også erfaring med forhandling av frihandelsavtaler mellom EFTA og diverse tredjeland. Fredrik Ottesen er rangert som up and coming i konkurranserett i Finansavisens advokatundersøkelse i en årrekke, bl.a. som nr. 2 i 2016 og nr. 1 i 2017.

Kompetanseområder
Konkurranserett

Utdanning/År
Advokatbevilling, 2008
Cand.jur., Universitetet i Oslo, 2000

Arbeidserfaring
Advokatfirma Ræder, partner, 2013-
Advokatfirma Ræder, senioradvokat, 2011-2013

Advokatfirma BA-HR, advokatfullmektig / fast advokat / senioradvokat, 2006-2011
Moderniseringsdepartementet / Fornyings- og administrasjonsdepartementet, rådgiver, 2003-2005
EU-kommisjonen / Merger Task Force, nasjonal ekspert, 2002
Konkurransetilsynet, førstekonsulent/rådgiver, 2000–2003

Språk
Norsk og engelsk

Medlemskap og verv
Medlem av Den norske Advokatforening 

Fredrik Ottesen

Partner

Tlf: +47 23 27 27 20

Mobil: +47 93 60 14 17

E-post: fot@raeder.no

Visittkort: Ottesen.vcf

Sekretær

Åse Naustvik

Advokatsekretær

Tlf: +47 23 27 27 75

Mobil: +47 48 28 39 34

E-post: ana@raeder.no

Hans Olav Hemnes er partner med møterett for Høyesterett og faggruppeleder i skatteavdelingen. Han blir ofte brukt som rådgiver ved omorganiseringer, oppkjøp og restruktureringer. Hans Olav har også spesiell kompetanse innen internprising og arbeider med selskaper innen en rekke bransjer. En av spesialitetene er rederibeskatning, samt beskatning av personer og selskaper på utenlandsk kontinentalsokkel.

Hans Olav har lang erfaring i å bistå konsern med planlegging, overvåking og problemløsning i inn- og utland. I tillegg til rådgivning bistår han selskapene overfor skattemyndighetene og prosederer skattesaker for alle retter. Han holder årlig et titalls foredrag om skatt og selskapsrett, og er en flittig bidragsyter med artikler i norske og internasjonale fag- og økonomitidsskrifter.

Kompetanseområder
Internprising
Internasjonal skatt
Skatt

Utdanning/År
1981 – 1986   Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet
1979 – 1980   Sjøkrigsskolen

Arbeidserfaring
2016 –           Partner i Ræder
2009 – 2015   BDO Advokater AS, Advokat/partner (leder internprising)
1995 – 2009   PwC Advokatfirma AS, Partner (leder M&A Tax)
1994 – 1995   Advokatfirmaet Kluge, Advokat (prosedyre)
1988 – 1993   Advokatfirmaet Thommessen, Advokatfullmektig
1986 – 1988   Skatteetaten, Konsulent, Førstekonsulent

Medlemskap og verv
Den norske advokatforening
International Fiscal Association

Språk
Norsk, engelsk 

Publikasjoner
Hans Olav har skrevet en rekke artikler i norske og internasjonale tidsskrifter. Han er medforfatter av  “Global Telecom Tax Profiles” 2003, “Mergers and Acquisitions – A Global Tax Guide” – Wiley 2006 har vært norsk medredaktør til “International Tax Review”.

Hans Olav Hemnes

Partner / Møterett for Høyesterett

Tlf: +47 23 27 27 06

Mobil: +47 908 08 835

E-post: hoh@raeder.no

Visittkort: Hemnes.vcf

Sekretær

Margrete Tangen

Advokatassistent DNA

Tlf: +47 23 27 51 34

Mobil: +47 95 04 28 95

E-post: mta@raeder.no

Profilbilde Jan Martin Fjellestad - stort
« Tilbake til oversikten Mitt mål er å SKAPE MERVERDI FOR KUNDENE

Jan Martin Fjellestad har omfattende erfaring innen skatt, corporate og kontraktsrett. Jan Martin har tidligere arbeidet hos Skatteetaten, i revisjonsselskaper og han har vært dommerfullmektig, i tillegg til at han har vært privatpraktiserende advokat etter han ble ferdigutdannet jurist i 1986. Hans mål er å skape merverdier for sine kunder, samt å kunne være en samtalepartner i forbindelse med strategiske beslutninger. Jan Martin har også betydelig erfaring fra styreverv i norske og utenlandske selskap. Jan Martin har vært partner i advokatfirmaer siden 1999, og kom til Ræder i 2006. 

