Aktuelt

Her finner du du nyttig lesestoff fra vårt faglige perspektiv. Vi holder deg oppdatert innenfor din sektor eller fagområde, på de til enhver tid aktuelle lovendringer og juridiske problemstillinger som når dagsorden.

Lytt til "Råd om rett" - våre siste podkaster finner du her 🎧

 

 • Nye lovendringer i arbeidsmiljøloven

  articleCreated with Sketch.23. mars 2023

  Den siste måneden har regjeringen forslått nye lovendringer for å styrke arbeidet mot trakassering, og Stortinget har vedtatt nye endringer som skal styrke vernet til arbeidstakere. Her går vi gjennom både de foreslåtte og vedtatte endringene.

 • Flytte fra Norge av skattemessige årsaker?

  articleCreated with Sketch.21. mars 2023

  De siste to årene har skattenivået i Norge blitt betraktelig skjerpet blant annet for de med store formuer, og for de med aksjeinntekter. Mange flytter fra Norge eller vurderer å flytte fra Norge nettopp av skattemessige årsaker. Er det kurant å flytte fra Norge og derved slippe skatt?

 • Podkast om skatt på insentivordninger

  articleCreated with Sketch.20. mars 2023

  I denne spesialutgaven av Ræders podkast "Råd om rett" snakker vi om ulike økonomiske konsekvenser av å ta inn ansatte på eiersiden - eller mer presist - å gi de ansatte insentiver knyttet til selskapets utvikling og verdistigning.

 • Skattedirektoratet gjør helomvending om mva på digitale kunstverk

  articleCreated with Sketch.20. mars 2023

  Skattedirektoratet har nå gjort helomvending i en ny uttalelse av 13. februar i år - og slått fast at kunstneres salg av egne digitale kunstverk likevel er omfattet av merverdiavgiftsunntaket og dermed ikke avgiftspliktige.

 • Ræder anerkjent av Chambers and Partners

  articleCreated with Sketch.16. mars 2023

  Ræder trekkes nok en gang frem som ledende forretningsadvokater. Vi gratulerer Jon Andersen, Erling Opdal, Anders Utne og Anne Christine Wettre med rangering i siste utgave av Chambers Europe.

 • Advokatfirmaet Ræder inngår samarbeid med RE Gründerhus i Asker

  articleCreated with Sketch.10. mars 2023

  Advokatfirmaet Ræder er ny partner på juridiske tjenester til RE Gründerhus i Asker. Målet er å tilrettelegge for at gründere og oppstartsbedrifter har tilgang til solid juridisk kompetanse og hjelpe dem på veien videre.

 • Ingen arveskatt likevel?

  articleCreated with Sketch.6. mars 2023

  Det har den senere tid versert rykter om innføring av arveskatt, med virkning fra den dag regjeringen legger frem forslag om innføring. Mange har de siste ukene derfor overført eiendommer eller aksjer til neste generasjon, som ledd i generasjonsskifte. At arveskatt skal gjeninnføres er tilbakevist ettertrykkelig av finansminister Vedum.

 • Vi må snakke om TikTok

  articleCreated with Sketch.6. mars 2023

  Hvordan kan noe som er så morsomt og populært, være så skummelt?

 • Tildelt, men ikke utbetalt bonus – en absolutt rettighet?

  articleCreated with Sketch.2. mars 2023

  2. februar 2023 avsa Borgarting lagmannsrett dom i en sak som gjaldt utbetaling av bonus/variabel godtgjørelse i arbeidsforhold etter at arbeidsforholdet var avsluttet. Saken reiste både spørsmål om avtaletolkning, og om tilbakeholdelse av bonus var i strid med avtaleloven § 36.

 • Jørgen Bull ny partner i Ræder!

  articleCreated with Sketch.1. mars 2023

  Vi har gleden av å ønske Jørgen Bull velkommen som ny partner. Jørgen er utnevnt til partner i Advokatfirmaet Ræder fra 28. februar og vil styrke vår posisjon innenfor skatt og merverdiavgift.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....