Aktuelt

Her finner du du nyttig lesestoff fra vårt faglige perspektiv. Vi holder deg oppdatert innenfor din sektor eller fagområde, på de til enhver tid aktuelle lovendringer og juridiske problemstillinger som når dagsorden.

Lytt til våre siste podkaster her 🎧

Les siste nytt og oppdateringer rundt covid her👈

 • Skatteutvalget foreslår innføring av arveavgift, skatt på bolig samt endringer i aksjebeskatningen

  articleCreated with Sketch.19. desember 2022

  Skatteutvalget foreslår det de kaller en skatteveksling med lettelser i skatt på arbeid, som skal finansieres med økt mva. sats, innføring av boligskatt og bedre utnyttelse av grunnrenteskatter på naturressurser. Det foreslås også innføring av arveavgift. Les mer om Skatteutvalgets rapport her.

 • Ny dom om individuell ettervirkning av tariffavtale

  articleCreated with Sketch.19. desember 2022

  I desember ga Borgarting lagmannsrett en gruppe ansatte medhold i en sak mot Forsvaret om krav om utbetaling av undervisningstillegg i henhold til en særavtale. Hva er verdt å ta med seg sett i lys av denne avgjørelsen fra Lagmannsretten?

 • Økt juridisk risiko ved bruk av Meta (FB, Instagram) markedsføringstjenester, nå igjen?

  articleCreated with Sketch.7. desember 2022

  Akkurat nå som det ser ut som Schrems II-problemene er i ferd med å bli løst, dukker det opp et nytt og trolig større skjær i sjøen.

 • Klimasinken i Bergen

  articleCreated with Sketch.5. desember 2022

  Konkurransereglene skal bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å fremme konkurranse mellom foretak. Dessverre viser det seg at de samme reglene kan skape trøbbel for ambisiøse mål om å redusere klimagassutslipp.

 • Budsjettforliket: innstramming i utflyttingsskatten

  articleCreated with Sketch.30. november 2022

  Regjeringen og SV er nå enige om budsjettet for 2023. De nøyer seg ikke med å vedta det fremlagte forslaget til statsbudsjett, men foreslår ytterligere skatteøkninger. De strammer inn utflyttingsskatten med umiddelbar virkning og legger også opp til økt formuesskatt på «dyre» primærboliger.

 • Ny finansavtalelov fra nyttår – endringer å se opp for

  articleCreated with Sketch.29. november 2022

  Den 1. januar 2023 trer den nye finansavtaleloven i kraft, med unntak av § 8-3 nr. 9 om endringer i angrerettsloven. Den nye loven inneholder en rekke moderniseringer og endringer som skal styrke forbrukervernet og skjerpe pliktene for tjenesteyterne. Herunder vil den nye loven omfatte såkalte «Buy now pay later»-løsninger.

 • Nye lovforslag på arbeidsrettsområdet: klargjøring av arbeidstakerbegrepet og styrking av ansattes rettigheter i konsernforhold

  articleCreated with Sketch.29. november 2022

  Regjeringen la den 18. november 2022, frem nok et forslag om endringer i arbeidsmiljøloven. Lovforslagene berører ulike rettigheter og plikter innenfor arbeidslivet, men har et felles mål om å styrke arbeidstakernes rettigheter og vern.

 • Styrkede rettigheter til utsendte arbeidstakere i Norge

  articleCreated with Sketch.28. november 2022

  Arbeids- og inkluderingsdepartementet har vedtatt endringer i forskrift om utsendte arbeidstakere. Fra og med 1. januar 2023 styrkes rettighetene til utsendte arbeidstakere som arbeider i Norge i mer enn 12 måneder.

 • Uro og uforutsigbarhet for næringslivet – dette bør du gjøre nå.

  articleCreated with Sketch.28. november 2022

  Næringslivet står igjen foran tøffe utfordringer, likevel har det vært meldt inn et rekordlavt antall konkurser. Nå ser vi trenden snur etter hvert som skattekrav og utsatte betalinger forfaller, uten at prisutviklingen har gitt en enklere likviditetssituasjon. Kunder, leverandører, investorer og utleiere står alle foran viktige valg. Her gir vi råd til hva man bør tenke på nå.

 • EU-kommisjonen foreslår endringer i veiledningen for avgrensning av det relevante marked

  articleCreated with Sketch.28. november 2022

  Den 8. november i år sendte Europakommisjonen et utkast til revidert Market Definition Notice («MDN») på høring. Formålet bak retningslinjene i MDN er å tydeliggjøre hvordan EU-kommisjonen går frem når de skal fastlegge et relevant marked i konkurranserettslig sammenheng. Det norske konkurransetilsynet vil normalt legge seg på samme linje som EU-kommisjonen, og retningslinjene er derfor relevante også i Norge.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....