Gode råd for å unngå konkurs

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.5. mai 2020

Krisetider legger store krav og ansvar på ledelse og styrer i små og store bedrifter. Mye er snudd på hodet og det er mange ulike forhold å ta stilling til for en bedriftsleder - i denne merkelige fasen næringslivet står ovenfor nå. Her gir vi noen grunnleggende råd om hvordan man kan begrense muligheten for konkurs, dersom riktige avgjørelser fattes i tide!

nærbilde_av_penger_stablet_750.jpg

"– Jobb proaktivt med å få inn utestående og orientere kreditorene dine løpende, samtidig som du foretar nødvendige grep knyttet til permitteringer. Orienter kreditorene umiddelbart om du har problemer med å betale fakturaer i tide. Sitt ikke stille i båten - det viktigste nå er å ikke bli passiv!" 

Dette uttalte en av våre mest erfarne advokater på Restrukturering og Insolvens, Erling Opdal i en artikkel i Budstikka, 18. april. Artikkelen kan leses i sin helhet her (betalingsinnlegg)

Her deler vi våre advokaters råd for å unngå konkurs:

 1. Det viktigste nå er å ha kontroll med likviditeten – i den grad dette er mulig. Koronakrisen kan bli en lang og «seig» kamp og det å ha likviditet kan være avgjørende for muligheten til å drive videre.
 2. Søk eventuelt om utsatt frist for innbetaling av merverdiavgift og/eller arbeidsgiveravgift. Skattetrekk MÅ betales i tide. Det er straffansvar forbundet med unnlatt betaling.
 3. Ha fokus på løpende fakturering og oppfølging av forfalte fakturaer. Be om forskudd eller delfakturering.
 4. Sett opp et likviditetsbudsjett basert på forventede inntekter og kjente kostnader.
 5. Styret må holde hyppige møter – helst ukentlig. Skriv protokoller hvor viktige beslutninger begrunnes.
 6. Vær proaktiv overfor bank, leverandører og andre kreditorer. Vi er alle i samme «båt» nå og de aller fleste har forståelse for behov for og søknad om betalingsutsettelser, ønske om redusert leie/faktura osv.
 7. Søk kjente støtteordninger/pakker fra regjeringen, herunder kriselån. Vi ser ikke bort fra at kriselånene kan bli ettergitt senere. Det er en grunn til å myndighetene tilbyr krisepakker nå – det er å forhindre konkurser og redde arbeidsplasser.
 8. Oppfordre arbeidstagere som har begrenset kapasitet på hjemmekontor på grunn av stengte skoler eller barnehager, til å ta omsorgspenger i inntil 20 dager.
 9. Permitter arbeidstagere som det ikke er arbeidsoppgaver til. Husk å permittere i tide!
 10. Vurder å kutte kostnadstunge goder som ikke er individuelt avtalt med den enkelte arbeidstager. Enkelte har f.eks. sykepengedekning over 6 G iht. personalhåndboken, som det nå kan være kritisk å nedjustere.
 11. Bruk tiden til å forberede «oppstart» etter krisen. Vurder ulike scenarioer. Effektiviser/forbedre produksjon/drift, forberede markedstiltak o.l. «Oppstarten» kan bli krevende likviditetsmessig – med ordinære kostnader, men likevel ikke ordinær omsetning.

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en uttømmende liste da alle henvendelser er ulike, - selv om det er noen forhold som er mer generelle enn andre.

Kontakt oss derfor gjerne om du har spørsmål med drift, arbeidsforhold, kontrakter, kreditorer eller annet. Vi har lang og omfattende erfaring og bidrar gjerne til å avhjelpe de utfordringer som du står overfor. Husk bare å søke råd og hjelp i tide, - da har vi et større mulighetsvindu og jobbe ut fra! 

Kontaktpersoner

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....