logo Ræder Advokatfirma

Etikk  |   Organisering  |   Kunde hos Ræder  |   Menneskene  |   Internasjonalt nettverk  |   Seminarer  |   Kundemagasin og nyhetsbrev  |   Historie  |   Presserom  |   Ledige stillinger  |   Kontakt oss

Etikk

Etikk er noe vi har sterkt fokus på i Ræder.

Våre interne leveregler er tuftet på det som bør være ethvert menneskes opptreden i møte med andre mennesker. Blant advokatene i Ræder har vi flere som over lang tid har arbeidet med etiske spørsmål i Advokatforeningen, og med behandling av disiplinærsaker i foreningens disiplinærutvalg. Den særlige kompetanse og erfaring disse har, benyttes for å sikre at alle ledd i virksomheten holder et høyt etisk nivå.