Kompetanseområder
M&A og kapitalmarkeder
Selskapsrett
Skatt

Utdanning/År
Advokatbevilling, 1990
Cand.jur., Universitetet i Oslo, 1986

Arbeidserfaring
Partner, Advokatfirma Ræder, 2006-
Partner, DLA Nordic, 2000-2005
Advokat Sander, Truyen & Co DA, 1997-1999. Partner samme firma 1999-2000
Advokat, KPMG, 1996-1997
Advokat, Deloitte, 1991-1996
Dommerfullmektig, Sarpsborg tingrett, 1990-1991
Advokatfullmektig Sander, Truyen & Co DA, 1989-1990
Førstekonsulent Oslo likningskontor, 1987-1989
Konsulent Skattedirektoratet, 1987
Vernepliktig juridisk assistent/førstesekretær Forsvarets bygningstjeneste, 1984-1986

Språk
Norsk,engelsk, skandinaviske språk samt noe tysk

Medlemskap og verv
Den norske Advokatforening.
International Fiscal Association.
Styremedlem i en rekke selskaper

Jan Martin Fjellestad

Partner

Tlf: +47 23 27 27 25

Mobil: +47 92 49 62 49

E-post: jmf@raeder.no

Visittkort: Fjellestad.vcf

Sekretær

Margrete Tangen

Advokatassistent DNA

Tlf: +47 23 27 51 34

Mobil: +47 95 04 28 95

E-post: mta@raeder.no

Jan Morten Evertsen begynte i Ræder i 2017 og er partner i IP avdelingen. Han har betydelig ekspertise innen IP, copyright og markedsføringsrett. Han bistår klienter på alle disse områdene, og særlig innen media og underholdning.

Han har lang erfaring med utarbeidelse og forhandling av sameksistens, lisens og tilhørende avtaler, samt å utføre due diligence på immaterielle rettigheter i forbindelse med transaksjoner. Hans klienter inkluderer film- og tv-produksjonsselskaper, samt musikkbransjen.

Jan Morten Evertsen har i flere år vært anbefalt i publikasjoner som Chambers, senest i Chambers Europe 2017 (TMT and Intellectual Property): http://www.chambersandpartners.com/guide/europe/7
Noen sitater fra tidligere år:
«Han forstår hvor vi vil og er villig og interessert i å samtale om alternative veier fremover» «Han er meget dyktig og god å ha i forhandlinger. Jeg har en helvetes stor tillitt til hans arbeid»

Kompetanseområder
Media og underholdning
Varemerke, patent, design og foretaksnavn

Arbeidserfaring  
2016—2017 Zacco Advokater AS, Senior Partner
2013—2016 Advokatfirmaet Hjort DA, Partner 
2006—2013 Advokatfirmaet Thommessen AS, Partner 
2000—2006 Advokatfirmaet Arntzen de Besche Advokat, Partner
1991—1999 Advokatfirmaet Smith, Grette & Wille Advokat/Partner 
1992—1995  Universitet i Tromsø, Sensor, diverse undervisning
1987—1991 Advokatfirmaet Meltvedt, Komnæs & Co,  Advokatfullmektig, senere Partner  
1986—1987 Tromsø Byrett,  Dommer
1986—1986 Advokatfirmaet Hjort DA, Advokatfullmektig 
1985—1986 Justisdepartementet, Sivilavdelingen førstesekretær
   
Utdannelse  
1979—1984  Universitet i Oslo Grad: Juridisk Embetseksamen 
1977—1978 Befalskolen for Kystartilleriet

Jan Morten Evertsen

Partner

Tlf: +47 23 27 27 84

Mobil: +47 993 07 008

E-post: jaev@raeder.no

Visittkort: Evertsen.vcf

Sekretær

Marit Juliussen

Advokatsekretær

Tlf: +47 23 27 27 42

Mobil: +47 930 02 479

E-post: mju@raeder.no

Profilbilde Joakim A. Ulltveit-Moe - stort
« Tilbake til oversikten HOVEDTYNGDEN AV DET JEG GJØR ER FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRETT.

