Aktuelt

Her finner du du nyttig lesestoff fra vårt faglige perspektiv. Vi holder deg oppdatert innenfor din sektor eller fagområde, på de til enhver tid aktuelle lovendringer og juridiske problemstillinger som når dagsorden.

Lytt til våre siste podkaster her 🎧

Les siste nytt og oppdateringer rundt covid her👈

 • Kommunen har ikke adgang til å stille krav om fossilfrie byggeplasser

  articleCreated with Sketch.10. oktober 2022

  I utkast til ny Småhusplan foreslår Oslo kommune å kreve fossilfrie byggeplasser innenfor reguleringsplanområdet.

 • Forslag om utsatt tidfesting for merverdiavgift for omtvistede krav i tilvirkningskontrakter

  articleCreated with Sketch.10. oktober 2022

  Den 6. oktober sendte Finansdepartementet ut et høringsforslag om «utsatt tidfesting for merverdiavgift for omtvistede krav med grunnlag i tilvirkningskontrakter». Forslaget innebærer at entreprenører eller andre som inngår tilvirkningskontrakter ikke plikter å betale merverdiavgift av omtvistede krav før kravene er avklart.

 • Ingen bomber i statsbudsjettet for 2023

  articleCreated with Sketch.6. oktober 2022

  Det ble ingen bomber i det nye statsbudsjettet som ble lagt frem tidligere i dag, men derimot flere mindre hyggelige overraskelser…

 • Elektrisk kraft og fritak for el-avgift fra fornybar energi

  articleCreated with Sketch.29. september 2022

  Det foreslås endringer i særavgifts-forskriften for gjennomføring av et fritak for kraft fra fornybare energikilder. Forslaget innebærer at det gis fritak for elavgift på fornybar kraft som blir brukt på den samme eiendommen som produksjonsanlegget befinner seg på.

 • Dramatisk skatteøkning på havbruk, vann- og vindkraft

  articleCreated with Sketch.29. september 2022

  Regjeringen foreslår å innføre grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft fra 1. januar 2023. I tillegg foreslås økt grunnrenteskatt på vannkraft og en ekstra avgift i form av et høyprisbidrag, på vind- og vannkraft, med virkning fra 28. september 2022.

 • Spekulasjoner om økt utbytteskatt – mulig å beslutte utdeling av utbytte i dag 27. september?

  articleCreated with Sketch.27. september 2022

  Regjeringen har innkalt til pressekonferanse i morgen 28. september kl 08.30. Det spekuleres i at det gjelder en nyhet som er børssensitiv, og at det derfor er viktig å presentere nyheten før børsen åpner. Det spekuleres i media om regjeringen skal fremlegges en skattepakke som gis virkning fra det tidspunkt nyheten legges frem. Regjeringen har tidligere varslet skjerpet skatt for de med høyest inntekt og formue.

 • Ny veiler for evalueringsmodeller

  articleCreated with Sketch.26. september 2022

  Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har nylig lansert en ny veileder for evalueringsmodeller. Veilederen retter seg mot innkjøpere i offentlige virksomheter, med formål å gjøre offentlige innkjøpere mer bevisst på hvordan de evaluerer tilbud i en anbudsprosess.

 • EUs taksonomi for bærekraftig finans – en grønn bølge eller bare nok et klassifiseringsverktøy?

  articleCreated with Sketch.26. september 2022

  Under årets Oslo Urban Week holdt Ræder et foredrag om EUs taksonomi og den nye lovens betydning fremover for aktører innen eiendomsbransjen. Sammen med representanter fra både eiendoms- og finanssektoren, Nordea og Møller Eiendom, så vi på en praktisk tilnærming og ulike problemstillinger knyttet til å håndtere de nye kravene under norske forhold.

 • Lønnskrav i konkursbo

  articleCreated with Sketch.26. september 2022

  Denne artikkelen gjennomgår en rekke praktiske utfordringer i forbindelse med lønnskrav i konkursbo. Blant annet belyses utgangspunktene for dekning i boet, og i hvilke tilfeller arbeidstaker får bedre dekning ved at kravet søkes forskuttert av NAV. I tillegg gis en innføring i sentrale regler og problemstillinger behandling av lønnskrav kan medføre.

 • Forslag om strømstøtte til næringslivet

  articleCreated with Sketch.26. september 2022

  Regjeringen har nylig lagt frem forslag om strømstøtte til næringslivet. Støtteordningen gjelder både en direkte og en søknadsbasert ordning for bedrifter som har strømkostnader som utgjør minst 3 prosent av omsetningen.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....