Blant spesialister i City

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.20. juli 2018

– Vær bevisst presisjonsnivået i avtaleformuleringer. Pernille Nordberg er klar i sitt råd til norske virksomheter som inngår avtaler med utenlandske selskaper.

1440x750_g.jpg

Etter å ha tilbragt de siste månedene hos en av Ræders internasjonale samarbeidspartnere i London, er nettopp språklig presisjon og uttømmende avtaleregulering noe hun mener norske selskaper bør være enda mer bevisst på. 

I hjertet av London holder advokat firmaet derfor arbeid i Bristows til. 280 medarbeidere som har IP- og patentrett som sitt spesialfelt, har vært vertskap for Pernille i tre måneder. Det er første gang Ræder har hatt en advokat på utveksling hos det 180 år gamle firmaet. 

Pernille jobber primært med selskapsrett og børs- og verdipapirrett. I London var det derfor arbeid i Bristows corporate-avdeling som stod øverst på ønskelisten.

– Selskapet er ledende på IP- og patentrett, men har i løpet av de siste årene bygget opp en veldig kompetent corporate-avdeling. Jeg ønsket primært å jobbe sammen med britiske advokater som arbeider med transaksjonsavtaler. Det har vært lærerikt, sier hun.

 

Mer hierarkisk

– Mitt inntrykk er at arbeidsmetodene er ganske like. I både Norge og England stilles det krav til selvstendighet, samtidig som det er mye teamfokus og – arbeid. Arbeidsprosessene er heller ikke så ulike,selv om hierarkiet i engelske advokatselskaper er noe klarere enn i Norge og tonen kanskje er litt mer formell enn hos oss i Ræder, sier hun. 

 

Fagspesialister 

Hva har du lært som du kan ta med deg i relasjon til norske oppdragsgivere? 

– Det er nok et enda større fokus på språklig presisjon her. Det skyldes delvis at mange virksomheter lar internasjonale avtaler være regulert av engelsk rett, og betydningen av tilsynelatende like begrep kan være ulik i eksempelvis britisk og amerikansk rett. I tillegg har advokatene i London oftere en mer teknisk bakgrunn. Det siste er interessant. Her har mange en bachelorgrad innenfor et annet fag enn juss, for eksempel en bachelor i kjemi. Deretter «konverterer» man denne graden og tar en toårig påbygning som resulterer i en juridisk grad. Det gjør at du kan møte jurister som for eksempel har produktdesign, kjemi, eller biologi som sitt grunnfag. De har dermed en noe annen tilnærming enn de fleste norske jurister, som har et lengre juridisk løp. Advokatene i Bristows har gjennomgående en god kommersiell forståelse av kundenes virksomhet. På den annen side er de enda mer rendyrket innen sitt fagfelt. Mitt inntrykk er derfor at det her, i noe høyere grad enn i Norge, er viktig å plukke et advokat firma som er spesialisert innenfor det fagområdet eller den bransjen man ønsker bistand på, sier hun.

 

London som en nøytral arena 

Hun bekrefter at kjennskapen til norsk rett er relativ lav i den britiske advokatstanden. 

– De er interessert i Norge og mulighetene her, men mitt inntrykk er at britiske advokater i mindre grad forholder seg til norsk rett. Det er derfor engelsk rett har blitt enda viktigere i internasjonale avtaler mellom norske og utenlandske selskaper. Mitt inntrykk er at en rekke skandinaviske selskaper velger å la avtaler med parter utenfor Europa være regulert av britisk rett, og benytter London som tvistested og jurisdiksjon. Da har begge parter en nøytral arena. Da vet kundene også at de har god tilgang på kompetanse og kapasitet, fastslår Pernille. 

 

Bygger kunnskap 

Hun berømmer også Ræders britiske samarbeidspartner for et solid program for faglig påfyll. 

– Både for hele selskapet og i avdelingen var det interne og eksterne krefter som foredro om spesi kke emner. Det bygger både intern kunnskap og spesialistene får mulighet til å dele siste nytt på sitt fagområde. I tillegg mangler det ikke på sosiale aktiviteter blant advokatene. Jeg har vært med på ere interne arrangementer i løpet av mine tre måneder her borte, i tillegg til jevnlige pub-besøk. Da jeg avsluttet mine tre måneder her borte, var det for eksempel både goodbye lunch og goodbye drinks. Det var veldig hyggelig, sier hun. 

Nå er hun tilbake i Norge igjen, og bidrar til at norske selskaper blant annet får enda bedre hjelp i møte og arbeid med britisk rett og engelske advokater. 

 

Om Bristows 

Bristows er en av samarbeidspartnerne til Ræder. Selskapet har 41 partnere og totalt rundt 280 medarbeidere. Selskapet er spesialt kjent for sin kompetanse innen teknologi, media og telekommunikasjon, eiendom, life science (blant annet legemiddelindustri), patent- og immaterialrett, samt M&A og finans. 

 

Denne artikkelen ble først utgitt i Rædaksjonelt v. 01/2018 - vårt eget kundemagasin. Der kan du lese fagartikler, intervjuer med våre medarbeidere, samt få innsikt i gode kundehistorier og caser vi har arbeidet med. Mer fra Rædaksjonelt finner du her.

 

Kontaktpersoner

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.