Joakim A. Ulltveit-Moe arbeider først og fremst med forsikrings- og erstatningsrett, noe som medfører at han har både forsikringsselskap og bedrifter/privatpersoner som kunder. Han har tatt Program on Negotiation ved Harvard Law School og deretter videreført sin interesse for forhandlinger med spesialisering innen tvisteløsning og prosedyre hos Ræder. Han har god erfaring med styrearbeid og generell forretningsutvikling. Joakim kom til Ræder i 2008, og ble tatt opp som partner i 2011.

Kompetanseområder
Forsikring og erstatning
Prosess- og tvisteløsning

 Utdanning/År 
 Advokatbevilling 2004
 Cand.jur., Universitetet i Oslo, 2002
 Program on Negotiation, Harvard Law School, Høstsemesteret 2001

 Arbeidserfaring 
 Advokat Advokatfirma Ræder 2008- 
 Foreleser Universitetet i Tromsø 2008- 
 Partner i Crawford Legal Advokatfirma 2007-2008
 Advokat i Advokatfirma Kogstad Lunde & Co 2002-2006
 Trainee Advokatfirma Kogstad Lunde & Co 1999-2002
 Konserntrainée Trygg-Hansa Forsikring 1998-1999 

 Språk 
 Norsk, engelsk
 

 Medlemskap og verv 
 Den norske advokatforening
 Diverse styreverv
 

Joakim A. Ulltveit-Moe

Partner

Tlf: +47 23 27 27 76

Mobil: +47 93 49 92 10

E-post: jum@raeder.no

Visittkort: Ulltveit-Moe.vcf

Sekretær

Monika Skar

Advokatassistent DNA

Tlf: +47 23 27 27 08

Mobil: +47 90 76 29 29

E-post: msk@raeder.no

Profilbilde Joar Heide - stort
« Tilbake til oversikten Trenger du advokat til en utfordrende rettssak har du kommet til rette sted!

Joar Heide har jobbet som advokat i Ræder fra 1999. Fra 2006 har han vært partner. Tidligere har han bl.a. vært dommerfullmektig. Joar har spesialisering innen prosedyre og har meget omfattende erfaring innenfor dette feltet gjennom bistand i flere hundre rettssaker i tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Faglig har Joar hatt særlig fokus på tvister og rådgivning innen kontraktsrett, arbeidsrett, fast eiendom, corporate og erstatningsrett. Han har særlig kompetanse på tvister vedrørende profesjonsansvar og selskapsforhold.  

Kompetanseområder
Forsikring og erstatning
Prosess- og tvisteløsning

Utdanning/År 
Advokatbevilling, 1999
Cand.jur., Universitetet i Oslo, 1995

Arbeidserfaring 
Partner i Advokatfirma Ræder fra 2006
Advokatfullmektig og advokat i Advokatfirma Ræder, 1999-2005
Husbanken, 1995-1996
Kemneren i Oslo, 1996-1997
Dommerfullmektig ved Brønnøy sorenskriverembete, 1997-1999

Språk 
Norsk, engelsk

Medlemskap og verv 
Den Norske Advokatforening
Diverse styreverv

Joar Heide

Partner

Tlf: +47 23 27 27 32

Mobil: +47 99 74 15 05

E-post: jhe@raeder.no

Visittkort: Heide.vcf

Sekretær

Monika Skar

Advokatassistent DNA

Tlf: +47 23 27 27 08

Mobil: +47 90 76 29 29

E-post: msk@raeder.no

Profilbilde Johan Kjetil Høgevold - stort
« Tilbake til oversikten Jeg bestreber meg på å betjene klientene på best mulig måte

Johan Kjetil Høgevold har arbeidet som advokat i mer enn 30 år. Hans arbeidsområder er innen skatterett og selskapsrett med spesiell fokusering på omstruktureringer, generasjonsskifter og rettsforhold i tilknytning til fast eiendom. Han sitter i styret til flere norskeide og utenlandseide selskaper og har opparbeidet stor kompetanse innen internasjonale rettsforhold.

