Gjennomføring av fusjoner og fisjoner i 2019 – og ny regel om gjennomskjæring fra 2020

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.28. august 2019

I Advokatfirmaet Ræder bistår vi ved en rekke omorganiseringer og tilpasninger i konsernstrukturer i løpet av året. Mange av disse skjer ved bruk av fusjon og/eller fisjoner av selskaper innen en gruppe.

bilde av tau rødt gult og blått.jpg

Ved denne type transaksjoner løper det en kreditorfrist på 6 uker fra man melder transaksjonen i foretaksregisteret og til den kan gjennomføres. Etter at kreditorfristen er utløpt, kan det sendes endelig gjennomføringsmelding.

For å få gjennomført fusjoner, fisjoner, kapitalnedsettelser eller avvikling med virkning for i år, må melding være levert innen 20. oktober og endelig gjennomføringsmelding må være innsendt til Foretaksregisteret innen 10. desember for at fusjonen eller fisjonen «garantert» skal bli registrert i år og dermed få skattemessig virkning for 2019. Fristene forutsetter at meldingene leveres elektronisk.

Meldinger på papir er nærmest gått ut av bruk. I de få tilfellene dette kan være hensiktsmessig, må første melding være sendt innen 1. oktober og gjennomføringsmelding m.v. innen 30. november for at transaksjonen skal få virkning i år.

Ny gjennomskjæringsregel

Regjeringen har foreslått å lovfeste en gjennomskjæringsregel (omgåelsesregel) med virkning fra 1. januar 2020. Mange (herunder Skatteetaten) mener lovfestingen gir større fare for gjennomskjæring ved f. eks. fisjon tett før et skattefritt aksjesalg. Der det først må foretas omorganiseringer i form av fisjon, fusjon mv. for å komme i posisjon er det absolutt grunn til å vurdere om omorganiseringen bør gjennomføres nå (med et lite forbehold om at den nye regelen går igjennom i Stortinget).

Planlegging godt og unngå skattesmell

Det er viktig å merke seg at hovedregelen er at denne type transaksjoner er skattepliktige. For å kunne gjennomføre fusjon og fisjon skattefritt, er det derfor viktig at reglene for skattefri fusjon og fisjon følges, slik at en ikke ender opp med en stor skatteregning. Dette må man ta behørig hensyn til når man planlegger denne type transaksjoner.

En vellykket omorganisering krever derfor god planlegging. Ønsker man å gjennomføre denne type transaksjoner i år, har man ikke mer enn tiden av veien. 

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....