logo Ræder Advokatfirma

Kurs i forhandlingsteknikk  |   Er du som arbeidsgiver forberedt på fremtiden?

Er du som arbeidsgiver forberedt på fremtiden?

Hvilken styringsrett og handlingsrom har du som leder ved overraskende strukturelle endringer?

Endring og omstilling har blitt den viktigste - og kanskje eneste veien til fremtiden. De som klarer seg raskest og best gjennom svingene, vinner!

Nedbemanning og endringsprosesser er ofte nødvendig for at virksomheter skal overleve, men kan være svært utfordrende å gjennomføre. Riktig ledelse er avgjørende for å skape tryggheten som trengs i tider med omstilling. Hvilket handlingsrom har du som arbeidsgiver og hvor går grensene? Vegard Roth, Adm. dir. i Interimleder AS, ser på disse utfordringene ut fra et ledelsesperspektiv, mens Advokat Nils Kristian Lie, spesialist i arbeidsrett, ser muligheter i stedet for begrensninger i lovverket ved kortsiktig organisasjonsmessige endringer.

Velkommen til et nyttig seminar med konkrete råd og innspill til deg som arbeider med ledelse og endring til daglig.

Program:

- "Ledelsens utfordringer ved overraskende strukturelle endringer" Vegard Rooth, Administrerende direktør Interimleder AS

- "Kan det bestående forandres? Om endringsvillighet, endringsvegring og arbeidsgivers styringsrett."
Hvor går grensene for arbeidsgivers styringsrett, og hva kan arbeidsgiver ensidig pålegge av endringer uten at det går over grensene for oppsigelse? Nils Kristian Lie, Partner Ræder, avd. Arbeidsrett.

- "Omstilling og restrukturering – en bostyrers refleksjoner!" Om styreledelse, ansvar og om å ta nødvendige grep i tide. Erling Opdal, Partner Ræder og møterett for Høyesterett

Målgruppe: HR-sjefer, daglig leder, interimledere, nøkkelpersoner med personalledelse.

Tid og oppmøtested:
Torsdag 2. mars 2017 (kl.08.00-09.00). Frokost og registrering kl. 08.00-08.15. Advokatfirma Ræder, Henrik Ibsens gate 100 (Indekshuset)

Meld deg på her.