Fritaksmetoden

LinkedIn icon

Fritaksmetoden innebærer at aksjonærer som er selskaper, som hovedregel er fritatt for utbytte- og gevinstbeskatning på aksjer og andeler. På tilsvarende måte gis det ikke fradrag for eventuelle tap.

skriving med penn med Ræder-logo.jpg

Tre viktige unntak for fritaksmetoden

For det første omfattes ikke aksjeinvesteringer i høyskatteland utenfor EØS, dersom det norske selskapet eier under 10 % i mindre enn 2 år. Om disse vilkårene er oppfylt er det normalt enkelt å konstatere.

For det andre omfattes ikke investeringer i aksjer i selskap i lavskatteland utenfor EØS.

For det tredje faller lavskatteland innenfor EØS, der selskapet (investeringsobjektet) ikke er reelt etablert og driver reell virksomhet, innenfor fritaksmetoden.

De to siste tilfellene kan være mer problematisk å bedømme i forhold til fritaksmetoden. En variasjon av dette er de tilfellene der det norske selskapet har investert i et utenlandsk "fond" eller "limited partnership" (LP), og en ikke kjenner den underliggende selskapsstrukturen til "fondet" i detalj. 

Selskaper notert på Oslo Børs som det kan være problematisk å vurdere i forhold til regelverket er bla. Bakkafrost og Gaming Inovation Group.

 

Som investor må du vurdere selv

Vi har laget en oversikt over noen utenlandske selskaper som er notert på Oslo børs, og som kan gi veiledning for å vurdere om selskapet en investerer i, er i eller utenfor fritaksmetoden. Listen bør kunne gi nyttig hjelp, men er du investor må du selv foreta en grundig vurdering av de enkelte investeringene. Er du i tvil, bør det komme til uttrykk i merknadsrubrikken til selvangivelsen på en slik måte at du unngår risiko for tilleggsskatt.

 

Se vår veiledning til Fritaksmetoden

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....