Kompetanseområder
Næringseiendom
Skatt

Utdannelse/år 
Bedriftsøkonomisk Institutt, 1979-1980
Cand.jur., Universitet i Oslo, 1978

Arbeidserfaring 
Partner, Advokatfirma Ræder, 2006-
Partner, Advokatfirma DLA Nordic DA, 2000-2005
Partner, Advokatfirma Sander, Truyen & Co. DA. fra 1985. Administrerende Partner 1991-1993 og 1996–2000.
Advokatfirma Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen, 1984-1985
Trainee hos Advokatfirma Haight Gardner Poor and Havens i New York og Houston, 1983-1984
Advokatfirma Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen, 1982-1983
Dommerfullmektig ved Sandefjord tingrett, 1980-1982
Finansdepartementet, skatteavdelingen, 1978-1980

Språk 
Norsk, engelsk

Medlemskap og verv

Publikasjoner 
Den norske delen av Matthew Bender: International Franchising Law

Johan Kjetil Høgevold

Partner

Tlf: +47 23 27 27 73

Mobil: +47 95 97 55 22

E-post: jkh@raeder.no

Visittkort: Høgevold.vcf

Sekretær

Margrete Tangen

Advokatassistent DNA

Tlf: +47 23 27 51 34

Mobil: +47 95 04 28 95

E-post: mta@raeder.no

Profilbilde Jon Andersen - stort
« Tilbake til oversikten DET HANDLER MYE OM SJØ- OG TRANSPORTRETT, FORSIKRINGSRETT OG PROSEDYRE.

Jon Andersen har spisskompetanse innenfor sitt spesialområde sjø- og transportrett og sjøforsikringsrett. Han har flere store forsikringsselskaper, norske og internasjonale, på kundelisten og har omfattende erfaring som rådgiver innenfor dette området. Jon har tidligere arbeidet ved flere advokatfirmaer i Oslo før han tiltrådte som partner i Ræder i januar 2008. Jon har betydelig prosedyreerfaring og i 2011 fikk han møterett for Høyesterett.  

Kompetanseområder
Shipping, Marine og Transport
Forsikring og erstatning
Prosess- og tvisteløsning

Arbeidsområder
 Jon Andersen arbeider hovedsaklig med sjørett, transportrett, erstatningsrett, forsikringsrett, prosedyre og tvangsfullbyrdelse.

Utdannelse/År
 Advokatbevilling, 1997
 Cand. Jur. Universitetet i Oslo, 1995

Arbeidserfaring
 Fast advokat, senere Senioradvokat i Wiersholm fra 2004.
 Advokat hos Lindh Stabell Horten, 2000-2004.
 Dommerfullmektig ved Holt sorenskriverembete, 1999-2000
 Advokat hos Sander, Truyen & Co 1995-1999

Språk
 Norsk og engelsk

Medlemskap og verv
 Den Norske Advokatforening
 Sjørettsforeningen

Jon Andersen

Partner / Møterett for Høyesterett

Tlf: +47 23 27 27 28

Mobil: +47 93 04 94 04

E-post: joa@raeder.no

Visittkort: Andersen.vcf

Sekretær

Monika Skar

Advokatassistent DNA

Tlf: +47 23 27 27 08

Mobil: +47 90 76 29 29

E-post: msk@raeder.no

Profilbilde Jøran Kallmyr - stort
« Tilbake til oversikten Gode løsninger krever juridisk kompetanse samt forståelse for de politiske- og offentlige prosesser

Jøran Kallmyr begynte i Ræder i 2012. Før dette var han byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune og senere byutviklingskomiteeleder i Oslo bystyre. I 2014 ble han statssekretær i justisdepartementet.  Han kom tilbake til Ræder i 2016, nå som partner. Han arbeider med juridiske problemstillinger og rådgivning i skjæringspunktet mellom offentlig rett, politikk og samfunnskontakt. Jøran leder firmaets avdeling for offentlig rett, eiendomsutvikling og samfunnskontakt.

Kompetanseområder
Eiendomsutvikling, forvaltningsrett og samfunnskontakt
Plan- og bygningsrett
Offentlige anskaffelser

Arbeidserfaring
Partner, Advokatfirma Ræder (2016)
Statssekretær, Justis- og beredskapsdepartementet ( 2014 – 2016)
Advokatfullmektig, Advokatfirma Ræder (2012 – 2014)
Medlem av Finanskomiteen i Oslo bystyre, Oslo kommune, (2012 – 2014)
Leder for byutviklingskomiteen, Oslo kommune (2011 – 2012)
Byråd, Samferdsels og miljøkomiteen, Oslo kommune (2009 –2011)  
Byråd, Helse og sosialkomiteen, Oslo kommune (2008-2009)
Politiker, Oslo kommune (2007 – 2008)
Politisk rådgiver, Helse og sosialkomiteen, Oslo kommune (2006-2007)  
Politisk rådgiver, Samferdselsog miljøkomiteen, Oslo byråd (2003 – 2006)
 

