Arbeidsdagen kan ved avtale forlenges fra kl.21 til kl.23

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.21. juni 2017

Forbudet mot nattarbeid fra kl. 21.00 fortsetter, men arbeidstaker og arbeidsgiver kan avtale at arbeidstaker på eget initiativ kan utføre arbeid mellom 21.00 til 23.00. Men endringen vil ikke være ukomplisert.

Folk i rushtid_750.jpg

Arbeidstaker kan "velge" nattarbeid

Arbeid i perioden 21.00 til 23.00 vil fortsatt regnes som nattarbeid, men lovendringen innebærer at arbeid i perioden likevel vil kunne være tillatt selv om vilkårene for nattarbeid ellers ikke er oppfylt.

Endringen gir ikke arbeidsgiver en rett til å pålegge arbeid i perioden, men er kun en rett for arbeidstaker selv til å kunne beslutte å utføre arbeid mellom 21.00 – 23.00.

 

Grenser for tillatt arbeidstid uendret

De maksimale grenser for tillatt arbeidstid holdes uendret. Bestemmelsen vil antakeligvis kun få praktiske konsekvenser for mer frie yrker, hvor arbeidstaker f.eks. har mulighet til å jobbe hjemmefra på kveldstid. Arbeidstaker må nå ikke logge seg av kl. 21.00, men kan på eget initiativ beslutte at arbeidet kan fortsette til kl. 23.00. I de fleste tilfeller får endringen kun betydning der arbeidet er ordnet ved en fleksitidsordning med timebank.

Eventuell definisjon av nattarbeid i tariffavtale endres ikke, hvilket vil kunne innebære at arbeidstakeren har rett til nattillegg for perioden 21.00 til 23.00.

Kontaktpersoner

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....