Forhandlinger og møter i Domstolene

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.13. mars 2020

Domstolene vurderer løpende om hovedforhandlinger og andre møter skal avholdes eller utsettes. Det er viktig at du som part /vitne tilgjengelig for den advokat som fører saken slik at beskjeder kan gis raskt.

klubbe og lovverk opphavsrett.jpg

Er du som part eller vitne pålagt å møte for domstolen vil slik plikt ikke automatisk oppheves om du er satt i karantene eller blir syk. Alle meldinger om forfall behandles på vanlig måte. Dvs det er dommeren i hver enkelt sak som tar stilling til om du skal møte – ev. om forklaring kan avgis per telefon el.  Kontaktene med domstol bør gå gjennom din advokat.
 
Han/hun vil også rådgi mht om man bør søke å avholde forhandlingen eller om personlig oppmøte anses  så viktig at sak bør utsettes
Frister for handlinger som ikke krever oppmøte (så som anke og inngivelse av andre skriv) påvirkes ikke selv om du er syk eller i karantene.
Det er altså viktig at du besvarer henvendelser fra din advokat og er tilgjengelig.
 
Det må forventes at domstolene vil få en betydelig opphopning av saker under/etter karanteneperioden som nå iverksettes. Det kan være hensiktsmessig at alternative tvisteprosedyrer vurderes (voldgift mv).
 

Har du spørsmål knyttet til pågående prosesser kontakt behandlende advokat eller 

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....