Utdanning
Master of Laws (LL.M),
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2012 

Jøran Kallmyr

Partner

Tlf: +47 23 27 27 66

Mobil: +47 90 16 24 11

E-post: jka@raeder.no

Visittkort: Kallmyr.vcf

Sekretær

Elisabeth Linchausen

Advokatsekretær

Tlf: +47 23 27 27 88

Mobil: +47 41 23 62 82

E-post: eli@raeder.no

Profilbilde Kyrre W. Kielland - stort
« Tilbake til oversikten De beste løsningene oppnår vi ved å legge kommersiell forståelse til vår juridiske ekspertise

Kyrre Kielland arbeider primært innenfor shipping, fast eiendom, bank/finans og forsikring/erstatning. Kyrre har blant annet betydelig erfaring med finansiering og transaksjoner, herunder innenfor sektorene shipping, luftfart og fast eiendom. Han yter bistand til banker, låntakere og andre bedrifter med alt fra enkel rådgivning til strukturering og gjennomføring av kompliserte låne- og leasestrukturer, samt transaksjoner. Kyrre arbeider jevnlig med kontraktsrettslige og sjørettslige problemstillinger. Han har dessuten bred erfaring med rådgivning og tvisteløsning for produsenter, forsikringsselskaper og andre innenfor produktansvar.

Før han tiltrådte som partner i Ræder arbeidet Kyrre som senioradvokat i Kluge Advokatfirma, der han særlig tilegnet seg kompetanse og erfaring innen fast eiendom, shipping og bank/finans. Kyrre har også inngående erfaring med eksportfinansiering gjennom sitt midlertidige engasjement som internadvokat i Eksportkreditt Norge AS.

Kompetanseområder
Produktansvar
Luftfart
Bank/finans
Forsikring og erstatning
Shipping, Marine og Transport

Utdanning/År
Advokatbevilling 2010
International Visitor Leadership Program: “U.S. Judicial System”, U.S State Department 2010
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2008

Arbeidserfaring
Advokat/Partner Advokatfirma Ræder 2014-
Advokatflm./Advokat/Senioradvokat i Advokatfirmaet Kluge DA 2008-2014
Internadvokat Eksportkreditt Norge AS (Secondment) 2012-2013
Vitenskapelig assistent, Institutt for privatrett, UiO 2007-2008
Praktikantopphold Regjeringsadvokaten, Huseiernes Landsforbund og ulike advokatfirmaer 2005-2008

Språk
Norsk, engelsk

Medlemskap og verv
Den norske advokatforening
Sensor og veileder for masteroppgaver ved UiO og HiL

Publikasjoner
Juridiske spørsmål knyttet til dataangrep
Liquidated damages- og penaltyklausuler, Institutt for privatretts skriftserie nr 180
Ny dom om ansvaret for sikkerhetsmangler, Elektronikkbransjen nr 2, 2011 s. 36
Reklamasjonsfrister i forbrukerkjøp”_Elektronikkbransjen nr. 3_2011.pdf
Omfang og begrensninger ved regresskrav, Elektronikkbransjen nr 5, 2011 s. 45.pdf
Selgers ansvar for væskeskader, Elektronikkbransjen nr 1, 2012 s. 54.pdf

Kyrre W. Kielland

Partner

Tlf: +47 23 27 51 57

Mobil: +47 45 02 20 56

E-post: kwk@raeder.no

Visittkort: Kielland.vcf

Sekretær

Elisabeth Linchausen

Advokatsekretær

Tlf: +47 23 27 27 88

Mobil: +47 41 23 62 82

E-post: eli@raeder.no

Profilbilde Morten Opstad - stort
« Tilbake til oversikten Jeg trives best med krevende klienter

Morten Opstad er en veteran innenfor de juridiske feltene knyttet til IT-industrien. Han har vært rådgiver for flere vellykkede suksessbedrifter innenfor teknologi og han har fulgt disse fra gründerfase og videre gjennom børsnotering. Han er styreleder for tre børsnoterte teknologi-selskaper, og fokuserer sin rådgivning på spørsmål knyttet til børs, selskapsrett og skatt. Morten er også i stor grad benyttet til strategisk rådgivning, særlig knyttet til den internasjonale siden av klientenes virksomhet.  

