logo Ræder Advokatfirma

Etikk  |   Organisering  |   Kunde hos Ræder  |   Menneskene  |   Internasjonalt nettverk  |   Seminarer  |   Kundemagasin og nyhetsbrev  |   Historie  |   Presserom  |   Ledige stillinger  |   Kontakt oss

Internasjonalt nettverk

Ræder har en betydelig internasjonal praksis og representerer utenlandske klienter i Norge og norske klienter utenlands. Transaksjoner og tvister over landegrensene er økende og norske selskaper utvider i raskt tempo sine virksomheter og markeder utenfor Norge. Våre advokater innen selskaps- og skatterett bistår ofte klienter med etablering av internasjonale konsernstrukturer og skatteplanlegging.

Det har blitt stadig viktigere for advokater å være kjent med internasjonale standarder, samt lover og rettskulturer i andre jurisdiksjoner. Ræder har flere advokater med internasjonal bakgrunn og erfaring og er således i stand til å forstå og håndtere komplekse internasjonale oppdrag.

I tillegg til et betydelig antall oppdrag i hele Norden, har Ræder en økende oppdragsmengde i andre europeiske land, Nord-Amerika og Asia.

Vi har i mange år hatt spesiell fokus på forholdet mellom Norge og USA. Tre av våre advokater, alle norske, innehar advokatbevilling i delstaten New York og har samlet mer enn 15 års praksis og erfaring fra advokatfirmaer i New York City. I tillegg har flere av våre advokater forskjellig internasjonal erfaring, både utdannelses- og yrkesmessig.

Ræder har nylig opprettet en India-gruppe som fokuserer på indisk-norske forhold. Vi ser at det indiske markedet har et betydelig potensiale for norske selskaper, samtidig som det representerer et utfordrende landskap på grunn av lokale lover, kultur og byråkrati.

Vi har etablert forbindelser med en rekke advokatfirmaer over hele verden. Vi bruker tid på å arbeide og bli kjent med våre kolleger i andre land, slik at vi kan tilby våre klienter de beste råd og tjenester dersom det er behov for bistand fra utenlandske advokater.

For bedre å forstå kulturene og de internasjonale arenaene, har vi også en aktiv rolle i de internasjonale handelskamrene i Norge. En av våre partnere, Carl Garmann Clausen, sitter i styret i det britisk-norske handelskammer og vi har også aktive deltakere i AmCham (det amerikanske handelskammer) i tillegg til de indiske, finske og latviske handelskamrene.