Budsjettavtalen 2018, Skatt: Forbedret forslag for opsjonsbeskatning

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.27. november 2017

De borgerlige partiene har nå inngått en budsjettavtale for 2018. Det blir ikke store endringer i skatte- og avgiftsopplegget i forhold til Regjeringens forslag.

Statsbudsjettet 2018_750.png

Øker opsjonsfordel drastisk

Den største nyheten er at partene har forbedret forslaget til opsjonsbeskatning ved at man øker maksimal opsjonsfordel fra kr. 30.000 til kr. 500.000. Dette kan bidra til at vi får en ordning som blir praktisk anvendelig.

Det opprinnelige forslaget går ut på at beskatningstidspunktet for opsjon utsettes til tidspunktet for realisasjonen av aksjene. På realisasjonstidspunktet skal en eventuell gevinst skattlegges som en kombinasjon av lønnsinntekt og aksjeinntekt, avhengig av hvordan verdien på aksjene har utviklet seg.

 

Vilkår for opsjon bør også endres

Vi har tidligere sagt at det ikke bare er den økonomiske rammen som måtte utvides. Det er knyttet en rekke vilkår til både opsjonen, den ansatte og selskapet, noe som gjør ordningen som ble foreslått i statsbudsjettet altfor snever. Vi får håpe at departementet ser på disse vilkårene på ny og utformingen av den endelige regelen.

For øvrig er det følgende skatteendringer ved budsjettavtalen:

  • Engangsavgiften for el-biler er avlyst (ingen Tesla-skatt)
  • Rabatt for firmabilbeskatningen for el-biler fjernes ikke, men reduseres til 40 %
  • Økt maksimalt fradragsbeløp ved gaver til frivillige organisasjoner, kr. 40.000
  • Større vektlegging av utslipp ved engangsavgift på biler (redusert vektkomponent)
  • Økt grense for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift til kr. 70.000 pr ansatt/kr. 700.000 pr organisasjon

 

Les eller se våre skatteeksperter sin lengre kommentar over Statsbudsjettet 2018 (artikkel og video).

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....