logo Ræder Advokatfirma

Kurs i forhandlingsteknikk

Kurs i forhandlingsteknikk

For å løse konflikter og for å oppnå gode resultater i kommersielle forhandlinger, må du være en god forhandler. Suksess i forhandlinger krever imidlertid grundige forberedelser og bevisstgjøring om strategi, taktikk, analyse og gjennomføring. Hvor bevisst er du på hva som skjer i en forhandling? Ønsker du eller ditt team å bli enda bedre til å forhandle?

Vi har gleden av å tilby to ulike bedriftsinterne kurs i grunnleggende forhandlingsteknikk; Forhandlingsteknikk i kommersielle forhandlinger og Hvordan håndtere vanskelige personer og vanskelige temaer i forhandlinger.

Under begge kurs lærer du å bruke teorier som ligger til grunn for en vellykket forhandling. Du vil få verktøy for å  kunne analysere en forhandlingssituasjon, lage en god forhandlingsstrategi og gjennomføre forhandlinger på en optimal måte. Kursene vil gi deg innsikt og hjelpe deg å forstå og analysere de kritiske elementene og prosessene i en forhandlingssituasjon. Kursene vil være en blanding av foredrag, caser og rollespill. Du vil få mulighet til å utvikle dine ferdigheter gjennom praktisk trening og personlig tilbakemelding på din innsats underveis.

På kurset om «Hvordan håndtere vanskelige personer og vanskelige temaer i forhandlinger» vil fokuset i tillegg være på hvordan forberede seg til, og gjennomføre utfordrende samtaler med krevende personer eller vanskelige temaer. Fokuset vil være todelt:

-      strategier for å oppnå ditt mål uten at samtalen skal utvikle seg til åpen konflikt

-      hvordan gjennomføre produktive samtaler med høyt konfliktnivå

Ønsker du at vi skal holde et kurs for din bedrift?
Ta kontakt med Joakim A. Ulltveit-Moe på mail: jum@raeder.no eller tlf. 934 99 210.

Kurset passer for deg som jevnlig er i kommersielle forhandlinger og/eller har ledelses- eller personalansvar.

Kurset gjennomføres på en arbeidsdag (09:00 – 16:00) og krever minimum 12 deltakere.

Foredragsholdere 
Joakim A. Ulltveit-Moe, partner

Joakim har 14 års erfaring med tvisteløsning, og gjennom det bred erfaring av håndtering av samtaler med «vanskelige personer». I tillegg til lang praktisk erfaring, har han gjennomført flere kurs i forhandlingsteknikk ved Program on Negotiation ved Harvard Law School. Han holder jevnlig kurs for bedrifter og andre advokater om temaet «forhandlingsteknikk», og benyttes ofte som rådgiver i spørsmål om forhandlingsstrategi.

Stine Eriksrød, fast advokat

Stine arbeider daglig med tvisteløsning innenfor profesjonsansvar og tingsskader (bl.a. styreansvar, megleransvar, produktansvar, fast eiendom og entreprise) og har opparbeidet seg omfattende prosedyreerfaring for domstolene. Stine er også teamleder i konkursbo fra Oslo byfogdembete, bistår i restruktureringsprosesser, og har gjennom sitt arbeid med konkursrammede selskaper bred erfaring med håndteringen av «vanskelige personer». Hun har også gjennomført Program of Negotiation: Improving Your Negotiating Effectiveness ved Harvard Law School, er dommer i Forhandlingsteknikkkonkurransen for studenter ved UIO, juridisk fakultet, og holder årlige kurs i forhandlingsteknikk for advokatfullmektiger.

Hold deg oppdatert!
Ønsker du å få informasjon om våre kurs kan du melde deg på våre nyhetsbrev https://www.raeder.no/Om-oss/Kundemagasin-og-nyhetsbrev