Forslag til nye regler om hjemmearbeid – viktige presiseringer, men fortsatt uavklarte spørsmål

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.28. april 2021

Det siste året har hjemmekontor blitt den nyte normalen for mange arbeidstakere. Det har vært mye usikkerhet knyttet til hvilke regler som gjelder når man jobber hjemmefra og det er bred enighet om at regelverket fra 2002 er utdatert. Regjeringen har derfor foreslått nye regler på feltet, og sendte i slutten av april ut forslaget på høring. Forslaget gir svar på noen av problemstillingene arbeidslivet har møtt på det siste året, men det gjenstår fortsatt flere spørsmål som må avklares i praksis dersom reglene vedtas som foreslått.

bilde av teams meeting.jpg

I tillegg til reglene i arbeidsmiljøloven har en forskrift fra 2002 regulert arbeid som utføres fra hjemmekontor. Det er denne forskriften regjeringen nå foreslår å oppdatere. Et spørsmål som har vært mye diskutert det siste året er når forskriften kommer til anvendelse. I hvilke situasjoner må arbeidsgiver ikke bare sørge for å oppfylle reglene i arbeidsmiljøloven mv., men også reglene i forskriften?

Regjeringen foreslår ingen store endringer i den forbindelse. I dag gjelder forskriften ikke ved «kortvarig eller tilfeldig arbeid». Regjeringen foreslår å erstatte begrepet «tilfeldig» med «sporadisk», det vil si hjemmearbeid som skjer av og til, men ikke i for stort omfang eller som en fast ordning. Et eksempel kan være en ansatt som iblant jobber hjemme et par timer. Dersom arbeidstaker derimot jobber hjemmefra fast én dag hver uke er ordningen ikke lenger «sporadisk». I så fall gjelder forskriften. Det samme gjelder dersom hjemmearbeidet varer lenger enn to uker. Da kommer forskriften også til anvendelse.

Regjeringen foreslår også å endre forskriften på et par andre punkter:

  • Der hjemmearbeidet er pålagt eller anbefalt av myndighetene skal det ikke være krav om skriftlig avtale som regulerer forhold som omfang, arbeidstid, utstyr mv. I slike tilfeller er det tilstrekkelig at arbeidsgiver informerer om disse forholdene etter å ha drøftet med tillitsvalgte.
  • Det skal presiseres i bestemmelsen om arbeidsmiljø at også psykososiale forhold omfattes.
  • I tillegg foreslås det at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at reglene i forskriften blir fulgt.

 

Selve adgangen til å pålegge hjemmekontor reguleres ikke av forskriften. Regjeringen foreslår ikke å endre dette. Dermed vil arbeidsgiver i utgangspunktet kunne pålegge hjemmekontor i kraft av styringsretten, innenfor de rammer som følger av relevante lovregler, tariffavtaler eller avtaler med den enkelte arbeidstaker. Hva angår arbeidstid fremmer ikke regjeringen noe konkret forslag. Den ber likevel om innspill på om arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid skal gjelde eller om det er behov for spesielle bestemmelser om arbeidstid for hjemmearbeid. Krav til utstyr til hjemmearbeidet og dekning av ulike kostander foreslås ikke regulert i forskriften.

Etter vår mening overlater forslaget fra regjeringen fortsatt til partene i arbeidslivet å skape klarhet i mange problemstillinger. Dersom forslaget vedtas får arbeidsgivere likevel flere retningslinjer for hvordan hjemmearbeid skal organiseres  i tiden fremover. Våre viktigste råd i den forbindelse er følgende:

  • Vurdere om din virksomhet i det hele tatt har behov for å innføre en fast ordning med hjemmekontor
  • Dersom svaret er ja, undersøke om du som arbeidsgiver har anledning til å gjøre beslutte dette ensidig
  • Og i så fall inngå skriftlige avtaler med de aktuelle ansatte som overholder reglene i forskriften

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....