Aktuelt

Her finner du du nyttig lesestoff fra vårt faglige perspektiv. Vi holder deg oppdatert innenfor din sektor eller fagområde, på de til enhver tid aktuelle lovendringer og juridiske problemstillinger som når dagsorden.

Lytt til "Råd om rett" - våre siste podkaster finner du her 🎧

 

 • Ny dom fra Høyesterett: Opphever forbud mot Schibsteds Nettbil-oppkjøp – en kraftig smekk til Konkurransetilsynet

  articleCreated with Sketch.28. februar 2023

  I en nylig avsagt dom av 16. februar 2023 forkaster Høyesterett Konkurransetilsynets anke over avgjørelsen fra Gulating lagmannsrett. Schibsted har med dette fått medhold i at tilsynets inngrep mot oppkjøpet av Nettbil i desember 2019 ikke hadde hjemmel i konkurranseloven.

 • Advokatundersøkelsen 2023

  articleCreated with Sketch.27. februar 2023

  Ræder fortsetter å befeste sterke plasseringer i Finansavisens årlige Advokatundersøkelse. Vi er stolte over at firmaet og flere av våre advokater er anerkjent innen sine fagfelt.

 • «Gammel Småhusplanen» gjelder frem til 12 april

  articleCreated with Sketch.16. februar 2023

  I går meldte Aftenposten om at det gis 8 ukers amnesti til å søke om byggetiltak etter «gammel småhusplan» i Oslo. Det var imidlertid noe uklart hva slags betingelser som skulle gjelde for slike søknader. Det er nå klart at midlertidig forbud mot tiltak er helt opphevet.

 • Ræder anerkjennes i WTR 1000

  articleCreated with Sketch.15. februar 2023

  Denne uken ble World Trademark Review 1000: The World’s Leading Trademark Professionals publisert. IPR teamet anerkjennes for sin kompetanse i kategorien 'prosecution and strategy'.

 • Grønnere anskaffelser

  articleCreated with Sketch.9. februar 2023

  I desember 2022 sendte Nærings- og fiskeridepartementet på høring et forslag om skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser. Bakgrunnen er regjeringens uttalte målsetting om å redusere de norske klimagass- utslippene med 55 prosent i 2030, sammenliknet med verdiene målt i 1990. En mer strategisk bruk av offentlige anskaffelser skal bidra til å nå dette målet.

 • Carew dømt for grovt skattesvik

  articleCreated with Sketch.30. januar 2023

  John Carew ble dømt til ubetinget fengselsstraff for grovt skattesvik. Økokrim mente Carew unndro 5,4 millioner kroner i skatt over en periode på seks år. Tingretten ga en dom på 14 måneders fengselsstraff og en bot på kr 540 000. Dommen baserer seg på at Carew var skattemessig bosatt i Norge.

 • De strenge innleiereglene trer i kraft 1. april 2023

  articleCreated with Sketch.30. januar 2023

  Stortinget vedtok før jul innstramminger i arbeidsmiljølovens regler om innleie fra bemanningsforetak. I tillegg til at det innføres et forbud mot innleie i byggenæringen i Oslo-området, oppheves adgangen til å leie inn arbeidskraft «når arbeidet er av midlertidig karakter».

 • Beskatning av kryptovaluta

  articleCreated with Sketch.23. januar 2023

  Det antas nå å være om lag like mange nordmenn som har investert i kryptovaluta, som i aksjer. Ettersom det ikke er særlige beskatningsregler for kryptovaluta, må de alminnelige reglene om formues- og inntektsskatt anvendes. Les hele artikkelen tidligere publisert i Skatterett her.

 • Styrking av arbeidstakeres rett til heltidsansettelse

  articleCreated with Sketch.23. januar 2023

  Den 1. januar 2023 trådte nye regler om styrkede rettigheter for deltidsansatte i kraft. Endringen består hovedsakelig av innføring av en ny hovedregel om rett til heltidsansettelse, og en dokumentasjons- og drøftingsplikt for behovet for deltidsansettelse. Videre styrker loven deltidsansattes fortrinnsrett fremfor bruk av innleid arbeidskraft.

 • Digitalytelsesloven i kraft fra 01.01.23

  articleCreated with Sketch.23. januar 2023

  I desember 2020 sendte Justis- og beredskapsdepartementet forslag om en ny forbrukerkjøpslov for digitale ytelser (digitalytelsesloven) på høring. Loven trådte i kraft 1. januar 2023, og gir forbrukere visse ufravikelige rettigheter ved aksept av standardvilkår for digitale ytelser som eksempelvis strømmetjenester og apper til mobiltelefon.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....