Frister for gjennomføring av fusjoner og fisjoner i 2020. Ny regel om gjennomskjæring

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.24. september 2020

Vi bistår ved en rekke omorganiseringer og tilpasninger i konsernstrukturer i løpet av året. Mange av disse skjer ved bruk av fusjon og/eller fisjoner.

Bilde av handshake.jpg

Ved denne type transaksjoner løper det en kreditorfrist på 6 uker fra man melder transaksjonen i foretaksregisteret og til den kan gjennomføres. Etter at kreditorfristen er utløpt, kan det sendes endelig gjennomføringsmelding.
For å få gjennomført fusjoner, fisjoner, kapitalnedsettelser eller avvikling med virkning for i år, må melding være levert elektronisk innen 20. oktober og endelig gjennomføringsmelding må være innsendt til Foretaksregisteret innen 12. desember for at fusjonen eller fisjonen «garantert» skal bli registrert i år og dermed få skattemessig virkning for 2020.
 
Der transaksjonen unntaksvis meldes på papir, må første melding være sendt innen 1. oktober og gjennomføringsmelding mv. innen 30. november for at transaksjonen skal få virkning i år.

Ny gjennomskjæringsregel

Fra 2020 har vi fått en lovfestet gjennomskjæringsregel (omgåelsesregel). Et tema som har skapt debatt i år er faren for gjennomskjæring der eiendom eller virksomhet fisjoneres ut, og selskapet selges skattefritt tett etter fisjonen. Både ved vedtakelsen av regelen og i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, måtte stortingets finanskomite på banen for å korrigere Finansdepartementet mht. hvordan regelen skulle praktiseres. Finanskomiteen mente at den vedtatte omgåelsesregelen skal ligge fast inntil videre og ulike eiendeler skal behandles så likt som mulig (det er ikke grunnlag for å behandle eiendom forskjellig fra utfisjonering av andre eiendeler). 

God planlegging er viktig

Det er viktig å merke seg at hovedregelen for denne type transaksjoner er at de er skattepliktige. Det er en rekke regler som må følges for at fusjon og fisjon skal kunne gjennomføres skattefritt. Det er viktig med god oversikt over reglene og nøye planlegging, slik at en ikke ender opp med en stor skatteregning.


Ræder webinar: 
6. oktober kl 10:00- 10:45

Risikoområder ved fusjon og fisjon
Vi arrangerer webinar som tar sikte på å behandle de sentrale problemstillingene man vil møte i en fusjons- eller fisjonsprosess.
Meld deg på her

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....