logo Ræder Advokatfirma

Gjennomføring av saken  |   Standard betingelser

Kunde hos Ræder

Vår målsetning er å imøtekomme våre kunders behov. Det mener vi at vi gjør best ved bevisst å opptre profesjonelt og anstendig.

Vi legger stor vekt på kvalitet i vår rådgivning. For å kunne yte god kvalitet legger vi stor vekt på å analysere våre kunders behov før vi går i gang med arbeidet. Våre løsninger skal både være juridisk korrekte og praktisk gjennomførbare.

I Ræder legger vi vekt på et høyt servicenivå. Det betyr at i forhold til våre kunder legger vi stor vekt på tilgjengelighet og kommunikasjon. Vi legger vekt på å være tilgjengelig for våre kunder og vi har alltid en åpen dialog med våre kunder i forhold til vår rådgivning, omfanget av saken og de økonomiske betingelsene. Våre kunder mottar alltid en oppdragsbekreftelse sammen med standard oppdragsbetingelser.

Hos oss er begreper som habilitet, uavhengighet og etikk grunnleggende for vårt arbeid. Våre løsninger skal ikke være kortsiktige, men holdbare løsninger basert på sunn fornuft og riktig juss.