Aktuelt

Her finner du du nyttig lesestoff fra vårt faglige perspektiv. Vi holder deg oppdatert innenfor din sektor eller fagområde, på de til enhver tid aktuelle lovendringer og juridiske problemstillinger som når dagsorden.

Lytt til våre siste podkaster her 🎧

Les siste nytt og oppdateringer rundt covid her👈

 • EU-kommisjonen foreslår endringer i veiledningen for avgrensning av det relevante marked

  articleCreated with Sketch.28. november 2022

  Den 8. november i år sendte Europakommisjonen et utkast til revidert Market Definition Notice («MDN») på høring. Formålet bak retningslinjene i MDN er å tydeliggjøre hvordan EU-kommisjonen går frem når de skal fastlegge et relevant marked i konkurranserettslig sammenheng. Det norske konkurransetilsynet vil normalt legge seg på samme linje som EU-kommisjonen, og retningslinjene er derfor relevante også i Norge.

 • Strømstøtte - Forskrift om energitilskuddsordningen til næringslivet sendt på høring.

  articleCreated with Sketch.18. november 2022

  Den 4. november 2022 sendte Klima- og miljødepartementet ut et høringsnotat, med utkast til forskrift for strømstøtten til næringslivet. Det understrekes i høringsnotatet at det er lite handlingsrom for endringer i forslaget, fordi ordningen skal tre i kraft i løpet av kort tid. Det antas derfor at ordningen gjennomføres i tråd med forskrift.

 • Ny dom om retten til fast stilling for lærere som er midlertidig ansatt

  articleCreated with Sketch.15. november 2022

  En ny dom fra Høyesterett avklarer at lærere uten formell utdanning som ansettes midlertidig etter opplæringslova § 10-6 ikke har rett til fast ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9 (7).

 • Kryptobanken Celcius konkurs - betydningen for norske kryptoinvestorer

  articleCreated with Sketch.31. oktober 2022

  Samtlige 600 000 kunder er offentliggjort– blant disse, flere nordmenn. Norske skattemyndigheter vil trolig benytte de publiserte dataene for å identifisere nordmenn som har unnlatt å oppgi kryptovaluta i skattemeldingen.

 • Permitteringer nå igjen?

  articleCreated with Sketch.31. oktober 2022

  For de fleste bransjer var permitteringer noe som både kom og forsvant sammen med pandemien. I byggebransjen er det derimot – dessverre – et kjent institutt, som med økte renter, strømpriser og inflasjon snart kan måtte tas i bruk igjen.

 • Unntak fra de nye strengere innleiereglene for bemanningsforetak

  articleCreated with Sketch.31. oktober 2022

  Regjeringen foreslår nå at det forskrifts-reguleres unntak for helsepersonell og arbeidstakere med spesialkompetanse. I praksis går forslaget ut på at dagens adgang til innleie av helsepersonell og spesialkompetanse videreføres, med visse presiseringer.

 • Overføring av personopplysninger fra Europa til USA

  articleCreated with Sketch.31. oktober 2022

  Den 7. oktober 2022 signerte President Joe Biden en såkalt «Executive Order» om nye tiltak i USA for å heve beskyttelsesnivået for personopplysninger overført til USA fra land innenfor EU/EØS.

 • Turbulent eiendomsmarked – hva skjer?

  articleCreated with Sketch.31. oktober 2022

  Store byggeprosjekter kanselleres, byggekostnadene øker, rentehevinger på rekke og rad, råvaremangel som følge av krigen i Ukraina… Hva er egentlig status i eiendomsmarkedet nå og hva vil skje med boligbransjen på sikt?

 • Endringer i petroleumsskatteloven

  articleCreated with Sketch.31. oktober 2022

  Det ble i juni i år vedtatt omlegging av særskatten for petroleums- virksomhet til en kontantstrømskatt. Endringene får virkning fra inntektsåret 2022. Formålet med lovendringene er å sørge for at petroleumsskatten blir mer nøytral, og samtidig gi selskapene bedre likviditet.

 • Nye statlige planretningslinjer skal gi kommunene større handlefrihet til å bestemme hvor det skal bygges boliger

  articleCreated with Sketch.28. oktober 2022

  De statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging gir i dag stramme føringer for hvordan lokalsamfunn skal utvikles rundt omkring i landet. De statlige retningslinjene har i liten grad lagt til rette for at det skal tillates spredt boligbygging og utvikling av mindre lokalsamfunn.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....