Forslag om nye regler for dagpenger og lønn under permittering

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.27. april 2016

Regjeringen har varslet endringer i reglene om ansattes rett til dagpenger og lønn ved permittering. Endringsforslagene har sin bakgrunn i årets frontfagsoppgjør mellom LO/Fellesforbundet og NHO/Norsk Industri.

Folk i rushtid_750.jpg

Utvidelse av en totale permitteringsperioden

Mange virksomheter opplever for tiden lavere aktivitet, noe som i mange tilfeller nødvendiggjør nedbemanninger eller permitteringer. Endringene regjeringen har varslet, innebærer en utvidelse av den totale permitteringsperioden. Formålet med utvidelsen er at nedbemanningsprosesser kan unngås eller utsettes i tid. Forslaget antas å kunne ha betydning for mange virksomheter og arbeidstakere. 

Til forskjell fra en nedbemanningssituasjon der arbeidstakerne sies opp, innebærer en permittering at arbeidsforholdet består, men suspenderes midlertidig for en viss periode. Under permitteringen kompenseres arbeidstakerne delvis med dagpenger fra folketrygden, og delvis med lønn fra arbeidsgiver i den såkalte arbeidsgiverperioden.    

Hovedreglene om permittering i norsk rett er ulovfestet, med det finnes regler om arbeidstakers rett til kompensasjon både i folketrygdloven og i permitteringslønnsloven. Frem til i dag har reglene vært slik at en permittert arbeidstaker har krav på lønn fra arbeidstakeren de 10 første dagene av permitteringen (arbeidsgiverperioden). Denne perioden vil ikke bli foreslått endret av regjeringen. 

Etter utløpet av arbeidsgiverperioden har arbeidstaker rett til dagpenger fra folketrygden. Frem til i dag har den maksimale perioden for dagpenger under permittering vært 30 uker. Regjeringens forslag vil innebære at perioden utvides til 49 uker. 

Samtidig vil det bli foreslått en ny lønnsplikt for arbeidsgiver etter den 30. uken med dagpenger. Dersom forslaget vedtas, vil denne arbeidsgiverperioden være 5 dager. Formålet med dette er å tvinge arbeidsgiver til å foreta en ny vurdering av om arbeidstakeren skal hentes tilbake i arbeid eller ikke. Etter utløpet av de 5 dagene med lønn fra arbeidsgiver, vil arbeidstaker igjen ha rett til dagpenger fra folketrygden i en periode på 19 uker.  

 

Permittert i totalt 52 uker med lønn

Oppsummert vil altså regjeringens forslag innebære at arbeidstaker nå kan være permittert med lønn og dagpenger i totalt 52 uker:

-          10 dager med lønn fra arbeidsgiver

-          30 uker med dagpenger fra folketrygden

-          5 dager med lønn fra arbeidsgiver

-          19 uker med dagpenger fra folketrygden

Når permitteringsperioden på 52 uker er over, blir virksomheten forpliktet til å betale arbeidstakerne ordinær lønn. I praksis innebærer dette at de ansatte må tas tilbake i arbeid. Dersom virksomheten på dette tidspunktet fremdeles er i en vanskelig økonomisk situasjon, vil alternativet være å gå til oppsigelser.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....