logo Ræder Advokatfirma

Kurs i forhandlingsteknikk  |   Våg å ta risiko  |   Håndtering av cyberrisiko

Seminarer

Trenger du faglig påfyll?

Vi brenner for vårt fag og er opptatt av å dele kunnskap. Vi kan komme til deg og holde bedriftsinterne kurs på et aktuelt tema, eller du kan delta på noen av våre frokostmøter. Gjennom året arrangerer vi bla Ræder-morgen, dette er juridiske frokostmøter der vi tar opp tidsaktuelle temaer.  

Oversikt over seminarer september / oktober:

Frokostseminar, 24 oktober: «Våg å ta risiko»
Ræders styreleder Erling Opdal har invitert Vegard Rooth i Interimleder AS til dialog knyttet til styreverv, handlingsplikt og risikovurderinger bl.a. knyttet opp mot personlig ansvar.

Frokostseminar, 26. oktober: 'Håndtering av cyberangrep'  
På frokostseminaret belyser vi ulike aspekter knyttet til cyberangrep. Målet er at seminaret skal bidra til at din bedrift kan sikre verdier og renomme i tilfelle av et cyberangrep. Du vil få innsikt i hvordan føles å bli rammet, hvilke juridiske utfordringer som oppstår i kjølvannet av en cyberkrise, hvordan man bør håndtere krisen omdømmemessig og hvilke muligheter som ligger i å forsikre cyberrisiko.

Ønsker du å motta invitasjoner til kurs og seminarer? 

Vennligst meld deg ved å fylle ut skjema under:


Navn

Firma

Mobilnr

E-post