Kompetanseområder
M&A og kapitalmarkeder
Selskapsrett
Skatt

Utdanning/År
Advokatbevilling, 1986 Cand.jur.,
Universitetet i Oslo, 1979

Arbeidserfaring
Advokat og partner i Advokatfirma Ræder fra 1991
Skatterådgiver og advokat i revisjonsfirmaene Deloitte, Noraudit og Coopers & Lybrand, 1986-1991
Dommerfullmektig ved Fredrikstad byrett, 1984-1986
Skatteavdelingen i Finansdepartementet, 1980-1984

Språk
Norsk, engelsk

Medlemskap og verv
Den norske advokatforening

Morten Opstad

Partner

Tlf: +47 23 27 27 13

Mobil: +47 91 86 77 37

E-post: mop@raeder.no

Visittkort: Opstad.vcf

Sekretær

Kristin Bolstad

Advokatsekretær

Tlf: +47 23 27 27 41

E-post: kbo@raeder.no

Nils Kristian Ormestad Lie er partner og tilknyttet firmaets arbeidsrettsgruppe. Han har lang og bred erfaring innen arbeidsrett, pensjon og tilgrensende fagområder. Nils Kristian har betydelig kompetanse og erfaring innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett. Han er også sterk på pensjon og har en unik kompetanse på arbeidsrettslige problemstillinger innenfor bygg- og anleggsektoren, han har også særlig kjennskap til sykehus sektoren.

Kompetanseområder
Arbeidsliv

Utdanning
1992 – 1998 Universitet i Oslo, Cand. Jur.

Arbeidserfaring  
2017, Partner i Advokatfirma Ræder DA
2011-2016, Senioradvokat i Arntzen de Besche
2004-2011, Advokat i Fagforbundet
2003-2004, Advokatfullmektig i Fagforbundet
1999-2003, Advokatfullmektig/juridisk rådgiver i Norsk Helse – og sosialforbund

Nils Kristian Lie

Partner

Tlf: +47 23 27 27 30

Mobil: +47 474 55 060

E-post: nkl@raeder.no

Visittkort: Lie.vcf

Sekretær

Marit Juliussen

Advokatsekretær

Tlf: +47 23 27 27 42

Mobil: +47 930 02 479

E-post: mju@raeder.no

Profilbilde Ole André Oftebro - stort
« Tilbake til oversikten Juridisk kompetanse, godt skjønn og forståelse for klientens behov

Ole André Oftebro leder Ræders faggruppe for arbeidsrett. I det daglige bistår han arbeidsgivere i spørsmål knyttet til alle sider ved arbeidsforhold. 

For øvrig jobber Ole André med erstatningsrett og tvisteløsning. Han holder jevnlig kurs og foredrag innenfor sine spesialområder.

Ole André har bakgrunn fra Kluge Advokatfirma, Øvre Romerike tingrett og Regjeringsadvokaten. Han er fast juridisk eksamenssensor ved Universitetet i Oslo, Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Bergen.

Ole André har utgitt en rekke publikasjoner og er medforfatter av Gyldendals kommentarutgave til produktansvarsloven, «Produktansvarsloven med kommentarer» (2015).

Kompetanseområder
Produktansvar
Arbeidsliv
Forsikring og erstatning
Prosess- og tvisteløsning

Utdanning
Sommer 2009: advokatbevilling
Vår 2007: Cand. jur., Universitetet i Oslo
Vår 2004: Universidad de Alicante (Spania)

Arbeidserfaring
Februar 2014 – d.d.: Partner i Advokatfirma Ræder
Januar 2012 – februar 2014: Senioradvokat i Kluge Advokatfirma
April 2013 – august 2013: Advokat ved Regjeringsadvokaten (vikariat)
Januar 2011 – januar 2012: Advokat i Kluge Advokatfirma
April 2009 – januar 2011: Dommerfullmektig ved Øvre Romerike tingrett
Mai 2007 – april 2009: Advokatfullmektig i Kluge Advokatfirma
Januar 2006 – mai 2007: Vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Fullstendig CV og oversikt over publikasjoner mv. finner du på Ole Andrés  Linkedin-profil.

