logo Ræder Advokatfirma

Styret  |   Administrativ ledergruppe  |   Faggruppeledere

Organisering

Advokatfirmaet Ræder er AS er eid av 24 partnere.

Partnermøtet er firmaets øverste beslutningsorgan. Partnerne har valgt et styre, som er ansvarlig for den overordnede og strategiske ledelse av firmaet. Det er ansatt en daglig leder som sammen med styrets formann og firmaets ledergruppe ivaretar den daglige og administrative ledelse.

Firmaet er delt inn i 10 ulike faggrupper som har ansvar for firmaets faglige utvikling og kvalitetssikring.