Ole André Oftebro

Partner

Tlf: +47 23 27 27 97

Mobil: +47 97 56 74 32

E-post: oao@raeder.no

Visittkort: Oftebro.vcf

Sekretær

Marit Juliussen

Advokatsekretær

Tlf: +47 23 27 27 42

Mobil: +47 930 02 479

E-post: mju@raeder.no

Thomas Smedal begynte i Ræder i 2009. Han har tidligere erfaring fra Norwegian Claims Link’s prosedyreavdeling, og som skadesjef i Anticimex Forsikring. Thomas arbeider i hovedsak innenfor fagområdene fast eiendom, entrepriserett, erstatningsrett og generell kontraktsrett. Han har omfattende prosedyreerfaring. Thomas ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 2001. Han har også en LLM i EU-rett fra University of Durham. 

Kompetanseområder
Entreprise
Forsikring og erstatning
Næringseiendom
Prosess- og tvisteløsning

Utdanning/År 
Advokatbevilling 2004
Cand. Jur., Universitetet i Oslo 2001
University of Durham (LLM) 2000 - 2001

Arbeidserfaring 
Advokat, Advokatfirma Ræder DA 2009 -
Advokat og skadesjef, Anticimex Forsikring AB NUF 2007 - 2009
Advokat, Norwegian Claims Link AS 2004 - 2007
Advokatfullmektig, Norwegian Claims Link AS 2001 - 2004

Språk 
Norsk, engelsk

Medlemsskap og verv 
Den Norske Advokatforening

Thomas Smedal

Partner

Tlf: +47 23 27 27 85

Mobil: +47 92 65 33 07

E-post: tsm@raeder.no

Visittkort: Smedal.vcf

Sekretær

Veronique Jaquesson

Advokatsekretær

Tlf: +47 23 27 27 43

Mobil: +47 97 73 36 82

E-post: vja@raeder.no

Profilbilde Vebjørn Søndersrød - stort
« Tilbake til oversikten JEG HAR LANG ERFARING INNEN OPPHAVSRETT, VAREMERKERETT, PERSONVERNRETT OG MARKEDSFØRINGSRETT.

Vebjørn Søndersrød arbeider spesielt med immaterialrett, markedsføringsrett, personvern og sivilprosess, og generelt med forretningsjuridisk rådgivning. Vebjørn har både bakgrunn som dommerfullmektig, jurist ved Nasjonalbiblioteket og som vitenskapelig assistent ved Institutt for Privatrett ved juridisk fakultet i Oslo. 

Kompetanseområder
Varemerke, patent, design og foretaksnavn
Personvern og personopplysnings- loven
Media og underholdning
IT og internett
Prosess- og tvisteløsning

Utdanning
Advokatbevilling 2009
Cand. jur. Universitetet i Oslo 2002
Spesialfag masternivå i Privacy Law, Competition Law, Intellectual Property Law og Theories of Justice ved Queensland University of Technology i Australia 2002 
Befalskole/Militærpolitiskole Luftforsvaret 1995

Arbeidserfaring
Advokat Advokatfirma Ræder 2009
Dommerfullmektig Eiker, Modum og Sigdal tingrett 2007 - 2008 
Juridisk Rådgiver Nasjonalbiblioteket, 2003 - 2006
Vitenskapelig Assistent, Institutt for Privatrett, UiO 2001 - 2002 
Militærpolitbefal Luftforsvaret 1996 – 2000 

Språk
Norsk og engelsk

Medlemskap og verv
Norsk forening for jus & edb
Norsk Forening for Opphavsrett
Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse 
Arbeidsgruppen for Creative Commons Norge 
Den norske advokatforening
INTA - International Trademark Association

Publikasjoner
På rett hylle med åndsverkloven: En veiledning i opphavsrett for arkiv, bibliotek og museum, Charlotte Børde og Vebjørn Søndersrød, Oslo, ABM-Utvikling 2008 
Rekkevidden av eneretten etter varemerkelovens § 4 - med særlig fokus på virksomhet på internett, spesialoppgave 20 vekttall, 2002

Annet
Foreleser Høgskolen i Oslo i ulike juridiske emner
Sensor og veileder masteravhandlinger Universitetet i Oslo

Vebjørn Søndersrød

Partner

Tlf: +47 23 27 27 83

Mobil: +47 92 43 61 65

E-post: vso@raeder.no

Visittkort: Søndersrød.vcf

Sekretær

Marit Juliussen

Advokatsekretær

Tlf: +47 23 27 27 42

Mobil: +47 930 02 479

E-post: mju@raeder.no